doc. MUDr. Pavel Smilek, Ph.D.

zástupce přednosty kliniky – Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku


korespondenční adresa:
Pekařská 664/53, 602 00 Brno

e‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení MUDr. Pavel Smilek, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení MU Brno, Lékařská fakulta
Obor řízení Otorhinolaryngologie
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 20. 4. 2006
Datum ukončení řízení 1. 3. 2010
Habilitační práce (veřejná část) Stanovení Ki-67, EGF-R, c-erbB-2, MMP-9, p53, bcl-2, CD34 a analýza buněčného cyklu u karcinomů hlavy
Oponenti habilitační práce prof. MUDr. Ivo Stárek, CSc. (UP Olomouc - Lékařská fakulta)
prof. MUDr. Andrej Hajtman, CSc. (JLF UK Martin)
MUDr. Zdeněk Mechl, CSc. (Fakultní nemocnice Brno)
Přednáška pro odbornou veřejnost 7. 6. 2006
Složení habilitační komise
Předseda prof. MUDr. Ivo Šlapák, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
Členové prof. MUDr. Rom Kostřica, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
prof. MUDr. Arnošt Pellant, DrSc. (Nemocnice Pardubice)
prof. MUDr. Ivo Stárek, CSc. (UP Olomouc, Lékařská fakulta)
prof. MUDr. Jan Betka, DrSc. (UK Praha - 1. lékařská fakulta)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 21. 1. 2010

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info