doc. Ing. Stanislav Kafka, CSc.


E‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Řízení ke jmenování profesorem
Fakulta Přírodovědecká fakulta
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. Ing. Stanislav Kafka, CSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Obor jmenování Organická chemie
Datum zahájení 1. 6. 2012
Složení komise
Přednáška pro odbornou veřejnost
Datum zasedání VR fakulty
Datum zasedání VR MU
Stav řízení zpětvzetí návrhu uchazečem
Datum ukončení 17. 2. 2015

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info