Mgr. Eliška Kubartová, Ph.D.

Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Eliška Kubartová, nar. 3. 5. 1986, příjmení za svobodna: Poláčková
Pracoviště
 • Katedra divadelních studií, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity
Funkce na pracovišti
 • odborná asistentka
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2017: Teorie a dějiny divadla, filmu a audiovizuální kultury, Ph.D., KDS FF MU, "Teatralita středověké literatury doby lucemburské" (školitelka: Eva Stehlíková)
 • 2011: Teorie a dějiny divadla - Latinský jazyk a literatura, Mgr., "Plautův Pseudolus po česku - překlady a inscenace", KDS a ÚKS FF MU
 • 2010: Anglický jazyk a literatura, Bc., "Everyman and Homulus: Analysis of Their Genetic Relation", KAA FF MU
 • 2008: Český jazyk a literatura - Latinský jazyk a literatura, Bc., "Balada Karla Jaromíra Erbena Svatební košile - geneze a recepce textu", ÚČJ a ÚČLK FF MU
Přehled zaměstnání
 • 2016-nyní: Katedra divadelních studií FF MU, odborná (od 2017) asistentka
 • 2014-nyní: Kabinet pro klasická studia FÚ AV ČR, Oddělení antických tradic, vědecká pracovnice
 • 2012-2014: Centrum pro inovace uměnovědných studií - Ústav hudební vědy FF MU, odborná pracovnice 2006-2012: dramaturgyně Divadla Aldente
Pedagogická činnost
 • antické divadlo a drama: Antické divadlo (Katedra divadelních studií Filosofické fakulty Masarykovy univerzity), Antické drama a jeho recepce (Ústav klasických studií Filosofické fakulty Masarykovy univerzity), Hippolytos a Faidra (KDS FF MU), Plautova Mostellaria (Katedra divadelní vědy University Karlovy), Plautovi Menaechmi (KDV FF UK)
 • středověké divadlo, drama a performativita: Středověké divadlo (KDS FF MU), Teatralita středověku (KDS FF MU, KDV FF UK), Plankty - mezi textem a performancí (KDS FF MU), Teatralita svátků bláznů (KDV FF UK)
 • překlad pro divadlo: Překlad pro divadlo (s Pavlem Drábkem, KDS FF MU), Curculio - překladový seminář (UKS FF MU)
 • výuka staršího divadla na DAMU
 • 2009-2010: Základy lékařské terminologie, seminář a cvičení, anglicky (LF MU)
Vědeckovýzkumná činnost
 • římské drama a divadlo, středověké drama a divadlo, překlad pro divadlo
Akademické stáže
 • 5denní výzkumný pobyt na National and Kapodistrian University of Athens, 2.–6. 9. 2019, financován AV ČR, v. v. i.
 • Výuka v rámci programu Erasmus+, Department of Theatre Studies, University in Bergen, 5.–6. 3. 2018
 • 5denní výzkumný pobyt v Vitterhetsakademiens bibliotek, knihovně švédské akademie věd (Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien), 28. 8.–1. 9. 2017,financován AV ČR, v. v. i.
Univerzitní aktivity
 • listopad 2019: workshop Play Like Plautus na mezinárodní konferenci Plautus From Page to Stage, pořádané Ústavem klasických studií a Katedrou divadelních studií FF MUNI
 • říjen 2019-duben 2020: přednášky v rámci středoškolské univerzity o divadle a dramatu BuďJamák, připravované ve spolupráci DiFa JAMU a KDS FF MUNI
 • říjen 2018: "Liminality of the altar/piece in the Middle Ages. Liturgical and Para-liturgical performances", spoluautorství konferenčního příspěvku (s Janem Klípou) na mezinárodní konferenci Liminality and the Medieval Art II (Centrum raně středověkých studií při Semináři dějin umění FF MU)
 • září 2018: "‘O Strange Humour!’ Translating Plautus For Performance", konferenční příspěvek na mezinárodní ESSE Conference (KAA FF MU), v rámci bloku organizovaného Pavlem Drábkem a Pascale Drouet "Literary Hermeneutics: Openness In Translating Drama and Verse
 • červenec 2018: "Titus Maccius Plautus a římská komedie", vyžádaná popularizační přednáška na festivalu barokního divadla Moravský Parnas, Mikulov
 • červenec 2018: "A Prince or a Pauper?: Staging Noble Lineage in the Coronation Order of Emperor Charles IV", konferenční příspěvek na Leeds International Medieval Conference, v rámci bloku organizovaného Société Internationale pour l´étude du théâtre médiéval
 • duben 2018: "Středověký plankt - mezi textem a performancí". Vyžádaná přednáška na 65. medievistickém pátku (Ústav PVH a archivnictví, Historický ústav, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity)
 • březen 2018: Antické divadlo jako zrcadlo společnosti, přednáška v rámci cyklu CŽV Klasická tradice a současnost, Ústav klasických studií FF MU
 • březen 2018: "Nechte si ty svoje fóra... teda fóry". Úskalí překladu římské komedie, přednáška na Dnu s překladem Ostravské univerzity, s Tomášem Weissarem
 • říjen 2017: Teatralita středověku, vyžádaná přednáška v rámci Teatralogické společnosti
 • červenec 2015: Aktivní účast na konferenci International Medieval Congress, Leeds, UK; "Between Text and Performance: Planctus as Liminal Genre".
 • listopad 2014: Vyžádaná přednáška v ÚČL AVČR, "Staročeské a latinské plankty - mezi textem a performancí".
 • květen 2014: Vyžádaná přednáška v Centru medievistických studií, Praha, "Středověké divadlo".
 • březen 2014: Vyžádaná přednáška na KDS FF MU, "Středověký Mastičkář třikrát jinak", s prof. Evou Stehlíkovou a dr. Martinem Bažilem.
 • červenec 2013: Aktivní účast na konferenci „Triennial Colloquium of the Société Internationale pour l'étude du Théâtre Médiéval”, Poznaň (Polsko), příspěvek „Ungeuntarius or the Ointment Seller: omnipresent character in European medieval drama“.
 • červen 2012: Aktivní účast na konferenci „Postgraduate Symposium of Ancient Drama”, Oxford a Londýn, Velká Británie, příspěvek „The Site-Specific Seneca“.
 • leden 2011: Aktivní účast na konferenci „Tragic Heroines on Ancient and Modern Stage“, Coimbra (Portugalsko), příspěvek „Seneca´s Phaedra – A Overpassionate Heroine: Analysis of Hana Burešová´s Faidra“.
 • 2010-2012: Členka užší redakce studentského časopisu o divadle RozRazilu online, vedení rubriky Festivaly.
 • červenec 2008: Aktivní účast na Letní škole antického dramatu, European Network of Reasearch and Documentation of Performances of Ancient Greek Drama, Epidauros, Řecko.
Mimouniverzitní aktivity
 • Vedení závěrečných a ročníkových prací na Katedře divadelní vědy FF UK: Michaela Bartošková, "Tělesnost, liminalita a communitas v prožívání svatojakubské cesty" (bakalářská práce), Eliška Šolcová, „Listy heroin aneb Šest antických hrdinek pro současné jeviště“ (bakalářská práce)
 • Organizace Letní školy klasických studií, pořádaných Kabinetem pro klasická studia FLÚ AV ČR, s Alenou Sarkissian
 • Více na academia.edu
Ocenění vědeckou komunitou
 • 2. místo v Ceně Evalda Schorma za původní hru, dramatizaci či překlad hry, Divadelní agentura Dilia, 2018 (překlad hry Tita Maccia Plauta "Curculio aneb Darmojed", překl. tým Tomáš Weissar, Eliška Poláčková, Daniela Urbanová, Radek Černoch)
 • 2. místo ex aequo v Ceně děkana za vynikající bakalářské, magisterské a doktorské práce za disertační práci "Teatralita středověké literatury doby lucemburské"
 • Divadelní grant divadelní agentury Dilia 2018 na podporu inscenace vlastního překladu Plautovy komedie Curculio (spolu s Tomášem Weissarem, Danielou Urbanovou a Radkem Černochem)
Vybrané publikace
 • POLÁČKOVÁ, Eliška. Verbum caro factum est. Performativita bohemikální literatury 14. století pohledem divadelní vědy. Praha: Filosofia, 2019, 472 s. Studie a prameny k dějinám myšlení v českých zemích, svazek 19. ISBN 978-80-7007-575-3. info
 • URBANOVÁ, Daniela, Tomáš WEISSAR, Radek ČERNOCH a Eliška POLÁČKOVÁ. Několik poznámek k českému překladu Plautovy komedie Curculio. In J. Balegová, E. Brodňanská, F. Šimon. Hortus Graeco-latinus Cassoviensis II. Košice: Univerzita Pavla Josefa Šafárika v Košicích, FF Katedra klasickej filológie, 2018, s. 241-257. ISBN 978-80-8152-590-2. Elektronická verze sborníku info
 • POLÁČKOVÁ, Eliška. Několik poznámek k teatralitě (českého) středověku. Theatralia : revue současného myšlení o divadelní kultuře. Masarykova univerzita, 2018, roč. 21, č. 1, s. 53-70. ISSN 1803-845X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/TY2018-1-3. info
 • POLÁČKOVÁ, Eliška. "Manželské skutky radostně plodiechu". Médeia ve staročeské Kronice trójanské. Praha: Filosofia, 2018, s. 85-109, 24 s. ISBN 978-80-7007-521-0. info
 • WEISSAR, Tomáš, Eliška POLÁČKOVÁ, Daniela URBANOVÁ a Radek ČERNOCH. Titus Maccius Plautus: Darmojed. Brno, 2017. info
 • POLÁČKOVÁ, Eliška. Stereotypy v českých překladech Tita Maccia Plauta. In Jakub Čechvala, Eliška Poláčková. Ve stínu hellénského slunce. Obrazy antiky v moderní české kultuře. Praha: Nakladatelství Filosofia, 2016, s. 243-316, 339-410. ISBN 978-80-7007-460-2. info
 • POLÁČKOVÁ, Eliška. Slunce, stín a sahara. Několik slov k metodologii. In Jakub Čechvala, Eliška Poláčková. Ve stínu hellénského slunce. Obrazy antiky v moderní české kultuře. Praha: Nakladatelství Filosofia, 2016, s. 9-16. ISBN 978-80-7007-460-2. info
 • POLÁČKOVÁ, Eliška. Chorikiova obrana herců. Theatralia. Masarykova univerzita, 2016, roč. 19, č. 1, s. 308-310. ISSN 1803-845X. info
 • POLÁČKOVÁ, Eliška. Dvojí tvář středověkého herce. In Živá historie. Brno: Extra Publishing, 2016, s. 51-53. ISSN 1802-2278. info
 • STEHLÍKOVÁ, Eva. Ancient Greek and Roman Theatre. Brno: Masarykova univerzita, 2014, 554 s. ISBN 978-80-210-7037-0. info
 • POLÁČKOVÁ, Eliška. Mutato nomine dicor nunc Homulus. Latin Translation of the Morality Play of Elckelijc. Listy filologické. Praha: Kabinet pro klasická studia, 2012, roč. 135, 3-4, s. 323-339. ISSN 0024-4457. info
 • POLÁČKOVÁ, Eliška. Český překlad antických her : Quo Vadis? Theatralia/Yorick. Brno: Masarykova univerzita, 2012, roč. 15, č. 1, s. 136-150. ISSN 1803-845X. info
 • POLÁČKOVÁ, Eliška. Římské divadlo v době císařské aneb Jeden den filozofa Senecy. In Seneca: Faidra. Brno: Městské divadlo Brno, 2012, s. 71-84, 13 s. info
 • POLÁČKOVÁ, Eliška. Jonathan Chadwick: Hra. Městské divadlo Zlín, 2012. info
 • POLÁČKOVÁ, Eliška. Potřebujeme nové formy? Reflexe finálových textů Ceny Konstantina Trepleva pro mladé dramatiky uvedených na festivalu DHNP "Jirka Kniha hledá autora". Theatralia/Yorick. Brno: Masarykova univerzita, 2011, roč. 14, č. 2, s. 227-233. ISSN 1803-845X. info
 • POLÁČKOVÁ, Eliška. Seneca’ Phaedra – an over passionate heroine: analysis of Hana Burešová’s Faidra. In Maria de Fátima Silva, Susana Hora Marques. Tragic Heroines on Ancient and Modern Stage. University of Coimbra: Centre of Classical and Humanistic Studies, 2010, s. 109-119, 127 s. ISBN 978-989-8281-40-1. info

16. 8. 2021

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info