prof. PhDr. Lubomír Spurný, Ph.D.

zástupce vedoucího ústavu – Ústav hudební vědy


korespondenční adresa:
Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno

kancelář: bud. N/07003
Janáčkovo nám. 654/2a
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 6702
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. PhDr. Lubomír Spurný, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení MU Brno, Filozofická fakulta
Obor řízení Muzikologie
Fakulta zajišťující řízení Filozofická fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 10. 6. 2004
Datum ukončení řízení 1. 12. 2004
Habilitační práce (veřejná část) Alois Hába - klasik české hudby?
Oponenti habilitační práce prof. PhDr. Jiří Vysloužil, DrSc. (MU - Filozofická fakulta)
prof. PhDr. Karel Steinmetz, CSc. (PedF UP Olomouc)
prof. PhDr. Lubomír Chalupka, CSc. (FF UK Bratislava)
Přednáška pro odbornou veřejnost 14. 10. 2004
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Rudolf Pečman, DrSc. (MU - Filozofická fakulta)
Členové prof. PhDr. Miloš Štědroň, CSc. (MU - Filozofická fakulta)
prof. PhDr. Leoš Faltus (Hudební fakulta JAMU Brno)
prof. PhDr. Ivan Poledňák, DrSc. (FF UP Olomouc a PedF UK Praha)
prof. PhDr. Miloš Schnierer (PedF JU České Budějovice)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 14. 10. 2004
Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. PhDr. Lubomír Spurný, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Filozofická fakulta
Obor řízení Muzikologie
Fakulta zajišťující řízení Filozofická fakulta
Stav řízení jmenování profesorem
Datum zahájení řízení 9. 1. 2014
Datum ukončení řízení 1. 5. 2015
Přednáška pro odbornou veřejnost 6. 3. 2014
Složení komise
Předseda prof. PhDr. Miloš Štědroň, CSc. (Masarykova univerzita)
Členové Univ.-Prof. Dr. Martin Eybl (Universität für Musik und darstellende Kunst ve Vídni)
prof. PhDr. Jarmila Gabrielová, CSc. (Univerzita Karlova v Praze)
prof. MgA. Vladimír Tichý, CSc. (Akademie múzických umění v Praze)
prof. PhDr. Jiří Vysloužil, DrSc. (Masarykova univerzita - emeritní profesor)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 26. 6. 2014
Datum zasedání vědecké rady Masarykovy univerzity 14. 10. 2014

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info