Mgr. MUDr. Jan Greguš


e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Životopis

Životopis

Pracoviště
 • Katedra filosofie
  Filosofická fakulta MU
  Arna Nováka 1
  602 00 Brno
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2021: Mgr., obor Filosofie, FF MU
 • 2012: Bc., obor Filosofie, FF MU
 • 2012: MUDr., obor Všeobecné lékařství, LF MU
Přehled zaměstnání
 • 2018- Centrum ambulantní gynekologie a primární péče, Orlí 10, Brno
 • 2018- Centrum prenatální diagnostiky, Veveří 38, Brno
 • 2017 Ústav pro péči o matku a dítě, Praha
 • 2012-2017 Nemocnice Nové Město na Moravě, gynekologicko-porodnické oddělení
Pedagogická činnost
 • politická filosofie, politické teorie, filosofie dějin, filosofie budoucnosti, preventive and long-term thinking
Vědeckovýzkumná činnost
 • antikoncepce, reprodukční zdraví, reprodukční etika, udržitelnost, populace, přelidnění, politická filosofie
Akademické stáže
 • 2023 University of Vienna, Austria, Vienna Doctoral School of Philosophy
 • 2023 European Parliamentary Forum for Sexual & Reproductive Rights, Brussels, Belgium
 • 2011 American University of Beirut, Lebanon, Department of Obstetrics and Gynecology
 • 2010 Ain Shams University Hospital, Cairo, Egypt, Department of General Surgery
 • 2009 St. Erasmus Hospital, Ohrid, Macedonia, Department of Orthopedic and Traumatology
Mimouniverzitní aktivity
 • 2023- International Association of Bioethics (hlavní koordinátor Environmental Bioethics Network)
 • 2023- Reprodukční zdraví žen, projekt Člověka v tísni (odborný garant)
 • 2023- Sekce pro antikoncepci a reprodukční zdraví ČGPS ČLS JEP (zakládající člen + vědecký sekretář)
 • 2023- Contraception Policy Atlas Europe (člen evropské expertní skupiny pro rok 2023 a 2024)
 • 2019- Doctors for Future, Czech Republic (zakládající člen)
Ocenění vědeckou komunitou
 • 2019: Young Scientist Award za přednášku Human Overpopulation as the Greatest Challenge for Gynecology in the 21st Century
  (World Congress on Controversies in Obstetrics, Gynecology and Infertility, Paris)
Vybrané publikace
 • GREGUŠ, Jan. Sustainability, Population and Reproductive Ethics. Česká gynekologie-Czech Gynecology. Czech Republic: Nakladatelské středisko ČLS JEP, 2023, roč. 88, č. 3, s. 190-199. ISSN 1210-7832. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.48095/cccg2023190. URL info
 • GREGUŠ, Jan a John GUILLEBAUD. Scientists’ Warning : Remove the Barriers to Contraception Access, for Health of Women and the Planet. World. MDPI, 2023, roč. 4, č. 3, s. 589-597. ISSN 2673-4060. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.3390/world4030036. URL info
 • GREGUŠ, Jan. On Threats and How to Prevent Them. The Overpopulation Project: TOP Research and Outreach, 2022. URL info
 • GREGUŠ, Jan. Pandemics and Populations. The European Journal of Contraception & Reproductive Health Care, 2021. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1080/13625187.2020.1870952. URL info
 • GREGUŠ, Jan. Earth Wars: Nature Strikes Back. The Overpopulation Project: TOP Research and Outreach, 2021. URL info
 • GREGUŠ, Jan a John GUILLEBAUD. Doctors and Overpopulation 48 Years Later : A Second Notice. The European Journal of Contraception & Reproductive Health Care, 2020. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1080/13625187.2020.1821356. URL info
 • GREGUŠ, Jan. Anti-Nairobi. Česká gynekologie-Czech Gynecology. Praha, 2020, roč. 85, č. 6, s. 443-447. ISSN 1210-7832. URL info
 • GREGUŠ, Jan. Catholicism and Contraception. Česká gynekologie-Czech Gynecology. Praha, 2019, roč. 84, č. 6, s. 468-474. ISSN 1210-7832. URL info

24. 5. 2024

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info