doc. Mgr. Peter Šepitka, Ph.D.

docent – Ústav matematiky a statistiky


kancelář: pav. 08/02024
Kotlářská 267/2
611 37 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 7681
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení Mgr. Peter Šepitka, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Přírodovědecká fakulta
Obor řízení Matematika - Matematická analýza
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 1. 6. 2021
Datum ukončení řízení 1. 1. 2022
Habilitační práce (veřejná část) Riccati Matrix Differential Equations and Sturmian Theory for Linear Hamiltonian Systems
Oponenti habilitační práce doc. RNDr. Petr Stehlík, Ph.D. (ZČU v Plzni)
Prof. Dr. Hermann Schulz-Baldes (Friedrich-Alexander-University Erlangen-Nürnberg, Německo)
Prof. Roberta Fabbri (University of Florence, Itálie)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 15. 11. 2021 | Hodnocení přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. RNDr. Zuzana Došlá, DSc. (Přírodovědecká fakulta MU)
Členové prof. RNDr. Pavel Drábek, DrSc. (Západočeská univerzita v Plzni)
prof. RNDr. Stanislav Hencl, Ph.D. (MFF UK Praha)
Prof. Dr. Stefan Siegmund (Technická univerzita v Drážďanech, Německo)
Prof. Gerald Teschl (Vídeňská univerzita, Rakousko)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 24. 11. 2021

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info