doc. Mgr. Jiří Zounek, Ph.D.

docent – Ústav pedagogických věd


korespondenční adresa:
Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno

kancelář: bud. C/C.432
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 8466
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • doc. Mgr. Jiří Zounek, Ph.D., narozen 1973 v Ivančicích.
 • Další informace rovněž na http://www.zounek.cz
Pracoviště
 • Ústav pedagogických věd
  Filozofická fakulta Masarykovy univerzity
  A. Nováka 1
  602 00 Brno
Funkce na pracovišti
 • docent
 • zástupce vedoucího ústavu (2014-2021)
 • tajemník ústavu (do r. 2014)
 • garant studia pedagogiky (navazující magisterské studium 2019-2022)
 • garant studia pedagogiky (bakalářské studium)
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2011: docent, obor pedagogika
 • 1996-2002: doktorské studium, obor pedagogika, Ústav pedagogických věd FF MU 
  Téma obhájené dizertační práce: Pedagogický seminář Filozofické fakulty 
  Masarykovy univerzity v meziválečném období. K jeho vzniku, vývoji, významu a charakteru 
 • 1996: Mgr., "Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v letech 1948 - 1949"
 • 1991-1996: pedagogika - historie, Filozofická fakulta MU Brno
 • 1993-1994: studium jednoročního kurzu Podnikové hospodářství a management, AKAD/IMAKA 
  Schweiz - Deutschland - ČR
 • 1987-1991: Gymnázium T. G. Masaryka, Zastávka u Brna
Přehled zaměstnání
 • 1997: FF MU
Pedagogická činnost
 • Dějiny pedagogiky a školství
 • Digitální technologie ve vzdělávání
 • E-learning
 • Blok expertů
 • Vedení praxí
 • Vedení oborových, bakalářských a diplomových prací
 • Předseda komise pro závěrečné zkoušky pedagogického studia k získání učitelské způsobilosti a doplňujícího pedagogického studia na FF MU
Výzkumné a rozvojové aktivity
 • 2021-2024: Člen řešitelského týmu projektu Využití multimodální analytiky učení pro studium procesů seberegulovaného učení v systémech pro řízení výuky (grant č. 21-08218S, Grantová agentura České republiky), hlavní řešitel: Libor Juhaňák.
 • 2020-2022: Řešitel výzkumného projektu Post-socialistická transformace českých základních škol – procesy, příběhy, dilemata (grant č. 20-11275S, Grantová agentura České republiky), spoluřešitel: Oto Polouček.
 • 2017-2019: Řešitel výzkumného projektu Digitální technologie v každodenním životě a učení studentů (grant č. 17-06152S, Grantová agentura České republiky), spoluřešitelé: Libor Juhaňák, Klára Záleská, Kristýna Pulišová.
 • 2014-2016: Řešitel výzkumného projektu Každodenní život základní školy v období normalizace pohledem učitelů. Využití orální historie při studiu soudobých dějin školství (grant č. 14-05926S, Grantová agentura České republiky), spoluřešitelé: Dana Knotová, Michal Šimáně.
 • 2012: Řešitel výzkumného projektu Studium na Filozofické fakultě MU v éře elektronických médií (kvantitativní výzkumné šetření). Grantový fond děkana Filozofické fakulty Masarykovy univerzity.
 • 2012-2015: Odborný garant a spoluřešitel projektu Prostředí pro sdílení e-learningových zdrojů a znalostí pro školy Jihomoravského kraje (PROEFES) (CZ.1.07/1.3.41/01.0033). Řešitelka na MU: Mgr. Nina Hrtoňová (Ústav výpočetní techniky MU).
 • 2012-2014:Spoluřešitel rozvojového projektu Standardizace IT gramotnosti na Masarykově univerzitě (CZ.1.07/2.2.00/28.0237), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR / Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (VK). Řešitel na MU: Petr Holub (Ústav výpočetní techniky MU).
 • 2010: Řešitel výzkumného projektu studium na Filozofické fakultě MU v éře elektronických médií pohledem studentů. Grantový fond děkana Filozofické fakulty Masarykovy univerzity.
 • 2009-2010: Spoluřešitel evropského rozvojového projektu Knowledge sharing, communication, cooperation and presentation – No.16 network’s website and knowledge database development (projekt schválen a podpořen EERA e.V.- European Educational Research Association). Hlavní řešitel: T. Mooij. Spoluřešitelé: Ch. Swertz, A. Coles
 • 2009-2011: Spoluřešitel výzkumného projektu s názvem Komunikace ve školní třídě (grant č. GA406/09/0752, Grantová agentura České republiky), Řešitelka: Klára Šeďová. Spoluřešitelelé: Zuzana Makovská, Roman Švaříček
 • 2008: Řešitel rozvojového projektu s názvem Vytvoření předmětu E-learning jako inovace studia na ÚPV FF MU (Fond rozvoje vysokých škol; č. projektu 1150/F5/b)
 • 2007: Řešitel výzkumného projektu Pedagogické a didaktické otázky e-learningu ve výuce na Filozofické fakultě MU (Grantový fond děkana Filozofické fakulty Masarykovy univerzity), spoluřešitel: Roman Švaříček
 • 2007: Řešitel rozvojového projektu Inovace přípravy učitelů z pedagogicko-didaktického aspektu. Projekt je řešen v rámci univerzitního projektu „Rozvoj dalšího vzdělávání a zkvalitnění učitelské způsobilosti u učitelů základních škol, středních škol i vysokých škol a inovace a příprava studijních programů“ (rozvojový projektu MŠMT ČR č.72 programu č. 5 „Program na podporu rozvoje a inovace studijních programů v oblasti vzdělávání pedagogických pracovníků, zejména učitelů všech stupňů a programů dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků“). Koordinátorem projektu na FF MU je Irena Radová.
 • 2006: Spoluřešitel rozvojového projektu s názvem Inovace metodologické přípravy v rámci navazujícího magisterského studia oboru Pedagogika (Fond rozvoje vysokých škol)
 • 2006-2008: Řešitel výzkumného projektu Informační a komunikační technologie v každodenní práci učitele (grant č. 406/06/1022, Grantová agentura České republiky), spoluřešitelky: Klára Šeďová, Milada Rabušicová
 • 2004- 2008: Spoluřešitel projektu MPSV ČR "Vzdělávání dospělých v různých fázích životního cyklu: priority, příležitosti a možnosti rozvoje". Projekt č. 1J 017/04-DP2. Hlavní řešitelka: Milada Rabušicová
 • 2005: Hlavní řešitel (za ÚPV) rozvojového projektu s názvem Rozvoj, inovace a integrace profesních studijních programů a oborů s přírodovědným zaměřením a jejich kombinací s jinými obory. Projekt byl řešen v rámci projektu Modelování a ověřování integrovaného systému celoživotního vzdělávání učitelů ZŠ a SŠ na MU v Brně (vytvoření celouniverzitního integrovaného systému dalšího vzdělávání učitelů). Hlavní řešitel na FF MU PhDr. J. Gazda, CSc.
 • 2005: Hlavní řešitel (za ÚPV) rozvojového projektu s názvem Příprava rozšiřujícího studia učitelství v rámci celoživotního vzdělávání. Projekt byl řešen v rámci projektu Modelování a ověřování integrovaného systému celoživotního vzdělávání učitelů ZŠ a SŠ na MU v Brně (vytvoření celouniverzitního integrovaného systému dalšího vzdělávání učitelů). Hlavní řešitel na FF MU PhDr. J. Gazda, CSc.
 • 2005: Hlavní řešitel rozvojového projektu s názvem E-learningová podpora specializačního studia Školský management. Spoluřešitelé: Milan Pol, Roman Švaříček, Martin Sedláček, Petr Novotný. Projekt řešen v rámci Transformačního a rozvojového projektu 2005 (MŠMT ČR) - E-learning na MU: Multimediální a IT podpora všech forem výuky na MU v Brně. Hlavní řešitel projektu na MU doc. RNDr. L. Matyska, CSc.
 • 2005: Hlavní řešitel rozvojového projektu s názvem Inovace a rozvoj studia pedagogiky. E-learningová podpora studia pedagogiky na filozofické fakultě. Projekt řešen v rámci Transformačního a rozvojového projektu 2005 (MŠMT ČR) - E-learning na MU: Multimediální a IT podpora všech forem výuky na MU v Brně. Hlavní řešitel projektu na MU doc. RNDr. L. Matyska, CSc.
 • 2004: Hlavní řešitel rozvojového projektu s názvem Multimediální učebna pro studenty učitelství, psychologie a pedagogiky (Fond rozvoje vysokých škol, reg. číslo A 471 b)
 • 2003-2004: Spoluřešitel výzkumného projektu Národního vzdělávacího fondu "Vzdělávání poradců v ČR" (řešitel ÚPV FF MU v Brně)
 • 2003-2005: Řešitel výzkumného projektu Informační a komunikační technologie a kultura školy. K roli informačních a komunikačních technologií v rozvoji kultury české školy (grant č. 406/03/P119, Grantová agentura České republiky)
 • 2001: Spoluřešitel výzkumného grantu s názvem "Kultura české školy a strategie jejího rozvoje" (GA ČR 406/01/1078)
 • 2001: dílčí podíl na řešení výzkumného grantu s názvem "Postavení rodičů jako výchovných a sociálních partnerů školy" (GA406/01/1077)
 • 2000: Hlavní řešitel grantu MŠMT s názvem "Podpora rozvoje učitelských vzdělávacích programů a jiných vzdělávacích aktivit" v oblasti nazvané "Obnova přístrojového vybavení laboratoří a modernizace technického vybavení souvisejícího s výukou."
Akademické stáže, studijní nebo pracovní pobyty
 • 2000: Institut für die schulpraktische Ausbildung, Universität Wien
 • 2002, únor-duben: Institut für die schulpraktische Ausbildung a Institut für Erziehungswissenschaft, Universität Wien
 • 2003, říjen: Lehrstuhl für Schulpädagogik, Erziehungswissenschaftliche Fakultät der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg
 • 2009, duben-červen: The Netherlands Institute for Advanced Study in the Humanities and Social Sciences (NIAS), Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences
 • 2015, březen-květen: Department of Education, Faculty of Educational Sciences, University of Oslo, Norway
 • 30. 3. 2016 – 2. 4. 2016: University of Valencia, Valencia, ESP
  • Účast na evropské konferenci (The Eleventh European Social Science History conference). Prezentace prvních výsledků výzkumného projektu Každodenní život základní školy v období normalizace pohledem učitelů. Využití orální historie při studiu soudobých dějin školství
  • GA14-05926S
 • 7. 9. 2015 – 11. 9. 2015: Corvinus University, Budapest, HUN
  • Účast na Evropské konferenci pedagogického výzkumu (ECER). Prezentace výsledků výzkumného projektu Každodenní život základní školy v období normalizace pohledem učitelů. Využití orální historie při studiu soudobých dějin školství .
  • GA14-05926S
 • 5. 3. 2015 – 5. 5. 2015: University of Oslo, Oslo, Norské fondy a fondy EHP, NOR
  • Studijní a výzkumný pobyt se zaměřoval na zvýšení osobních i profesních kompetencí v oblasti pedagogické teorie, výzkumu a v oblasti managementu výzkumných týmů. Dalším zaměřením pobytu bylo navázání užší spolupráce s vědeckými pracovníky v Norsku a příprava relevantních rámců pro budoucí výzkumné, rozvojové či výukové záměry.
 • 2. 9. 2014 – 6. 9. 2014: University of Porto, Porto, PRT
  • Účast na Evropské konferenci pedagogického výzkumu (ECER). Prezentace prvních výsledků výzkumného projektu Každodenní život základní školy v období normalizace pohledem učitelů. Využití orální historie při studiu soudobých dějin školství.
  • GA14-05926S
 • 8. 7. 2014 – 13. 7. 2014: University of Barcelona, Barcelona, ESP
  • Účast na mezinárodní konferenci, kterou pořádala Mezinárodní asociace orální historie. Prezentace prvních výsledků výzkumného projektu Každodenní život základní školy v období normalizace pohledem učitelů. Využití orální historie při studiu soudobých dějin školství.
  • GA14-05926S
 • 18. 5. 2014 – 24. 5. 2014: University of Málaga, Malaga, ESP
  • Výuka v rámci programu Erasmus - přednášky o e-learningu a výuka v seminářích věnovaných využívání digitálních technologií ve vzdělávání.
 • 23. 4. 2014 – 25. 4. 2014: University of Vienna, Vienna, AUT
  • Účast na evropské konferenci. Prezentace prvních výsledků výzkumného projektu Každodenní život základní školy v období normalizace pohledem učitelů. Využití orální historie při studiu soudobých dějin školství (projekt podporován GAČR, č. 14-05926S).
  • GA14-05926S
 • 7. 1. 2014 – 10. 1. 2014: University of Oslo, Oslo, FM EHP Norska, NOR
  • Příprava mezinárodního výzkumného projektu.
Universitní aktivity
 • člen SAB (Science Advisory Board), poradní vědecký panel prorektora pro výzkum Masarykovy univerzity
Další aktivity
 • člen poradního sboru projektu MenSi (Mentoring for School Improvement, 2020 – 2023, https://mensi.eun.org/advisory-members-list), European Union's Horizon 2020 research and innovation programme (grant agreement No 101004633)
 • člen vědeckého výboru (online) konference s názvem Rozvoj digitálních kompetencí učitelů středních škol jako priorita soudobého vzdělávání (pořadatel České vysoké učení technické v Praze, Masarykův ústav vyšších studií, Oddělení pedagogických a psychologických studií). Konference se konala za podpory Technologické agentury ČR TL01000192 „Rozvoj digitálních kompetencí učitelů společenskovědních předmětů na středních odborných školách“, říjen 2020 (Web konference: https://spark.adobe.com/page/y0du8LPhiu00O/)
 • člen organizačního výboru mezinárodní konference Mnoho tváří orální historie. Od teorie a metodologie k výzkumné praxi, výuce i popularizaci (pořadatelé Česká asociace orální historie, Ústav pedagogických věd FF MU, Etnografický ústav Moravského zemského muzea), únor 2017
 • externí člen komise pro státní doktorské zkoušky a pro obhajoby dizertačních prací (PedF UP v Olomouci)
 • člen redakční rady časopisu Komenský (do roku 2012)
 • redaktor a správce webových stránek České asociace pedagogického výzkumu (2006-2008)
 • člen organizačního výboru národní konference Poškole 2007
 • odborný recenzent MŠMT, oblast výukového softwaru, SIPVZ-sekce II/3 (do roku 2006)
 • stálý spolupracovník časopisu Computer (2003-2006)
 • externí posuzovatel rozvojových projektů v rámci SIPVZ (MŠMT; 2004-2006)
 • člen týmu recenzentů na konferenci EISTA 2004 (International Conference on Education and Information Systems: Technologies and Applications), Orlando, Florida, USA
 • lektor kurzů v oblasti pedagogiky, didaktiky a e-learningu (vzdělávání dospělých, další vzdělávání pedagogických pracovníků, knihovníků apod.)
Ocenění a členství ve vědeckých/odborných organizacích
 • Ocenění:
 • 2022: Cena děkanky FF MU za významný tvůrčí čin (za monografii: Zounek, J., Juhaňák, L., & Záleská, K. (2022). Life and Learning of Digital Teens: Adolescents and digital technology in the Czech Republic. Springer)

  Člen:
 • České asociace pedagogického výzkumu
 • České asociace orální historie (člen výkonného výboru 2018-2021)
 • The International Standing Conference for the History of Education (ISCHE)
 • Matice moravské (do roku 2015)
 • Jednoty školských informatiků
 • České pedagogické společnosti
Vybrané publikace
 • ZOUNEK, Jiří. Digitální technologie v každodenním životě studentů – výzkum, výsledky, otázky…. In Technologie za horizontem událostí. 2023. URL info
 • KOLUMBER, Tereza a Jiří ZOUNEK. Meziválečná výuka cizích jazyků na příkladu baťovské cizojazyčné školy. Pedagogicka orientace. Brno: Masarykova univerzita, roč. 32, č. 2, s. 115-130. ISSN 1211-4669. doi:10.5817/PedOr2022-2-115. 2023. URL URL info
 • ZOUNEK, Jiří a Libor JUHAŇÁK. Život a učení adolescentů v digitální éře: východiska, výsledky výzkumu a výzvy do budoucna. 2023. URL info
 • ZOUNEK, Jiří a Tereza KOLUMBER. Století brněnské pedagogiky. Pedagogika, roč. 73, č. 3. doi:10.14712/23362189.2023.3185. 2023. URL info
 • ZOUNEK, Jiří, Libor JUHAŇÁK a Klára ZÁLESKÁ. Life and Learning of Digital Teens : Adolescents and digital technology in the Czech Republic. Cham: Springer Nature. 254 s. Young People and Learning Processes in School and Everyday Life, Volume 6. ISBN 978-3-030-90042-7. doi:10.1007/978-3-030-90040-3. 2022. URL info
 • ZOUNEK, Jiří. Blended learning ve výuce na vysoké škole – synergie online a prezenční výuky. 2022. info
 • ZOUNEK, Jiří. Blended learning z pohledu učitele. 2022. info
 • ZOUNEK, Jiří. Digitální technologie (nejen) v hodině a o přestávce. In Týden humanitních věd 2022. 2022. info
 • ZOUNEK, Jiří. Cena děkana FF MU za významný tvůrčí čin. Děkan FF MU, 2022. URL info
 • ZOUNEK, Jiří. Dobrý sluha, ale špatný pán aneb o digitálních technologiích v životě a učení teenagerů. Řízení školy. Praha: Wolters Kluwer ČR, XIX, č. 10, s. 56-58. ISSN 1214-8679. 2022. info
 • ZOUNEK, Jiří. Digitálních technologie ve vzdělávání – od školské politiky až k učení žáků. Řízení školy. Praha: Wolters Kluwer ČR, XIX, č. 11, s. 37-39. ISSN 1214-8679. 2022. info
 • POLOUČEK, Oto a Jiří ZOUNEK. The reform that never happened : The final proposal for education reform before the fall of communism in Czechoslovakia. In The International Standing Conference for the History of Education (ISCHE) 42, 14. –25. 6. 2021, Örebro University, Sweden. 2021. URL info
 • POLOUČEK, Oto a Jiří ZOUNEK. Post-socialistická transformace základních škol ve vzpomínkách učitelů : Jak se ptát na změny v každodenním životě? In VII. mezinárodní konference České asociace orální historie, 18.-19. února 2021, Praha. 2021. Program konference info
 • POLOUČEK, Oto a Jiří ZOUNEK. Czechoslovak primary schools at the time of the fall of communism - eyewitness testimonies. In European Conference on Educational Research, 06 - 10 September 2021, University of Geneva, Switzerland. 2021. URL webová prezentace konference info
 • ZOUNEK, Jiří, Libor JUHAŇÁK, Hana STAUDKOVÁ a Jiří POLÁČEK. E-learning : učení (se) s digitálními technologiemi. 2. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR. 330 s. ISBN 978-80-7676-175-9. 2021. URL info
 • POLOUČEK, Oto a Jiří ZOUNEK. Vzdělávací systém a československá verze přestavby (1987-1989) : analýza, kritika a návrhy na reformy v kontextu ideologie a krize. Studia paedagogica. Masarykova univerzita, roč. 26, č. 3, s. 83-108. ISSN 1803-7437. doi:10.5817/SP2021-3-4. 2021. URL info
 • ZOUNEK, Jiří a Oto POLOUČEK. Každodenní život venkovských základních škol na jižní Moravě během post-socialistické transformace. Národopisný věstník. Česká národopisná společnost, roč. 80, č. 2, s. 31-50. ISSN 1211-8117. 2021. URL info
 • ZOUNEK, Jiří, Klára ZÁLESKÁ a Libor JUHAŇÁK. Výuka s využitím ICT v mezinárodní perspektivě: na cestě k moderní pedagogice. LIFELONG LEARNING- CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Mendelova univerzita v Brně, roč. 10, č. 1, s. 57-93. ISSN 1804-526X. doi:10.11118/lifele20201001057. 2020. URL info
 • POLOUČEK, Oto a Jiří ZOUNEK. Transformace základních škol po roce 1989 pohledem učitelů. In XVIII. mezinárodní setkání historiků a příznivců orální historie, 4. – 6. 6. 2020, Sovinec. 2020. webová prezentace konference info
 • JUHAŇÁK, Libor, Jiří ZOUNEK a Lucie ROHLÍKOVÁ. Using process mining to analyze students' quiz-taking behavior patterns in a learning management system. Computers in Human Behavior. Pergamon Press, roč. 92, MAR 2019, s. 496-506. ISSN 0747-5632. doi:10.1016/j.chb.2017.12.015. 2019. URL info
 • JUHAŇÁK, Libor a Jiří ZOUNEK. Learning Analytics : Challenges and Opportunities of Using Data Analysis in Education. In Ordóñez de Pablos, Patricia; D. Lytras, Miltiadis; Zhang, Xi; Chui, Kwok Tai. Opening Up Education for Inclusivity Across Digital Economies and Societies. Hershey, USA: IGI Global. s. 52-72. ISBN 978-1-5225-7473-6. doi:10.4018/978-1-5225-7473-6.ch003. 2019. URL info
 • JUHAŇÁK, Libor, Jiří ZOUNEK, Klára ZÁLESKÁ, Ondřej BÁRTA a Kristýna VLČKOVÁ. The relationship between the age at first computer use and students' perceived competence and autonomy in ICT usage : A mediation analysis. Computers & Education. roč. 141, NOV 2019, s. 1-14. ISSN 0360-1315. doi:10.1016/j.compedu.2019.103614. 2019. URL info
 • ZOUNEK, Jiří a Michal ŠIMÁNĚ. Primary Education and Teaching Profession in Czechoslovakia between the Prague Spring and the Velvet Revolution. In Moulding Democratic Citizens : Democracy and Education in Europe’s Twentieth Century, 7.-9.11.2019, Halle. 2019. info
 • ZOUNEK, Jiří. Digital Technologies and Teacher education in the Czech Republic. In 360 Webinar series, Spanish University Network of Educational Technology, 10.10.2019. 2019. URL info
 • ZOUNEK, Jiří. E-learning a vysokoškolská výuka v 21. století. In E-learning workshop, Centrum jazykového vzdělávání Univerzity obrany, 18. 9. 2019, Univerzita obrany, Brno. 2019. info
 • ZOUNEK, Jiří a Michal ŠIMÁNĚ. Hidden curriculum and everyday life of socialist primary schools in Czechoslovakia. In Conference hidden curriculum, University of Latvia, Riga (June 19-20, 2019). 2019. info
 • ZOUNEK, Jiří a Michal ŠIMÁNĚ. Milestones in the History of Czechoslovak Education in the Second Half of the 20th Century. In European Conference on Educational Research (ECER) : Education in an Era of Risk – the Role of Educational Research for the Future, Hamburg, 2 – 6 September 2019. 2019. URL info
 • BÁRTA, Ondřej, Klára ZÁLESKÁ, Jiří ZOUNEK, Libor JUHAŇÁK a Kristýna VLČKOVÁ. Chosen Ambiguities of ICT-Related Learning in Youth. In European Conference on Educational Research (ECER) : Education in an Era of Risk – the Role of Educational Research for the Future, Hamburg, 2 – 6 September 2019. 2019. URL info
 • ŠIMÁNĚ, Michal a Jiří ZOUNEK. Mezi autoritářským a demokratickým režimem : Historické milníky základního školství v Československu ve druhé polovině 20. století. In 27. ročník konference České asociace pedagogických výzkumu : Pedagogický výzkum, školní praxe a výzvy demokracie, 11.–13. září 2019, Liberec. 2019. info
 • ZOUNEK, Jiří, Klára ZÁLESKÁ, Libor JUHAŇÁK a Kristýna VLČKOVÁ. Otázky ambivalence učení mládeže v oblasti ICT. In 27. ročník konference České asociace pedagogických výzkumu : Pedagogický výzkum, školní praxe a výzvy demokracie, 11.-13.9.2019, Liberec. 2019. info
 • ZOUNEK, Jiří a Michal ŠIMÁNĚ. Possibilities of Research of Primary and Secondary Technical Education in Socialist Czechoslovakia. To the Sources of Knowledge and their Study. In Education in Totalitarian Ideologies of the 20th Century (Výchova a vzdelávanie v totalitných ideológiách 20. storočia), Smolenice, 17 – 18 October 2019. 2019. info
 • ZOUNEK, Jiří, Dana KNOTOVÁ a Michal ŠIMÁNĚ. “You have betrayed us for a little dirty money!” The Prague Spring as seen by primary school teachers. Paedagogica Historica. International Journal of the History of Education. Belgie, roč. 54, č. 3, s. 320-337. ISSN 0030-9230. doi:10.1080/00309230.2017.1394884. 2018. URL info
 • ZOUNEK, Jiří a Michal ŠIMÁNĚ. Formation of the “New Teacher” in socialist Czechoslovakia. In International Standing Conference for History of Education (ISCHE) 40 - Education and Nature, August 29, – September 1, 2018, Berlin. 2018. International Standing Conference for History of Education (ISCHE) 40 (Berlin, Germany) info
 • ZOUNEK, Jiří, Libor JUHAŇÁK, Klára ZÁLESKÁ, Ondřej BÁRTA a Kristýna VLČKOVÁ. ICT in Czech Students’ Learning through the Lenses of PISA 2015: A Secondary Analysis. In ECER 2018, 3 – 7 September, Bolzano. 2018. URL info
 • ZOUNEK, Jiří, Libor JUHAŇÁK, Klára ZÁLESKÁ, Ondřej BÁRTA a Kristýna VLČKOVÁ. Učení českých žáků a jejich školní úspěšnost v éře digitálních technologií (sekundární analýza výzkumu PISA 2015). In XXVI. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu, 12. – 14. září 2018, Zlín. 2018. URL URL info
 • BÁRTA, Ondřej, Jiří ZOUNEK, Libor JUHAŇÁK, Klára ZÁLESKÁ a Kristýna VLČKOVÁ. Ambivalence in ICT-related learning. In Cyberspace Conference 2018, 30. listopadu – 1. prosince 2018, Brno. 2018. info
 • ZOUNEK, Jiří, Klára ZÁLESKÁ, Libor JUHAŇÁK, Ondřej BÁRTA a Kristýna VLČKOVÁ. Czech Republic and Norway on their path todigital education. Studia paedagogica. Masarykova univerzita, roč. 23, č. 4, s. 11-48. ISSN 1803-7437. doi:10.5817/SP2018-4-2. 2018. URL info
 • ZOUNEK, Jiří a Michal ŠIMÁNĚ. Rok 1968: Zmařená očekávání a začátek „éry strachu“ pohledem učitelů základních škol. 2018. info
 • ZOUNEK, Jiří. Celoživotního vzdělávání v éře digitálních technologií a možnosti (využití) empirického výzkumu. 2018. info
 • ZOUNEK, Jiří. (History of) Education in the Czech Republic (different viewpoints). 2018. info
 • ZOUNEK, Jiří. Digital technologies in education – various views, topics, researches, questions. 2018. info
 • ZOUNEK, Jiří, Jana POLÁKOVÁ a Pavel MÜCKE. Mnoho tváří orální historie. Od teorie a metodologie k výzkumné praxi, výuce i popularizaci. 2017. info
 • ZOUNEK, Jiří, Michal ŠIMÁNĚ a Dana KNOTOVÁ. O vstupování na tenký led. Orální historie ve výzkumu soudobých dějin školství. In Mnoho tváří orální historie. Od teorie a metodologie k výzkumné praxi, výuce i popularizaci, 15.-16. 2. 2017, Brno. 2017. info
 • ŠIMÁNĚ, Michal, Jiří ZOUNEK a Dana KNOTOVÁ. Učitelé základních škol v období pražského jara a počátku normalizace. In Mnoho tváří orální historie. Od teorie a metodologie k výzkumné praxi, výuce i popularizaci. 2017. info
 • ZOUNEK, Jiří, Michal ŠIMÁNĚ a Dana KNOTOVÁ. Primary school teachers as a tool of secularisation of society in communist Czechoslovakia. History of education. Taylor&Francis, roč. 46, č. 4, s. 480-497. ISSN 0046-760X. doi:10.1080/0046760X.2016.1276970. 2017. URL info
 • ZOUNEK, Jiří, Michal ŠIMÁNĚ a Dana KNOTOVÁ. Socialistická základní škola pohledem pamětníků : sonda do života učitelů v Jihomoravském kraji. Vydání první. Praha: Wolters Kluwer. 201 s. ISBN 978-80-7552-493-5. 2017. info
 • ZOUNEK, Jiří a Libor JUHAŇÁK. Webináře ve vzdělávání. Praha: Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, o.s. s. 16-16. ISSN 2336-5145. 2017. info
 • ZOUNEK, Jiří. Pedagogický výzkum digitálních technologií ve vzdělávání a digitální technologie v pedagogickém výzkumu. In XXV. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu. 2017. URL info
 • ZOUNEK, Jiří, Dana KNOTOVÁ a Michal ŠIMÁNĚ. Normální život v nenormální době : základní školy a jejich učitelé (nejen) v období normalizace. Vydání první. Praha: Wolters Kluwer. 192 s. ISBN 978-80-7552-709-7. 2017. info
 • ZOUNEK, Jiří. Digitální technologie ve vzdělávání a v pedagogickém výzkumu. 2017. info
 • ZOUNEK, Jiří, Libor JUHAŇÁK, Ondřej BÁRTA, Klára ZÁLESKÁ a Kristýna VLČKOVÁ. Digitální technologie v životě žáků pohledem empirického výzkumu. In XXV. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu, 13.-15. 9. 2017, Hradec Králové. 2017. URL info
 • ZOUNEK, Jiří, Dana KNOTOVÁ a Michal ŠIMÁNĚ. Život Karla – příběh učitele v socialistickém Československu. Orbis Scholae. Karolinum, roč. 11, č. 1, s. 31-52. ISSN 1802-4637. doi:10.14712/23363177.2018.56. 2017. URL info
 • ZOUNEK, Jiří. Digitální technologie v životě dnešních studentů a učitelů. 2017. info
 • ZOUNEK, Jiří a Michal ŠIMÁNĚ. Náboženská víra a učitelé základních škol v komunistickém Československu (pohledem pamětníků). 2017. info
 • ZOUNEK, Jiří a Libor JUHAŇÁK. Učitelé, žáci a rodiny v digitální éře. 2017. info
 • ŠEĎOVÁ, Klára, Roman ŠVAŘÍČEK, Jana SEDLÁČKOVÁ, Ingrid ČEJKOVÁ, Anna ŠMARDOVÁ, Petr NOVOTNÝ a Jiří ZOUNEK. Pojetí výuky a profesní identita začínajících vysokoškolských učitelů. Studia paedagogica. Brno: Masarykova univerzita, roč. 21, č. 1, s. 9-34. ISSN 1803-7437. doi:10.5817/SP2016-1-2. 2016. Digitální knihovna FF MU info
 • ZOUNEK, Jiří, Libor JUHAŇÁK, Hana STAUDKOVÁ a Jiří POLÁČEK. E-learning. Učení (se) s digitálními technologiemi. Vydání první. Praha: Wolters Kluwer. 280 s. ISBN 978-80-7552-217-7. 2016. info
 • ARNSETH, Hans Christian, Ola ERSTAD, Libor JUHAŇÁK a Jiří ZOUNEK. Pedagogika a nové výzvy výzkumu ICT : role digitálních technologií v každodenním životě a učení mládeže. Studia paedagogica. Brno: Masarykova univerzita, roč. 21, č. 1, s. 87-110. ISSN 1803-7437. doi:10.5817/SP2016-1-5. 2016. Digitální knihovna FF MU info
 • JUHAŇÁK, Libor a Jiří ZOUNEK. Analytika učení : nový přístup ke zkoumání učení (nejen) ve virtuálním prostředí. Pedagogická orientace. Brno: Česká pedagogická společnost, roč. 26, č. 3, s. 560-583. ISSN 1211-4669. doi:10.5817/PedOr2016-3-560. 2016. info
 • ZOUNEK, Jiří. Učení dětí a mládeže v digitálním věku - různá prostředí, místa i kontexty. In Konference Škola pro budoucnost - Budoucnost po školu II., 14. 11. 2016, Praha. 2016. URL info
 • ZOUNEK, Jiří a Michal ŠIMÁNĚ. Metoda orální historie ve výzkumu dějin soudobého školství (i digitálních technologií). In Cyklus přednášek České pedagogické společnosti: Podněty pro pedagogický a didaktický výzkum. 2016. info
 • ZOUNEK, Jiří, Michal ŠIMÁNĚ a Dana KNOTOVÁ. Soudobé dějiny školství jako výzva pro historicko-pedagogický výzkum i výuku (dějin pedagogiky). In Aktuální situace a perspektivy dějin pedagogiky jako vědního oboru a jako vyučovacího předmětu. Katedra pedagogiky, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, 4. února, 2015, Praha. 2015. info
 • KNOTOVÁ, Dana, Michal ŠIMÁNĚ a Jiří ZOUNEK. K problematice zdrojů poznání soudobých dějin školství v Československu. In IV. konference České asociace orální historie: "Na hranicích mezi minulosti a přítomností. Perspektivy orální historie." Ostrava, 19.-20. března 2015. 2015. info
 • NEUMAJER, Ondřej, Lucie ROHLÍKOVÁ a Jiří ZOUNEK. Učíme se s tabletem - využití mobilních technologií ve vzdělávání. Praha: Wolters Kluwer. 188 s. ISBN 978-80-7478-768-3. 2015. URL info
 • ZOUNEK, Jiří, Michal ŠIMÁNĚ a Dana KNOTOVÁ. Teoretické ukotvení výzkumu životních příběhů učitelů a možnosti jejich analýzy. In XIV. mezinárodní setkání historiků a příznivců orální historie, 10.-12. 6. 2015, hrad Sovinec. 2015. info
 • HRTOŇOVÁ, Nina, Jiří KOHOUT, Lucie ROHLÍKOVÁ a Jiří ZOUNEK. Factors Influencing Acceptance of E-learning by Teachers in the Czech Republic. Computers in Human Behavior. Amsterdam: Elsevier, roč. 51, B, s. 873-879. ISSN 0747-5632. doi:10.1016/j.chb.2014.11.018. 2015. URL info
 • ŠIMÁNĚ, Michal a Jiří ZOUNEK. Orálně-historická témata z oblasti dějin školství na mezinárodních konferencích. In Pedagogická orientace. Brno: Masarykova univerzita. s. 495-496. ISSN 1805-9511. 2015. info
 • ZOUNEK, Jiří, Michal ŠIMÁNĚ a Dana KNOTOVÁ. Dějiny socialistického školství : terra inkognita historicko pedagogického výzkumu? K problematice zdrojů poznání minulosti. Pedagogická orientace. Brno: Masarykova univerzita, roč. 25, č. 3, s. 319-344. ISSN 1211-4669. doi:10.5817/PedOr2015-3-319. 2015. URL info
 • JUHAŇÁK, Libor a Jiří ZOUNEK. Analyzing Interaction Between Students In Online Discussion Forums Using Social Network Analysis. In ECER 2015 : Education and Transition. Contributions from Educational Research, Corvinus University, 7.-11. 9. 2015, Budapest, Hungary. 2015. info
 • ZOUNEK, Jiří, Dana KNOTOVÁ a Michal ŠIMÁNĚ. Výzkum soudobých dějin pedagogiky a školství : k metodologickým otázkám historicko-pedagogického výzkumu. Studia paedagogica. Brno: Masarykova univerzita, roč. 20, č. 3, s. 89-112. ISSN 1803-7437. doi:10.5817/SP2015-3-6. 2015. Digitální knihovna FF MU info
 • STAUDKOVÁ, Hana a Jiří ZOUNEK. Učení vysokoškolských studentů v éře digitálních technologií. In ICT ve školství, Praha. 2014. URL info
 • ZOUNEK, Jiří, Libor JUHAŇÁK a Hana STAUDKOVÁ. Výzkum učení mládeže v digitální éře založený na konceptu „learning lives“. In Současná škola - "Dílna lidskosti"?, Uherský Brod, 27.-28. března 2014. 2014. info
 • ZOUNEK, Jiří, Dana KNOTOVÁ a Michal ŠIMÁNĚ. Učitelé v totalitním režimu – život a práce učitelů v Československu v letech 1969-1989. In Současná škola - "Dílna lidskosti"?, Uherský Brod, 27.-28. března 2014. 2014. info
 • ZOUNEK, Jiří a Michal ŠIMÁNĚ. Teachers in Totalitarian Regime – Life and Work of Teachers in Czechoslovakia in the Era of so called Normalization (1969-1989). In The Tenth European Social Science History Conference in Vienna. 2014. info
 • ZOUNEK, Jiří a Michal ŠIMÁNĚ. Everyday life at primary school through the prism of teachers in the era of so called normalization in Czechoslovakia (1969-1989). In Power aDemocracy. XVIII. International Congress of Oral History, Barcelona, 9-12 July 2014. 2014. info
 • ZOUNEK, Jiří a Michal ŠIMÁNĚ. Everyday life in primary schools as seen by teachers in the so-called Normalization period in Czechoslovakia (1969-1989). In The many voices of oral history. Power and democracy. XVIII. International Congress of Oral History. Barcelona 9-12 July, 2014. Barcelona: University of Barcelona. s. 1057-1067. ISBN 978-84-393-9167-8. 2014. info
 • ZOUNEK, Jiří, Dana KNOTOVÁ a Michal ŠIMÁNĚ. The primary school teacher in socialist Czechoslovakia in the era of normalization (1969-1989). In European Conference on Educational Research: The Past, Present and Future of Educational Research in Europe, Porto, Portugal, 1-6 September 2014. 2014. info
 • ZOUNEK, Jiří a Michal ŠIMÁNĚ. Úvod do studia dějin pedagogiky a školství. Kapitoly z metodologie historicko-pedagogického výzkumu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. 89 s. ISBN 978-80-210-6944-2. 2014. Digitální knihovna FF MU info
 • ZOUNEK, Jiří. Být, či nebýt online: Pozitiva a negativa digitálních technologií ve vzdělávání. 2014. URL info
 • ZOUNEK, Jiří. Digitální generace a proměny učebního prostředí. In 4. ročník interdisciplinární studentské vědecké konference doktorandů FPE. 2014. URL info
 • ZOUNEK, Jiří. Digitální technologie ve školách a procesy běžící na pozadí. In Odborný seminář Ředitel ve škole 21. století. 2014. info
 • ZOUNEK, Jiří a Michal ŠIMÁNĚ. Metodologické otázky výzkumu každodenního života základní školy v období normalizace (s využitím orální historie). In Škola a vzdělání v soudobých dějinách, Praha, 29. 10. 2014. 2014. info
 • ZOUNEK, Jiří a František TŮMA. Problematika ICT ve vzdělávání v českých pedagogických časopisech (1990–2012). Studia paedagogica. Brno: Masarykova univerzita, roč. 19, č. 3, s. 65-87. ISSN 1803-7437. doi:10.5817/SP2014-3-5. 2014. Digitální knihovna FF MU URL info
 • ZOUNEK, Jiří. ICT ve školách - realita, výhledy, doporučení. Řízení školy: Speciál pro střední školy. Praha: Wolters Kluwer ČR a.s., roč.11, č. 1, s. 23-26, 3 s. ISSN 1214-8679. 2014. info
 • ZOUNEK, Jiří. ICT in Czech Basic Schools. Development in the Last Decade, Research and Results. 2014. info
 • ZOUNEK, Jiří. E-portfolia jako jiný přístup k učení a hodnocení studentů. Řízení školy: Speciál pro střední školy. Praha: Wolters Kluwer ČR, roč.10, č. 1, s. 15-17. ISSN 1214-8679. 2013. info
 • ZOUNEK, Jiří. Online technologie v dnešní škole. Řízení školy. Praha: Wolters Kluwer ČR, roč. 10, č. 3, s. 21-23. ISSN 1214-8679. 2013. info
 • ZOUNEK, Jiří. Josef Dvořáček 1893 – 1948. Universitas: revue Masarykovy univerzity. Brno: Masarykova univerzita, roč. 45, č. 1, s. 54-55. ISSN 1211-3387. 2013. URL info
 • ZOUNEK, Jiří a Petr SUDICKÝ. Heads in the Cloud: Pros and Cons of Online Learning. In Beseda, Jan; Machát, Zbyněk. 8th conference reader DisCo 2013. Praha: Center for Higher Education Studies. s. 58-63. ISBN 978-80-86302-45-4. 2013. info
 • ZOUNEK, Jiří, Lucie ROHLÍKOVÁ a Jana VEJVODOVÁ. Modern technology and university students. In Beseda, Jan; Machát, Zbyněk. DisCo 2013: New technologies and media literacy education: 8th conference reader DisCo 2013. Praha: Center for Higher Education Studies. s. 181-187. ISBN 978-80-86302-45-4. 2013. 8thDisCoReader2013 info
 • TŮMA, František a Jiří ZOUNEK. Problematika ICT ve vzdělávání na stránkách českých odborných pedagogických časopisů v letech 1990-2012. In 21. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu: Efektivita vzdělávání v proměnách společnosti. 2013. 21. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu info
 • TŮMA, František a Jiří ZOUNEK. ICT in education from the perspective of Czech educational journals (1990-2012). 2013. info
 • ZOUNEK, Jiří. Učení digitální generace jako výzva pro pedagogický výzkum. In Podněty pro pedagogický a didaktický výzkum: cyklus přednášek. 2013. URL info
 • ZOUNEK, Jiří a Petr SUDICKÝ. Walking the Thin On-line: Advantages and Disadvantages of Using E-learning Solutions from Three Different Points of View [presentation]. In Trends and Issues in Adult Education. 2013. Video Conference program info
 • ŠEĎOVÁ, Klára, Roman ŠVAŘÍČEK, Zuzana ŠALAMOUNOVÁ a Jiří ZOUNEK. Proč a jak zkoumat výukovou komunikaci. In ŠEĎOVÁ, Klára, Roman ŠVAŘÍČEK a Zuzana ŠALAMOUNOVÁ. Komunikace ve školní třídě. Praha: Portál. s. 19-39, 20 s. ISBN 978-80-262-0085-7. 2012. Portál info
 • ZOUNEK, Jiří a Petr SUDICKÝ. E-learning : učení (se) s online technologiemi. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer Česká republika. 226 s. ISBN 978-80-7357-903-6. 2012. info
 • ZOUNEK, Jiří a Ondřej BÁRTA. Budoucí učitelé – přichází éra „digitální“ generace? In 20. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu: Kvalita ve vzdělávání. 2012. info
 • ROHLÍKOVÁ, Lucie, Jana VEJVODOVÁ, Jiří ZOUNEK a Ondřej BÁRTA. Informační a komunikační technologie a jejich využití při studiu na vysoké škole. In Kvalita ve vzdělávání : XX. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu, Praha, 10.-12. září 2012. 2012. URL info
 • ZOUNEK, Jiří. University Students - the Dawn of a Digital Generation? (a pilot study). In The European Conference on Educational Research 2012, Cádiz, 18 -21. September, 2012. 2012. URL info
 • ZOUNEK, Jiří. Ten Years After... or ICT in Czech basic schools, 2001 - 2011. In The European Conference on Educational Research 2012, Cádiz, 18 -21. September, 2012. 2012. URL info
 • ZOUNEK, Jiří. E-learning : komplementarita a flexibilita přístupů k učení (se). 2012. info
 • ZOUNEK, Jiří. Možnosti pedagogického výzkumu v e-learningu. 2012. 2. ročník interdisciplinární studentské vědecké konference doktorandů FPE, Katedra výpočetní a didaktické techniky, Fakulta pedagogická, Západočeská univerzita v Plzni info
 • ŠIMÁNĚ, Michal a Jiří ZOUNEK. Metelkův zákon a jeho uplatnění při zřízení německé obecné menšinové školy v Roudníkách (1918-1938). In Kvalita ve vzdělávání : XX. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu, Praha, 10.-12. září 2012. 2012. info
 • ZOUNEK, Jiří. DisCo 2012: 7. ročník mezinárodní konference o distančním vzdělávání. 2012. DisCo 2012: 7. ročník mezinárodní konference o distančním vzdělávání info
 • ZOUNEK, Jiří. Vnímání ICT žáky a studenty jako důležitý faktor pro rozvoj e-learningu. In ICT ve vzdělávání, Olomouc, 7.-8. listopad 2012. 2012. URL info
 • ZOUNEK, Jiří. Mahara – učební prostředí orientované na studenta. 2012. konference ICT ve vzdělávání, Univerzita Palackého v Olomouci info
 • ŠEĎOVÁ, Klára, Roman ŠVAŘÍČEK, Zuzana MAKOVSKÁ a Jiří ZOUNEK. Dialogické struktury ve výukové komunikaci na druhém stupni základní školy. Pedagogika. roč. 61, č. 1, s. 13-34, 21 s. ISSN 0031-3815. 2011. info
 • ZOUNEK, Jiří. Učitel – Příběh normálního života v nenormální době. In FASORA, Lukáš, Jiří HANUŠ, Jiří MALÍŘ a Denisa NEČASOVÁ. Člověk na Moravě ve druhé polovině 20. století. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK). s. 241-252. Člověk na Moravě. ISBN 978-80-7325-244-1. 2011. info
 • ZOUNEK, Jiří. E-learning – tradice, současnost a budoucnost. In SOJKA, Petr a Martin KVIZDA. SCO 2011, Sharable Content Objects, 7. ročník konference o elektronické podpoře výuky. Brno: Masarykova univerzita. s. 13-27. ISBN 978-80-210-5528-5. 2011. URL info
 • ZOUNEK, Jiří. E-learning – tradice, současnost a budoucnost. 2011. URL info
 • ZOUNEK, Jiří a Petr SUDICKÝ. Mahara – New Ways of Learning and Teaching [workshop]. In Professional Development Workshop for NSS Members. 2011. info
 • MAKOVSKÁ, Zuzana a Jiří ZOUNEK. Organizační formy vyučování pohledem učitelů. In 19. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu. 2011. info
 • ZOUNEK, Jiří, Michal ŠIMÁNĚ a Hana ZUKALOVÁ. ICT v českých základních školách – ohlédnutí za vývojem v poslední dekádě. In Škola - statický element v sociálnej dynamike. 2011. info
 • ZOUNEK, Jiří. Učitel a realizace výuky. 2011. info
 • ZOUNEK, Jiří a Petr SUDICKÝ. Mahara – netradiční přístupy k učení a vyučování [workshop]. In Informační gramotnost a celoživotní učení: Nové technologie - nové příležitosti - nové výzvy. 2011. URL info
 • ZOUNEK, Jiří. Pohled do studentovy dílny aneb Jak vysokoškolští studenti využívají moderní technologie. Část I. Inflow : information journal. Brno: Masarykova univerzita, roč. 4, č. 4, s. 1-7. ISSN 1802-9736. 2011. URL info
 • ZOUNEK, Jiří. Pohled do studentovy dílny aneb Jak vysokoškolští studenti využívají moderní technologie. Část II. Inflow : information journal. Brno: Masarykova univerzita, roč. 4, č. 5, s. 1-7. ISSN 1802-9736. 2011. URL info
 • ZOUNEK, Jiří a Marcela PETROVÁ KAFKOVÁ. Vzdělávání v ČR v 21. století – školy, učitelé a žáci (čtenáři) v éře digitálních médií. 2011. URL info
 • ZOUNEK, Jiří. Praktické otázky kvalitativního výzkumu. [workshop]. 2011. info
 • ŠEĎOVÁ, Klára a Jiří ZOUNEK. ICT v rukou českých učitelů. Pedagogika. Praha: Univerzita Karlova - Pedagogická fakulta, roč. 2009, č. 1, s. 54 - 70. ISSN 0031-3815. 2009. info
 • ZOUNEK, Jiří a Klára ŠEĎOVÁ. Učitelé a technologie. Mezi tradičním a moderním pojetím. Brno: Paido. 172 s. ISBN 978-80-7315-187-4. 2009. info
 • ZOUNEK, Jiří. Elearning ve školním vzdělávání. In PRŮCHA, Jan. Pedagogická encyklopedie. Praha: Portál. s. 277-281. ISBN 978-80-7367-546-2. 2009. info
 • ZOUNEK, Jiří a Michal ŠIMÁNĚ. Reflexe oslav J. A. Komenského v roce 1892 v dobovém pedagogickém tisku. In 120 let Muzea Komenského v Přerově a oslavy Komenského v roce 1892 ve střední Evropě. Přerov: Muzeum Komenského v Přerově. s. 128-141, 13 s. ISBN 978-80-87190-04-3. 2009. info
 • ZOUNEK, Jiří. E-learning - jedna z podob učení v moderní společnosti. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. 161 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. ISBN 978-80-210-5123-2. 2009. info
 • ZOUNEK, Jiří a Marie VICHROVÁ. Der Wissenschaftler und Pädagoge in den totalitären Regimen des 20. Jahrhunderts in der Tschechoslowakei. In Widerständige sächsische Schulreformer im Visier stalinischer Politik (1945-1959). Frankfurt am Main: Peter Lang GmbH, Internationale Verlag der Wissenschaft. s. 216-228. Greifswalder Studien zur Erziehungswissenschaften. ISBN 978-3-631-56993-1. 2008. info
 • ZOUNEK, Jiří a Klára ŠEĎOVÁ. Jak zkoumat ICT v každodenní práci učitele aneb videostudie jako kvalitativní metoda. Orbis scholae. Praha: PedF UK, roč. 2, č. 1, s. 137 - 148. ISSN 1802-4637. 2008. info
 • ZOUNEK, Jiří. ICT a život dnešních dospělých (pohledem empirického výzkumu). In Aeducafestival 2007. Festival vzdělávání dospělých AEDUCA 2007 sborník příspěvků z odborných konferencí. 2008. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. s. 1-10. ISBN 978-80-244-1907-7. 2008. info
 • ŠVAŘÍČEK, Roman a Jiří ZOUNEK. Od tabule k monitoru. E-learning na Filozofické fakultě MU v roce 2007 pohledem empirického výzkumu. In SCO 2008, Sharable Content Objects, 5. ročník konference o elektronické podpoře výuky. Brno: Masaryk University. s. 43-48, 5 s. ISBN 978-80-210-4613-9. 2008. info
 • ŠVAŘÍČEK, Roman a Jiří ZOUNEK. E-learning ve vysokoškolské výuce pohledem empirického výzkumu. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, Studia Paedagogica, U13. Brno: Masarykova univerzita, roč. 13, č. 1, s. 101-126. ISSN 1211-6971. 2008. Fulltext info
 • ZOUNEK, Jiří. Život a vzdělávání dospělých v éře informačních a komunikačních technologií. In RABUŠICOVÁ, Milada a Ladislav RABUŠIC. Učíme se po celý život? O vzdělávání dospělých v České republice. 2008. vyd. Brno: Masarykova univerzita. s. 143-167, 24 s. sv. 1. ISBN 978-80-210-4779-2. 2008. info
 • ZOUNEK, Jiří a Zuzana ZOUNKOVÁ. Nový slovník na CD: čím nás může překvapit? Česká škola. neuvedeno: Computer Press, a.s., roč. 1, č. 1, s. 1-2. ISSN 1213-6018. 2007. URL info
 • ZOUNEK, Jiří. ICT v životě dnešních základních škol (očima jejich ředitelů). Metodické rozhľady. Banská Bystrica, Slovensko: Edičné stredisko Metodického centra, roč. 16, č. 2, s. 22-25. ISSN 1335-0404. 2007. info
 • ŠEĎOVÁ, Klára a Jiří ZOUNEK. V tahu nebo pod tlakem? Motivy vedoucí k užívání ICT v práci učitele. In Fórum o premenách školy v 21. storočí. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave. s. 99 - 106. ISBN 978-80-969146-7-8. 2007. info
 • ŠVAŘÍČEK, Roman a Jiří ZOUNEK. Přesvědčení učitele jako klíčový faktor e-learningu. Kvalitativní výzkum vysokoškolské e-learningové výuky. In Sborník příspěvků z konference a soutěže eLearning 2007. Hradec Králové: Gaudeamus. s. 454-460. ISBN 978-80-7041-573-3. 2007. info
 • ŠEĎOVÁ, Klára a Jiří ZOUNEK. ICT a moc před tabulí. In Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. 1. vyd. Praha: Portál. s. 260-286. ISBN 978-80-7367-313-0. 2007. info
 • POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Petr NOVOTNÝ a Jiří ZOUNEK. Em busca do conceito de cultura escolar: Uma contribuição para as discussões actuais. Revista Lusófona de Educação. Lisabon: Lisabonská univerzita, neuvedeno, č. 10, s. 63-79, 16 s. ISSN 1645-7250. 2007. info
 • ŠEĎOVÁ, Klára a Jiří ZOUNEK. Jak pracují dnešní učitelé s ICT? Učitelské listy. Praha: Agentura Strom, roč. 15, č. 3, s. 2-4. ISSN 1210-6313. 2007. info
 • ZOUNEK, Jiří. El-dům - portál pro podporu e-learningu (nejenom v systému Moodle). In Sborník příspěvků z konference a soutěže eLearning 2007. Hradec Králové: Gaudeamus. s. 454-460. ISBN 978-80-7041-573-3. 2007. info
 • ZOUNEK, Jiří a Klára ŠEĎOVÁ. ICT v přípravě na výuku. In Svět výchovy a vzdělávání v reflexi současného pedagogického výzkumu. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. s. 1-7. ISBN 978-80-7040-991-6. 2007. info
 • ŠEĎOVÁ, Klára a Jiří ZOUNEK. ICT očima učitelů. In Učební materiály pro kvalitativní výzkum v pedagogice. Brno: Masarykova univerzita. s. 135-150, 15 s. ISBN 978-80-210-4359-6. 2007. info
 • ZOUNEK, Jiří, Petr NOVOTNÝ, Dana KNOTOVÁ a Vlastimil ČIHÁČEK. Vzdělávací nabídka pro dospělé v České republice. Pedagogika. Praha: PedF UK, LVI, č. 2, s. 152-163. ISSN 0031-3815. 2006. info
 • ŠEĎOVÁ, Klára a Jiří ZOUNEK. ICT očima učitelů. In Současné metodologické přístupy a strategie pedagogického výzkumu. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni. s. 1-10. ISBN 80-7043-483-X. 2006. info
 • ZOUNEK, Jiří. ICT, digitální propast a vzdělávání dospělých: socioekonomické a vzdělávací aspekty digitální propasti v České republice. SPFFBU. Brno: Masarykova univerzita, roč. 2006, U11, s. 101-118, 19 s. ISSN 1211-6971. 2006. info
 • ZOUNEK, Jiří. ICT v životě základních škol. I. vydání. Praha: Triton. 160 s. Pedagogika. ISBN 80-7254-858-1. 2006. info
 • ZOUNEK, Jiří. E-learning a vzdělávání. Několik pohledů na problematiku e-learningu. Pedagogika. Praha: PedF UK, LVI, č. 4, s. 335-347. ISSN 0031-3815. 2006. info
 • POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Petr NOVOTNÝ a Jiří ZOUNEK. On the Culture of Czech Schools. Acta Universitatis Latviensis. Education management. Riga: Univerzita v Rize, roč. 709, č. 1, s. 43-50. ISSN 1407-2157. 2006. info
 • ZOUNEK, Jiří. Vývoj a proměna školy a ICT. In Poškole 2005. Sborník národní konference o počítačích ve škole. Monínec u Sedlce - Prčice: Mezinárodní organizační výbor Poškole, Jednota školských informatiků. s. 290-299. ISBN 80-239-4633-1. 2005. info
 • ZOUNEK, Jiří. Otokar Chlup a vznik Pedagogického semináře na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity ve světle archívních dokumentů. In Rozvoj študijného a vedného odboru pedagogika na Slovensku. Bratislava: Univerzita Komenského. s. 61-68. ISBN 80-223-2027-7. 2005. info
 • POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Petr NOVOTNÝ, Eva VÁCLAVÍKOVÁ a Jiří ZOUNEK. School culture as an object of research. The New Educational Review. Toruň: Wydawnictwo Adam Marszalek, roč. 2005, 5, č. 1, s. 147-165, 18 s. ISSN 1732-6729. 2005. info
 • POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Petr NOVOTNÝ, Martin SEDLÁČEK a Jiří ZOUNEK. K sociálním souvislostem kultury školy. Vnitřní a vnější aspekty chodu školy. Pedagogická orientace. Brno: Česká pedagogická společnost, roč. 2004, č. 4, s. 16-24. ISSN 1211-4669. 2005. info
 • POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Petr NOVOTNÝ a Jiří ZOUNEK. Kultura školy. Příspěvek k výzkumu a rozvoji. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. 217 s. ISBN 80-210-3746-6. 2005. info
 • ZOUNEK, Jiří. ICT a prostředí podporující učení a vyučování v současné české škole. In Pedagogický výzkum: reflexe společenských potřeb a očekávání? Olomouc: Katedra pedagogiky s celoškolskou působností PF Univerzity Palackého, ČAPV. s. 362-365. ISBN 80-244-1079-6. 2005. info
 • ZOUNEK, Jiří. ICT in management of Czech primary schools from point of view of heads. In Dealing with Diversity: a Key Issue for Educational Management. Brno: Masarykova univerzita v Brně. s. 62-63. ISBN 80-210-3821-7. 2005. info
 • ZOUNEK, Jiří. E-learning z druhé strany: pohled studentů. In SCO 2005. Brno: Masarykova univerzita v Brně. s. 223-228. ISBN 80-210-3699-0. 2005. info
 • ZOUNEK, Jiří. ICT and learning/teaching-friendly environment in Czech primary schools. In Education-line. Velká Británie: Brotherton Library, University of Leeds. s. 1-7. 2005. URL info
 • ZOUNEK, Jiří. ICT and the Czech School Culture: on the Preliminary Stage of a Research Project. In Education-line. Velká Británie: Brotherton Library, University of Leeds. s. 1-7. 2005. URL info
 • ZOUNEK, Jiří a Martin SEBERA. Budoucí učitelé a inovace v oblasti informačních a komunikačních technologií. SPFFBU. Brno: Masarykova univerzita, roč. 2005, č. 10, s. 95-108. ISSN 1211-6971. 2005. info
 • ZOUNEK, Jiří a Petr JEDLIČKA. K vývoji a proměnám časopisu Pedagogická orientace v letech 1991-2004. Pedagogická orientace. Brno: Česká pedagogická společnost - KONVOJ, roč. 4, č. 4, s. 68-78. ISSN 1211-4669. 2005. info
 • ZOUNEK, Jiří. Velký diktátor. Computer. XII, č. 6, s. 27-28. ISSN 1210-8790. 2005. info
 • ZOUNEK, Jiří. V akci s češtinou. Computer. XII, 13-14, s. 31-32. ISSN 1210-8790. 2005. info
 • ZOUNEK, Jiří. Opravdu umíte pracovat s Wordem? Computer. XII, č. 18, s. 51-52. ISSN 1210-8790. 2005. info
 • ZOUNEK, Jiří. ICT v současné české škole pohledem vybraných médií. In Poškole 2004. 2004. vyd. Lázně Sedmihorky: Mezinárodní organizační výbor Poškole, Jednota školských informatiků. s. 28-35. ISBN 80-239-2598-9. 2004. URL info
 • ZOUNEK, Jiří. K možnostem použití redakčního systému při vytváření (nejenom) webových stránek školy. In Počítač ve škole. Nové Město na Moravě: Gymnázium Vincence Makovského. s. 1-4. 2004. info
 • ZOUNEK, Jiří. ICT a kultura české školy: k předvýzkumné fázi výzkumného projektu. In Profese učitele a současná společnost. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně. s. 1-6. ISBN 80-7044-571-8. 2004. URL info
 • ZOUNEK, Jiří. Die Rezeption der Pädagogik Eduard Sprangers in Tschechien. In Volkserzieher in dürftiger Zeit. Studien übere Leben und Wirken Eduard Sprangers. Frankfurt am Main: Peter Lang. s. 245-250, 5 s. ISBN 3-631-52586-9. 2004. info
 • ZOUNEK, Jiří. Prof. Jaroslav Kopáč, CSc. - nástin života a díla. In J. Cach, J. B. Čapek, B. Uher a další představitelé dějin české a slovenské pedagogiky. Přerov: Muzeum Komenského v Přerově. s. 106-114, 8 s. ISBN 80-239-3958-0. 2004. info
 • ZOUNEK, Jiří. Konference Mezinárodní asociace výchovného a profesního poradenství 2003 - rozvoj a podpora kvality v pedagogickém a profesním poradenství. In SPFFBU U 9. Brno: Masarykova univerzita v Brně. s. 2001-2003. ISBN 80-210-3452-1. 2004. info
 • ZOUNEK, Jiří. E-learningová podpora výuky jako možná cesta rozvoje pregraduálního učitelského studia. In Oborové didaktiky v pregraduálním učitelském studiu. Brno: Masarykova univerzita v Brně. s. 1-6. ISBN 80-210-3474-2. 2004. URL info
 • ZOUNEK, Jiří. K problematice konvergence informačních a komunikačních technologií a školy. SPFFBU. Brno: Masarykova univerzita v Brně, roč. 2004, U 9, s. 111-126, 17 s. ISSN 1211-6971. 2004. info
 • POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Petr NOVOTNÝ a Jiří ZOUNEK. Elektronické dotazování jako účinná technika v současném pedagogickém výzkumu? Pedagogika. Praha: PdF UK, roč. 54, č. 1, s. 67-75, 7 s. ISSN 0031-3815. 2004. info
 • ZOUNEK, Jiří. Následovníci Komenského. Computer. XI, 13-14, s. 40. ISSN 1210-8790. 2004. info
 • ZOUNEK, Jiří. Ve stínu katedrál. Computer. XI, č. 6, s. 40. ISSN 1210-8790. 2004. info
 • ZOUNEK, Jiří a Zuzana KUNZOVÁ. Jablko předškolní moudrosti. Computer. XI, č. 1, s. 34. ISSN 1210-8790. 2004. info
 • POL, Milan, Petr NOVOTNÝ, Lenka HLOUŠKOVÁ a Jiří ZOUNEK. Capturing School Culture - A Czech Perspective. In School Managers Centre. Belgie: Anne Gilleran. s. 1-2. 2003. info
 • POL, Milan, Petr NOVOTNÝ, Lenka HLOUŠKOVÁ a Jiří ZOUNEK. Culture of the Czech school: on particular areas of its manifestation. Education-line. Velká Británie: Brotherton Library, University of Leeds, -, -, s. 1-8, 2003. Education-line info
 • ZOUNEK, Jiří. Internet nejen pro studenty. Praha: Grada. 104 s. Internet pro... ISBN 80-247-0570-2. 2003. info
 • POL, Milan, Petr NOVOTNÝ, Jiří ZOUNEK a Lenka HLOUŠKOVÁ. Na kom stojí kultura současné české školy? (Očima ředitelů škol). In Sociální a kulturní souvislosti výchovy a vzdělávání. Brno: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta. s. 1-11, 12 s. ISBN 80-7315-046-8. 2003. URL info
 • ZOUNEK, Jiří. Eziehung und Unterricht. Österreichische pädagogische Zeitschrift. Pedagogika. Praha: UK - PedF, roč. 53, č. 1, s. 84-85. ISSN 0031-3815. 2003. info
 • ZOUNEK, Jiří. Josef Dvořáček. Universitas. Brno: Masarykova univerzita, roč. 1, č. 1, s. 21-22. ISSN 1212-8139. 2003. info
 • ZOUNEK, Jiří. Využití internetu v učitelské praxi. In Raadce učitele. Praha: Raabe. s. 1-26, 28 s. Raadce učitele. ISBN 80-86307-04-2. 2003. info
 • ZOUNEK, Jiří. K roli ICT v klíčových oblastech fungování školy a její kultury. In 11. konference ČAPV: Sociální a kulturní souvislosti výchovy a vzdělávání: Sborník referátů. Brno: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta. s. 1-7, 8 s. 2003. URL info
 • POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Petr NOVOTNÝ, Eva VÁCLAVÍKOVÁ a Jiří ZOUNEK. Zkoumání kultury školy a jeho potenciál pro evaluaci a autoevaluaci školy na příkladu výzkumů. E-Pedagogium. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, roč. 2, č. 1, s. neuvedeno, neuvedeno. ISSN 1213-7499. 2002. URL info
 • POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Petr NOVOTNÝ, Eva VÁCLAVÍKOVÁ a Jiří ZOUNEK. Hledání pojmu kultura školy. Pedagogika. Praha: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, roč. 52, č. 2, s. 206-218. ISSN 0031-3815. 2002. URL info
 • ZOUNEK, Jiří. Našel jsem! Computer. IX, č. 19, s. 64. ISSN 1210-8790. 2002. info
 • ZOUNEK, Jiří. S Lexiconem na němčinu. Computer. IX, 15-16, s. 23. ISSN 1210-8790. 2002. info
 • ZOUNEK, Jiří. Alles Gute! Computer. IX, č. 23, s. 30. ISSN 1210-8790. 2002. info
 • ZOUNEK, Jiří a Rostislav KŘÍŽ. Internet pro pedagogy. 1. vyd. Praha: Grada. 128 s. Internet pro ... ISBN 80-247-0044-1. 2001. info
 • ZOUNEK, Jiří. Integrace informačních a komunikačních technologií do kurikula studia pedagogiky na Filozofické fakultě MU. In Poškole 2001. Sborník semináře. 1. vyd. Lázně Sedmihorky: Jednota školských informatiků. s. 105-108. ISBN 80-01-02364-8. 2001. info
 • RABUŠICOVÁ, Milada a Jiří ZOUNEK. Role rodičů ve vztahu ke škole: analýza legislativy. In Nové možnosti vzdělávání a pedagogický výzkum. 1. vyd. Ostrava: ČAPV, Pedagogická fakulta Ostravské univerzity. s. 248-251. ISBN 80-7042-181-9. 2001. info
 • RABUŠICOVÁ, Milada a Jiří ZOUNEK. Rodiče jako výchovní a sociální partneři školy - aktuálně a ve vizi Bílé knihy. In Další vzdělávání učitelů na prahu třetího tisíciletí. Brno: PC Brno. s. 72-78. ISBN 80-238-7168-4. 2001. info
 • POL, Milan, Petr NOVOTNÝ, Lenka HLOUŠKOVÁ, Eva VÁCLAVÍKOVÁ a Jiří ZOUNEK. The development of a school Culture - A View from the Czech Republic. In School Managers Center. Belgie: Anne Gilleran. s. 1-3. 2001. SMC-School Managers Center [přečteno 15. 11. 2001] info
 • ZOUNEK, Jiří. Otokar Chlup - zakladatel Pedagogického semináře na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. Universitas. Brno: Masarykova univerzita, roč. 2000, č. 3, s. 22 – 24. ISSN 1212-8139. 2001. info
 • ZOUNEK, Jiří. Abyste věděli, že válka je (...). Computer. VIII, č. 7, s. 29. ISSN 1210-8790. 2001. info
 • ZOUNEK, Jiří. Dobrodružství lidstva. Computer. VIII, č. 18, s. 23-24. ISSN 1210-8790. 2001. info
 • ZOUNEK, Jiří. Od pazourku po republiku. Computer. VIII, č. 19, s. 24. ISSN 1210-8790. 2001. info
 • ZOUNEK, Jiří. Osudy Židů v naší historii. Computer. VIII, č. 23, s. 22. ISSN 1210-8790. 2001. info
 • ZOUNEK, Jiří. Otokar Chlup - zakladatel Pedagogického semináře na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. SPFFBU. Brno: Masarykova univerzita v Brně, U 5-6, č. 1, s. 92-98, 6 s. ISSN 0068-2705. 2001. info
 • ZOUNEK, Jiří. Pedagogický seminář Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v meziválečném období. Brno: Masarykova univerzita. 213 s. 2001. info
 • ZOUNEK, Jiří. Osobnost české pedagogiky 20. století: Otokar Chlup (1875 -1965). Universitas : revue Masarykovy univerzity v Brně. Brno: Masarykova univerzita, roč. 2000, č. 3, s. 22-24. ISSN 1212-8139. 2000. info
 • ZOUNEK, Jiří. Česká škola - informační server o českém školství a pedagogice. Pedagogika. Praha: UK Praha, L, č. 2, s. 193-194. ISSN 0031-3815. 2000. info
 • ZOUNEK, Jiří a Silvie PELCOVÁ. Osudy českého vědce dvacátého století. Stanislav Velinský (1899-1991). SPFFBU. Brno: Masarykova univerzita v Brně, roč. 1999, č. 1, s. 137-143. ISSN 0068-2705. 2000. info
 • ZOUNEK, Jiří. Brázda, J.: Internet cz - jak hledat a najít. Pedagogická orientace. Brno: Česká pedagogická společnost, roč. 1999, č. 4, s. 111-112. ISSN 1211-4669. 1999. info
 • ZOUNEK, Jiří. Česká škola slouží české škole. Pedagogická orientace. Brno: Česká pedagogická společnost, roč. 1999, č. 4, s. 117-118. ISSN 1211-4669. 1999. info
 • ZOUNEK, Jiří. Paedagogika Historica. Pedagogika. Praha: UK Praha, XLIX, č. 2, s. 114. ISSN 0031-3815. 1999. info
 • ZOUNEK, Jiří. Vznik a vývoj Pedagogického semináře na Filozofické fakultě Masarykovy. SPFFBU. Brno: Masarykova univerzita, roč. 3-4, č. 1, s. 7-23. ISSN 1211-6971. 1999. info
 • ZOUNEK, Jiří. Školský systém v Austrálii. Pedagogická orientace. roč. 1997, č. 1, s. 112-115. ISSN 1211-4669. 1997. info
 • ZOUNEK, Jiří. Jan Uher - I smrtí sloužíme vyšším cílům. Universitas : revue Masarykovy univerzity v Brně. Brno: Masarykova univerzita, roč. 1997, č. 4, s. 15-20. ISSN 1212-8139. 1997. info
 • ZOUNEK, Jiří. Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v letech 1948-1949. Časopis Matice moravské. Brno: Matice moravská, roč. 1996, č. 2, s. 299-301. ISSN 0323-052X. 1996. info

19. 11. 2022

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info