doc. MUDr. Miroslava Sedláčková, CSc.


kancelář: bud. F01-1/226
Kamenice 126/3
625 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 7291
e‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. MUDr. Miroslava Sedláčková, CSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení MU Brno, Lékařská fakulta
Obor řízení Histologie a embryologie
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 17. 2. 2005
Datum ukončení řízení 1. 6. 2005
Habilitační práce (veřejná část) Cytochemická detekce peroxidu vodíku v průběhu fertilizace in vitro
Oponenti habilitační práce prof.MUDr. Jindřich Martínek, DrSc. (UK Praha-1.lékařská fakulta)
prof. MUDr. Václav Lichnovský, DrSc. (UP Olomouc- Lékařská fakulta)
doc.MVDr. Milena Lopatářová, CSc. (VFU Brno)
Složení habilitační komise
Předseda prof. MUDr. Libor Páč, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
Členové prof. MUDr. Drahomír Horký, DrSc. (MU - Lékařská fakulta)
prof.MUDr. Václav Lichnovský, DrSc. (UP- Lékařská fakulta Olomouc)
doc.MVDR. Ivan Míšek, CSc. (VFU Brno)
prof.MVDr. František Tichý, CSc. (VFU Brno)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 21. 4. 2005