Kvalifikace

Probíhající řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení Mgr. Peter Šepitka, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Přírodovědecká fakulta
Obor řízení Matematika - Matematická analýza
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení posuzování habilitační komisí
Datum zahájení řízení 1. 6. 2021
Habilitační práce (veřejná část) Riccati Matrix Differential Equations and Sturmian Theory for Linear Hamiltonian Systems
Oponenti habilitační práce doc. RNDr. Petr Stehlík, Ph.D. (ZČU v Plzni)
Prof. Dr. Hermann Schulz-Baldes (Friedrich-Alexander-University Erlangen-Nürnberg, Německo)
Prof. Roberta Fabbri (University of Florence, Itálie)
Složení habilitační komise
Předseda prof. RNDr. Zuzana Došlá, DSc. (Přírodovědecká fakulta MU)
Členové prof. RNDr. Pavel Drábek, DrSc. (Západočeská univerzita v Plzni)
prof. RNDr. Stanislav Hencl, Ph.D. (MFF UK, Praha)
Prof. Dr. Stefan Siegmund (Technická univerzita v Drážďanech, Německo)
Gerald Teschl (Vídeňská univerzita, Rakousko)

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info