doc. Ing. Martin Svoboda, Ph.D.

docent – Katedra finančního práva a národního hospodářství


kancelář: S147
Veveří 158/70
611 80 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 4006
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. Ing. Martin Svoboda, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení MU Brno, Ekonomicko-správní fakulta
Obor řízení Podniková ekonomika a management
Fakulta zajišťující řízení Ekonomicko-správní fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 2. 2. 2006
Datum ukončení řízení 1. 7. 2006
Habilitační práce (veřejná část) Produkty s částečnou kapitálovou garancí
Oponenti habilitační práce prof. Ing. Jiří Lanča, CSc. (MU - Ekonomicko-správní fakulta)
Ing. David Rozumek, Ph.D. (Komise pro cenné papíry, Praha)
Ing. Radek Schmied, Ph.D. (Provozně ekonomická fakulta MZLU Brno)
Přednáška pro odbornou veřejnost 22. 5. 2006
Složení habilitační komise
Předseda prof. Ing. Ladislav Blažek, CSc. (MU - Ekonomicko-správní fakulta)
Členové doc. Ing. Jaroslav Sedláček, CSc. (MU - Ekonomicko-správní fakulta)
prof. Ing. Oldřich Rejnuš, CSc. (MZLU v Brně - Provozně ekonomická fakulta)
prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc. (VŠE v Praze - Fakulta podnikohospodářská)
Ing. Radek Schmied, Ph.D. (MZLU v Brně - Provozně ekonomická fakulta)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 22. 5. 2006

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info