doc. MUDr. Miroslava Sedláčková, CSc.

docentka – Ústav histologie a embryologie


korespondenční adresa:
Kamenice 753/5, 625 00 Brno

kancelář: bud. F01B1/226
Kamenice 126/3
625 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 7291
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. MUDr. Miroslava Sedláčková, CSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení MU Brno, Lékařská fakulta
Obor řízení Histologie a embryologie
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 17. 2. 2005
Datum ukončení řízení 1. 6. 2005
Habilitační práce (veřejná část) Cytochemická detekce peroxidu vodíku v průběhu fertilizace in vitro
Oponenti habilitační práce prof.MUDr. Jindřich Martínek, DrSc. (UK Praha-1.lékařská fakulta)
prof. MUDr. Václav Lichnovský, DrSc. (UP Olomouc- Lékařská fakulta)
doc.MVDr. Milena Lopatářová, CSc. (VFU Brno)
Složení habilitační komise
Předseda prof. MUDr. Libor Páč, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
Členové prof. MUDr. Drahomír Horký, DrSc. (MU - Lékařská fakulta)
prof.MUDr. Václav Lichnovský, DrSc. (UP- Lékařská fakulta Olomouc)
doc.MVDR. Ivan Míšek, CSc. (VFU Brno)
prof.MVDr. František Tichý, CSc. (VFU Brno)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 21. 4. 2005

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info