prof. PhDr. Josef Dohnal, CSc.

docent – Ústav slavistiky


korespondenční adresa:
Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno

kancelář: bud. A/A.313
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 3457
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení PhDr. Josef Dohnal, CSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Filozofická fakulta
Obor řízení Teorie a dějiny slovanských literatur (ruská literatura)
Fakulta zajišťující řízení Filozofická fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 9. 10. 2008
Datum ukončení řízení 1. 6. 2009
Habilitační práce (veřejná část) Vytváření modelu světa v literárním díle a jeho proměny v ruské povídkové tvorbě na přelomu XIX. a XX. století
Oponenti habilitační práce prof. PhDr. Andrej Červenák, DrSc. (FF UKF Nitra)
prof. PhDr. Oldřich Richterek, CSc. (PedF UHK)
prof. PhDr. Miroslav Zahrádka, DrSc. (FF UP Olomouc)
Přednáška pro odbornou veřejnost 18. 11. 2008
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc. (FF MU Brno)
Členové prof. PhDr. Danuše Kšicová, DrSc. (FF MU Brno)
prof. PhDr. Oldřich Richterek, CSc. (PedF UHK)
doc. PaedDr. Zdeňka Matyušová, Ph.D. (Jihočeská univerzita)
doc. PhDr. Zdeněk Pechal, CSc. (FF UP Olomouc)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 22. 1. 2009

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info