doc. MUDr. Robert Roman, Ph.D.

docent – Výzkumná skupina Milana Brázdila


kancelář: bud. E35/1S059
Kamenice 753/5
625 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 6818
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Robert Roman, doc. MUDr., Ph.D.
 • rok narození: 1973
Pracoviště
 • Výzkumná skupina Behaviorální a sociální neurovědy, Středoevropský technologický institut - Masarykova univerzita, Brno
 • Psychiatrická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice Brno
 • Katedra psychologie, Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity Brno
Funkce na pracovišti
 • docent
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2020: absolvent kurzu Rozvoj pedagogických kompetencí (běh D), CERPEK MU
 • 2019: jmenování docentem v oboru Lékařská fyziologie; Lékařská fakulta MU; téma habilitační práce: "Studium elektrofyziologických projevů vyšších funkcí mozku člověka pomocí intracerebrálních elektrod"
 • 2017: funkční odbornost EEG
 • 2010/2011: absolvent I. a II. cyklu projektu PREFEKT (Organizace a řízení VaV a management projektů ve VaV)
 • 2005: Ph.D., obor Fyziologie a patologická fyziologie; Fyziologický ústav, Lékařská fakulta, Masarykova univerzita Brno; téma dizertační práce: Elektrofyziologická odpověď v oddball paradigmatu studovaná intracerebrálními metodami; školitel: Prof. MUDr. M. Kukleta, CSc
 • 1997: MUDr., obor Všeobecné lékařství; Lékařská fakulta MU
Přehled zaměstnání
 • 2015 – dosud: Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno
 • 2015 – dosud: Katedra psychologie, Fakulta sociálních studií MU Brno
 • 2011 – dosud: Výzkumná skupina Behaviorální a sociální neurovědy, CEITEC MU Brno; výzkumný pracovník
 • 2005 – 2015: Fyziologický ústav, Lékařská fakulta MU Brno; odborný asistent
 • 1998 – 2005: Fyziologický ústav, Lékařská fakulta MU Brno; asistent
 • 06-10/1997: 1. Neurologická klinika FN U sv. Anny, Brno; sekundární lékař
Pedagogická činnost
 • 2016-dosud: přednášky - Fyziologie člověka (FSS MU)
 • 2015-dosud: přednášky - Základy Neurověd (FSS MU)
 • 2011-2015: přednášky z Neurověd (LF MU)
 • 1998-2015: praktická cvičení, semináře z Fyziologie a Neurověd (LF MU)

  Pedagogické granty
 • FRVS/1728/2010: Rozšíření a inovace laboratoře pro praktická cvičení z fyziologie a neurověd (1/2006-12/2006, řešitel)
 • FRVS/1266/2006: Inovace laboratoře pro praktická cvičení z fyziologie a neurověd (1/2010-12/2010, řešitel)
Vědeckovýzkumná činnost
 • Elektrofyziologické koreláty mozkových funkcí snímané hlubokými elektrodami u epileptických pacientů
 • Neurofyziologický podklad emocí a pocitů

  Vědecké identifikátory:
 • Web of Science ResearcherID E-3337-2012
 • ORCiD https://orcid.org/0000-0003-0689-5610
 • Scopus AuthorID: 7202297507

  Účast na řešení výzkumných záměrů a grantů:
 • NU22-09-00056: Ověření účinnosti eHealth mobilní aplikace na podporu duševního zdraví při snižování stresu a prevenci stresem navozených změn psycho-neuroendokrino-imunologické sítě u pacientek s nádorem prsu po ukončené adjuvantní chemoterapii (MOU-MindCare) (5/2022-12/2025)
 • GA22-28784S: Vysokofrekvenční epileptiformní aktivita v lidském mozku na makro- a mikroskopické úrovni (1/2022-12/2024)
 • NV19-04-00343: Prediction of Stimulation Efficacy in Epilepsy (2019-2022)
 • MUNI/A/1496/2018: Neurální koreláty paměťových a kognitivních funkcí u zdravé populace a neurologických pacientů (1/2019-12/2019)
 • 16-31457A: Neurobiologické mechanismy funkčních neurologických poruch (2016-2019)
 • GAP103/11/0933: Analýza vysokofrekvenčního EEG signálu z hlubokých mozkových elektrod (2011-2015)
 • CZ.1.07/2.3.00/20.0041: BRAINS - Rozvoj lidských zdrojů a internacionalizace týmů v oblasti výzkumu mozku a lidské mysli (2011-2014)
 • 1M06039: NEURPSYCHTS - Centrum pro neuropsychiatrický výzkum traumatického stresu (2006-2011)
 • MSM0021622404: Vnitřní organizace a neurobiologické mechanismy funkčních systémů CNS (2005- 2011)
 • MSM141100001: Plasticita řídících systémů centrálního nervového systému a možnosti jejího ovlivnění (1999-2004)
Akademické stáže
 • 1-2/2000: University Hospital of Neurology, Department of Clinical Neurology, Vienna General Hospital, Rakousko
 • 4-5/2000: The University of Texas Southwestern Medical Center at Dallas, Department of Clinical Neurology, Dallas, USA
Univerzitní aktivity
 • od 2018: člen Etické komise pro výzkum Masarykovy univerzity
 • od 2018: člen oborové rady Neurovědy LF MU
 • 2015/2016: člen akademického senátu LF MU
Mimouniverzitní aktivity
 • Člen České společnosti pro klinickou neurofyziologii ČLS JEP
 • Člen Společnosti psychosomatických integrací ČLS JEP
 • Vědecký sekretář výboru Společnosti pro výzkum stresu ČLS JEP
Ocenění vědeckou komunitou
 • 2014: ocenění České společnosti pro klinickou neurofyziologii ČLS JEP - 1.místo v soutěži o nejlepší vědeckou práci za rok 2013
 • 2018: ocenění České fyziologické společnosti ČLS JEP za nejlepší publikaci v roce 2016
Vybrané publikace
 • CZEKÓOVÁ, Kristína, Daniel Joel SHAW, Martin LAMOŠ, Beáta HAVLICE ŠPILÁKOVÁ, Miguel SALAZAR ADAMS, Robert ROMAN a Milan BRÁZDIL. A high-density EEG investigation into the neurocognitive mechanisms underlying differences between personality profiles in social information processing. Scandinavian Journal of Psychology. HOBOKEN: WILEY, roč. 63, č. 5, s. 484-494. ISSN 0036-5564. doi:10.1111/sjop.12824. 2022. URL info
 • BEČEV, Ondřej, Eva KOZÁKOVÁ, Lenka SAKÁLOŠOVÁ, Radek MAREČEK, Bartosz MAJCHROWICZ, Robert ROMAN a Milan BRÁZDIL. Actions of a shaken heart: Interoception interacts with action processing. Biological Psychology. AMSTERDAM: ELSEVIER SCIENCE, roč. 169, March 2022, s. 1-12. ISSN 0301-0511. doi:10.1016/j.biopsycho.2022.108288. 2022. URL info
 • KORIŤÁKOVÁ, Eva, Irena DOLEŽALOVÁ, Jan CHLÁDEK, Tereza JURKOVÁ, Jan CHRASTINA, Filip PLESINGER, Robert ROMAN, Martin PAIL, Pavel JURAK, Daniel Joel SHAW a Milan BRÁZDIL. A Novel Statistical Model for Predicting the Efficacy of Vagal Nerve Stimulation in Patients With Epilepsy (Pre-X-Stim) Is Applicable to Different EEG Systems. Frontiers in Neuroscience. Lausanne: Frontiers Media S.A., roč. 15, May, s. 1-6. ISSN 1662-453X. doi:10.3389/fnins.2021.635787. 2021. URL info
 • BEČEV, Ondřej, Radek MAREČEK, Martin LAMOŠ, Bartosz MAJCHROWICZ, Robert ROMAN a Milan BRÁZDIL. Inferior parietal lobule involved in representation of "what" in a delayed-action Libet task. Consciousness and Cognition. SAN DIEGO: ACADEMIC PRESS INC ELSEVIER SCIENCE, roč. 93, August 2021, s. 1-13. ISSN 1053-8100. doi:10.1016/j.concog.2021.103149. 2021. URL info
 • KNEJZLÍKOVÁ, Terézia, Miroslav SVĚTLÁK, Tatiana MALATINCOVÁ, Robert ROMAN, Jan CHLÁDEK, Jana NAJMANOVÁ, Pavel THEINER, Pavla LINHARTOVÁ a Tomáš KAŠPÁREK. Electrodermal Response to Mirror Exposure in Relation to Subjective Emotional Responses, Emotional Competences and Affectivity in Adolescent Girls With Restrictive Anorexia and Healthy Controls. Frontiers in Psychology. Lausanne: Frontiers, roč. 12, September 2021, s. 1-16. ISSN 1664-1078. doi:10.3389/fpsyg.2021.673597. 2021. URL info
 • KEROUŠ, Bojan, Richard BARTEČEK, Robert ROMAN, Petr SOJKA, Ondřej BEČEV a Fotis LIAROKAPIS. Social environment simulation in VR elicits a distinct reaction in subjects with different levels of anxiety and somatoform dissociation. International Journal of Human-Computer Interaction. Taylor&Francis, roč. 36, č. 6, s. 505-515. ISSN 1044-7318. doi:10.1080/10447318.2019.1661608. 2020. URL info
 • KRAUS, Jakub, Robert ROMAN, Lenka JURKOVIČOVÁ, Radek MAREČEK, Michal MIKL, Milan BRÁZDIL a Andreas FRICK. Social support modulates subjective and neural responses to sad mental imagery. Behavioural Brain Research. Amsterdam: Elsevier Science BV, roč. 380, February 2020, s. 1-6. ISSN 0166-4328. doi:10.1016/j.bbr.2019.112433. 2020. URL info
 • KRAUS, Jakub, Robert ROMAN, Lenka LACINOVÁ, Martin LAMOŠ, Milan BRÁZDIL a Mats FREDRIKSON. Imagery-induced negative affect, social touch and frontal EEG power band activity. Scandinavian Journal of Psychology. Hoboken: Wiley, roč. 61, č. 6, s. 731-739. ISSN 0036-5564. doi:10.1111/sjop.12661. 2020. URL info
 • KEROUŠ, Bojan, Elis BARTEČKŮ, Robert ROMAN, Petr SOJKA, Ondřej BEČEV a Fotios LIAROKAPIS. Examination of electrodermal and cardio-vascular reactivity in virtual reality through a combined stress induction protocol. JOURNAL OF AMBIENT INTELLIGENCE AND HUMANIZED COMPUTING. HEIDELBERG: SPRINGER HEIDELBERG, roč. 11, č. 12, s. 6033-6042. ISSN 1868-5137. doi:10.1007/s12652-020-01858-7. 2020. URL info
 • PAIL, Martin, Jan CIMBALNIK, Robert ROMAN, Pavel DANIEL, Daniel Joel SHAW, Jan CHRASTINA a Milan BRÁZDIL. High frequency oscillations in epileptic and non-epileptic human hippocampus during a cognitive task. Scientific reports. LONDON: NATURE PUBLISHING GROUP, roč. 10, č. 1, s. 1-12. ISSN 2045-2322. doi:10.1038/s41598-020-74306-3. 2020. URL info
 • CIMBALNIK, Jan, Martin PAIL, Petr KLIMES, Vojtech TRAVNICEK, Robert ROMAN, Adam VAJČNER a Milan BRÁZDIL. Cognitive Processing Impacts High Frequency Intracranial EEG Activity of Human Hippocampus in Patients With Pharmacoresistant Focal Epilepsy. FRONTIERS IN NEUROLOGY. LAUSANNE: FRONTIERS MEDIA SA, roč. 11, OCT 2020, s. 1-10. ISSN 1664-2295. doi:10.3389/fneur.2020.578571. 2020. URL info
 • BRÁZDIL, Milan, Irena DOLEŽALOVÁ, Eva KORIŤÁKOVÁ, Jan CHRASTINA, Robert ROMAN, Jan CHLÁDEK a Martin PAIL. Method for prediction of clinical response to VNS therapy in epileptic patients. 2020. odkaz na stránku Evropského patentového úřadu info
 • UHER, Daniel, Petr KLIMES, Jan CIMBALNIK, Robert ROMAN, Martin PAIL, Milan BRÁZDIL a Pavel JURÁK. Stereo-electroencephalography (SEEG) reference based on low-variance signals. In 42ND ANNUAL INTERNATIONAL CONFERENCES OF THE IEEE ENGINEERING IN MEDICINE AND BIOLOGY SOCIETY: ENABLING INNOVATIVE TECHNOLOGIES FOR GLOBAL HEALTHCARE EMBC'20. NEW YORK: IEEE. s. 204-207. ISBN 978-1-7281-1990-8. doi:10.1109/EMBC44109.2020.9175734. 2020. URL info
 • BRÁZDIL, Milan, Tomáš KAŠPÁREK a Robert ROMAN. Neurofyziologické vyšetřovací metody. In Neuropsychiatrie. 1. vyd. Praha: Maxdorf. s. 241-248. Tereza Uhrová, Jan Roth a kolektiv. ISBN 978-80-7345-619-1. 2020. info
 • BRÁZDIL, Milan, Irena DOLEŽALOVÁ, Eva KORIŤÁKOVÁ, Jan CHLÁDEK, Robert ROMAN, Martin PAIL, Pavel JURAK, Daniel Joel SHAW a Jan CHRASTINA. EEG Reactivity Predicts Individual Efficacy of Vagal Nerve Stimulation in Intractable Epileptics. FRONTIERS IN NEUROLOGY. LAUSANNE: FRONTIERS MEDIA SA, roč. 10, č. 392, s. 1-11. ISSN 1664-2295. doi:10.3389/fneur.2019.00392. 2019. URL info
 • KUŘÁTKOVÁ, Marie, Eva KOZÁKOVÁ, Radek MAREČEK, Robert ROMAN, Ondřej BEČEV, Lenka SAKÁLOŠOVÁ, Milan BRÁZDIL a B. MAJCHROWICZ. The Influence of False Cardiac Feedback on Autonomic Markers of Arousal. Studia Psychologica. Bratislava: Ústav experimentálnej psychológie SAV, roč. 61, č. 3, s. 133-144. ISSN 0039-3320. doi:10.21909/sp.2019.03.778. 2019. URL info
 • CIMBÁLNÍK, Jan, Petr KLIMES, Vladimir SLADKY, Petr NEJEDLY, Pavel JURAK, Martin PAIL, Robert ROMAN, Pavel DANIEL, Hari GURAGAIN, Benjamin BRINKMANN, Milan BRÁZDIL a Greg WORRELL. Multi-feature localization of epileptic foci from interictal, intracranial EEG. Clinical Neurophysiology. Clare: Elsevier Ireland, roč. 130, č. 10, s. 1945-1953. ISSN 1388-2457. doi:10.1016/j.clinph.2019.07.024. 2019. URL info
 • KRAUS, Jakub, Andreas FRICK, Robert ROMAN, Lenka JURKOVIČOVÁ, Radek MAREČEK, Michal MIKL, Milan BRÁZDIL a Mats FREDRIKSON. Soothing the emotional brain: modulation of neural activity to personal emotional stimulation by social touch. Social Cognitive and Affective Neuroscience. Oxford: Oxford University Press, roč. 14, č. 11, s. 1179-1185. ISSN 1749-5016. doi:10.1093/scan/nsz090. 2019. URL info
 • KLIMEŠ, Petr, Pavel JURÁK, Josef HALÁMEK, Robert ROMAN, Jan CHLÁDEK a Milan BRÁZDIL. Changes in Connectivity and Local Synchrony after Cognitive Stimulation - Intracerebral EEG Study. Biomedical Signal Processing and Control. Elsevier, roč. 45, August, s. 136-143. ISSN 1746-8094. doi:10.1016/j.bspc.2018.05.043. 2018. info
 • BRÁZDIL, Milan, Martin PAIL, J. HALAMEK, F. PLESINGER, J. CIMBALNIK, Robert ROMAN, P. KLIMES, Pavel DANIEL, Jan CHRASTINA, Eva BRICHTOVÁ, Ivan REKTOR, G.A. WORRELL a P. JURAK. Very High-Frequency Oscillations: Novel Biomarkers of the Epileptogenic Zone. Annals of neurology. Hoboken: John Wiley & Sons, roč. 82, č. 2, s. 299-310. ISSN 0364-5134. doi:10.1002/ana.25006. 2017. info
 • DAMBORSKÁ, Alena, Robert ROMAN, Milan BRÁZDIL, Ivan REKTOR a Miloslav KUKLETA. Post-movement processing in visual oddball task - Evidence from intracerebral recording. Clinical Neurophysiology. Clare: Elsevier Ireland, roč. 127, č. 2, s. 1297-1306. ISSN 1388-2457. doi:10.1016/j.clinph.2015.08.014. 2016. URL info
 • KUKLETA, Miloslav, Alena DAMBORSKÁ, Robert ROMAN, Ivan REKTOR a Milan BRÁZDIL. The primary motor cortex is involved in the control of a non-motor cognitive action. Clinical Neurophysiology. Clare: Elsevier Ireland, roč. 127, č. 2, s. 1547-1550. ISSN 1388-2457. doi:10.1016/j.clinph.2015.11.049. 2016. URL info
 • CZEKÓOVÁ, Kristína, Daniel Joel SHAW, Tomáš URBÁNEK, Jan CHLÁDEK, Martin LAMOŠ, Robert ROMAN a Milan BRÁZDIL. What's the meaning of this? A behavioral and neurophysiological investigation into the principles behind the classification of visual emotional stimuli. PSYCHOPHYSIOLOGY. HOBOKEN: WILEY-BLACKWELL, roč. 53, č. 8, s. 1203-1216. ISSN 0048-5772. doi:10.1111/psyp.12662. 2016. URL info
 • BRÁZDIL, Milan, Jan CIMBÁLNÍK, Robert ROMAN, Daniel Joel SHAW, Matt M. STEAD, Pavel DANIEL, Pavel JURÁK a Josef HALÁMEK. Impact of cognitive stimulation on ripples within human epileptic and non-epileptic hippocampus. BMC Neuroscience. LONDON: Biomed Central Ltd., roč. 16, july, s. "nestránkováno", 9 s. ISSN 1471-2202. doi:10.1186/s12868-015-0184-0. 2015. URL info
 • ROMAN, Robert, Miroslav SVĚTLÁK, Alena DAMBORSKÁ a Miloslav KUKLETA. Neurofyziologie obranného chování. Česká a slovenská psychiatrie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, roč. 110, č. 2, s. 96-104. ISSN 1212-0383. 2014. info
 • SVĚTLÁK, Miroslav, Robert ROMAN, Radko OBEREIGNERŮ a Alena DAMBORSKÁ. Jak se cítíte „teď a tady“? Neuronální pozadí emočního uvědomění. Psychoterapie. Brno: Masarykova univerzita, roč. 8, č. 2, s. 132-141. ISSN 1802-3983. 2014. info
 • BOB, Petr, Robert ROMAN, Miroslav SVĚTLÁK, Miloslav KUKLETA, Jan CHLÁDEK a Milan BRÁZDIL. Preictal Dynamics of EEG Complexity in Intracranially Recorded Epileptic Seizure A Case Report. Medicine. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, roč. 93, č. 23, s. "nestránkováno", 4 s. ISSN 0025-7974. doi:10.1097/MD.0000000000000151. 2014. info
 • SVĚTLÁK, Miroslav, Radek HODOVAL, Alena DAMBORSKÁ, Milan PILÁT, Robert ROMAN, Michal ČERNÍK, Radko OBEREIGNERŮ a Petr BOB. Emoční reakce vyvolaná textovými zdravotními varováními na obalech tabákových výrobků u dětí staršího školního věku a adolescentů. Československá pediatrie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, roč. 68, č. 2, s. 78-91. ISSN 0069-2328. 2013. info
 • BRÁZDIL, Milan, Jiří JANEČEK, Petr KLIMEŠ, Radek MAREČEK, Robert ROMAN, Pavel JURÁK, Jan CHLÁDEK, Pavel DANIEL, Ivan REKTOR, Josef HALÁMEK, Filip PLEŠINGER a Viktor JIRSA. On the Time Course of Synchronization Patterns of Neuronal Discharges in the Human Brain during Cognitive Tasks. PLoS One. San Francisco, CA, USA: Public Library of Science, roč. 8, č. 5, s. "nestránkováno", 10 s. ISSN 1932-6203. doi:10.1371/journal.pone.0063293. 2013. URL info
 • ROMAN, Robert, Milan BRÁZDIL, Jan CHLÁDEK, Ivan REKTOR, Pavel JURÁK, Miroslav SVĚTLÁK, Alena DAMBORSKÁ, Daniel Joel SHAW a Miloslav KUKLETA. Hippocampal negative event-related potential recorded in humans during a simple sensorimotor task occurs independently of motor execution. Hippocampus. Hoboken, USA: WILEY-BLACKWELL, roč. 23, č. 12, s. 1337-1344. ISSN 1050-9631. doi:10.1002/hipo.22173. 2013. URL info
 • SVĚTLÁK, Miroslav, Petr BOB, Robert ROMAN, Stanislav JEŽEK, Alena DAMBORSKÁ, Jan CHLÁDEK, Daniel Joel SHAW a Miloslav KUKLETA. Stress-Induced Alterations of Left-Right Electrodermal Activity Coupling Indexed by Pointwise Transinformation. Physiological Research. Prague: Academy of Sciences of the Czech Republic, Institute of Physiology, roč. 62, č. 6, s. 711-719. ISSN 0862-8408. 2013. URL info
 • KUKLETA, Miloslav, Petr BOB, Milan BRÁZDIL, Robert ROMAN a Ivan REKTOR. The level of frontal-temporal beta-2 band EEG synchronization distinguishes anterior cingulate cortex from other frontal regions. Consciousness and Cognition. Elsevier: Elsevier, roč. 19/2010, 19/2010, s. 879-886, 9 s. ISSN 1053-8100. 2010. info
 • AL-KUBATI, Mohamed, Markéta BÉBAROVÁ, Pavel BRAVENÝ, Alena DAMBORSKÁ, Bohumil FIŠER, Nataša HONZÍKOVÁ, Miloslav KUKLETA, Drahoslava MRÁZOVÁ, Jiří MOUDR, Kateřina FIALOVÁ, Marie NOVÁKOVÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ, Michal PÁSEK, Robert ROMAN, Miroslav SVĚTLÁK, Zdeněk WILHELM a Eva ZÁVODNÁ. Physiology Practicals. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. 109 s. ISBN 978-80-210-4409-8. 2010. info
 • ROMAN, Robert, Jan CHLÁDEK, Milan BRÁZDIL, Ivan REKTOR a Pavel JURÁK. Účast odlišných neuronálních sítí při řešení jednoduchého senzorimotorického úkolu (SEEG Studie). 1. vyd. Praha: Společnost pro klinickou neurofyziologii ČLS J. E.Purkyně. s. 15. 2010. info
 • ROMAN, Robert, Jan CHLÁDEK, Milan BRÁZDIL, Ivan REKTOR a Pavel JURÁK. ERPs recorded by depth electrodes during a simple auditory reaction time paradigm. Barcelona. s. 138. 2010. info
 • BRÁZDIL, Milan, Jiří JANEČEK, Robert ROMAN, Pavel JURÁK, Jan CHLÁDEK, Pavel DANIEL a Josef HALÁMEK. Functional integration of the brain after detection of rare target stimuli - a depth EEG study. 1. vyd. Barcelona, Španělsko: HBM. s. 63. 2010. info
 • BRÁZDIL, Milan, Claudio BABILONI, Robert ROMAN, Pavel DANIEL, Martin BAREŠ, Ivan REKTOR, Fabrizio EUSEBI, Paolo Maria ROSSINI a Fabrizio VECCHIO. Directional Functional Coupling of Cerebral Rhythms Between Anterior Cingulate and Dorsolateral Prefrontal Areas During Rare Stimuli: A Directed Transfer Function Analysis of Human Depth EEG Signal. Human Brain Mapping. roč. 30, č. 30, s. 138-146. ISSN 1053-5888. 2009. info
 • BRÁZDIL, Milan, Robert ROMAN, Tomáš URBÁNEK, Jan CHLÁDEK, Dalibor ŠPOK, Radek MAREČEK, Michal MIKL, Pavel JURÁK, Josef HALÁMEK, Pavel DANIEL a Ivan REKTOR. Neural correlates of affective picture processing - A depth ERP study. Neuroimage. roč. 2009, č. 47, s. 376-383. ISSN 1053-8119. 2009. info
 • KUKLETA, Miloslav, Petr BOB, Milan BRÁZDIL, Robert ROMAN a Ivan REKTOR. Cognitive load during a visual oddball task displays differential impact on beta 2-band phase synchrony. Physiologia Bohemoslovaca (nyní Physiological Research). roč. 58/2009, 3/2009, 1 s., 2009. info
 • KUKLETA, Miloslav, Petr BOB, Milan BRÁZDIL, Robert ROMAN a Ivan REKTOR. Diferences in synchronization between various brain regions in the beta-2 band EEG frequencies. Activitas Nervosa Superior Rediviva. Praha: Collegium Internationale Activitatis N.S, roč. 51/ 2009, 1-2ú 2009, s. 92. ISSN 1337-933X. 2009. info
 • KUKLETA, Miloslav, Milan BRÁZDIL, R ROMAN, Petr BOB a Ivan REKTOR. Cognitive network interactions and beta 2 coherence in processing non-target stimuli in visual oddball task. Physiological Research. Praha: Academy of Sciences of the Czech Rep., roč. 58/2009, 1/2009, s. 139-148, 9 s. ISSN 0862-8408. 2009. info
 • KUKLETA, Miloslav, Petr BOB, Milan BRÁZDIL, Robert ROMAN a Ivan REKTOR. Beta 2-band synchronization during a visual oddball task. Physiological Research. Czech Republic: Czechoslovak Acad Sci Inst Physiology, roč. 58/2009, 5/2009, s. 725-732, 7 s. ISSN 0862-8408. 2009. info
 • ROMAN, Robert, Milan BRÁZDIL, Jan CHLÁDEK, P. JURÁK, Ivan REKTOR a Miloslav KUKLETA. Evoked and induced EEG responses in a visual oddball task (SEEG study). Activitas Nervosa Superior. Praha: Neuroscientia o.s., roč. 50 / 2008, č. 3, s. 81-82. ISSN 1802-9698. 2008. info
 • KUKLETA, Miloslav, Petr BOB, Milan BRÁZDIL, R. ROMAN a Ivan REKTOR. Beta 2-band synchronization during a visual oddball task. Activitas Nervosa Superior. Praha: Neuroscientia o.s., roč. 50 / 2008, č. 3, s. 74. ISSN 1802-9698. 2008. info
 • ROMAN, R., Milan BRÁZDIL, Jan CHLÁDEK, P. JURÁK, Ivan REKTOR a Miloslav KUKLETA. Changes of oscillatory activity during visual oddball task (SEEG study). In X th International Conference on Cognitive Neuroscience. 1. vyd. Turecko - Bodrum: ICON , Brain Research Society. s. 211. 2008. info
 • BRÁZDIL, Milan, R. ROMAN, T. URBÁNEK, Jan CHLÁDEK, D. ŠPOK, P. JURÁK a P. DANIEL. Neural correlates of affective picture processing - a depth EEG study. In X th International Conference on Cognitive neuroscience. 1. vyd. Bodrum - Turecko: ICON - Brain Research Society. s. 412. 2008. info
 • SVĚTLÁK, Miroslav, Petr BOB, J. BARDOŇOVÁ, Michal ČERNÍK, R ROMAN a Miloslav KUKLETA. Multiple partial seizure-like symptoms in smokers. In 9 th Annual Conference of the SRNT Europe. 2007. info
 • ROMAN, Robert, J. CHLÁDEK, Milan BRÁZDIL, Pavel JURÁK, Ivan REKTOR a Miloslav KUKLETA. Event-related desynchronization and synchronization in a visual oddball task (a stereoelectroencephalic study). Clinical Neurophysiology. Dublin: Elsevier Science, roč. 117/2006, Suppl.1/06, s. 305. ISSN 1388-2457. 2006. info
 • KUKLETA, Miloslav, Milan BRÁZDIL, Petr BOB, Robert ROMAN a Ivan REKTOR. Synchrozation of ECoG activity during response to non-target stimuli in oddball task: An exploration in epileptic patients. Homeostasis. Praha: Foun. for Stress Prevent. and Behav. Med, roč. 44/2006, 4/2006, s. 159-161. ISSN 0960-7560. 2006. info
 • ROMAN, Robert, Jan CHLÁDEK, Milan BRÁZDIL, Pavel JURÁK, Ivan REKTOR a Miloslav KUKLETA. Changes of oscillatory activity in a visual oddball task (sEEG study). Homeostasis. Praha: Foun. for Stress Prevent. and Behav. Med, roč. 44/2006, 4/2006, s. 169-171. ISSN 0960-7560. 2006. info
 • DAMBORSKÁ, Alena, Milan BRÁZDIL, Ivan REKTOR, Robert ROMAN a Miloslav KUKLETA. Correlation between stimulus-response intervals and peak amplitude latencies of visual P3 Waves. Homeostasis. Praha: Foun. for Stress Prevent. and Behav. Med, roč. 44/2006, 4/2006, s. 165-168. ISSN 0960-7560. 2006. info
 • KUKLETA, Miloslav a R ROMAN. Fyziologie temporálního laloku. In Epilepsie temporálního laloku. 1. vyd. Jihlava: TRITON. s. 53-64, 11 s. Milan Brázdil, Petr Marusič a kolektiv. ISBN 80-7254-836-0. 2006. info
 • BRÁZDIL, Milan, Robert ROMAN, Pavel DANIEL a Ivan REKTOR. Intracerebral error-related negativity in a simple go/no-go task. International Journal of Psychophysiology. roč. 4, č. 19, s. 244-255., 12 s. ISSN 0269-8803. 2005. info
 • ROMAN, Robert, Milan BRÁZDIL, Pavel JURÁK, Ivan REKTOR a Miloslav KUKLETA. Intracerebral P3-like waveforms and the length of the stimulus-response interval in a visual oddball paradigm. Clinical Neurophysiology. Ireland: Elsevier, roč. 116/2005, č. 1, s. 160-171, 11 s. ISSN 1388-2457. 2005. info
 • KUKLETA, Miloslav, Milan BRÁZDIL, Robert ROMAN, Petr BOB a Ivan REKTOR. Spatiotemporal characteristics of EEG responses to non- target stimuli in oddball task: an exploration in epileptic patiens. Homeostasis in Health and Disease. Praha: CIANS Homeostasis, roč. 43/2005, 43/2005, s. 212-215. ISSN 0960-7560. 2005. info
 • KUKLETA, Miloslav, Milan BRÁZDIL, Robert ROMAN, Petr BOB a Ivan REKTOR. Spatiotemporal characteristics of EEG responses to non- target stimuli in oddball task: an exploration in epileptic patiens. In Book of Abstracts. 1. vyd. Bratislava: International CIANS Conference 2005. s. 57. ISBN 80-969339-2-2. 2005. info
 • ROMAN, Robert, Milan BRÁZDIL, Pavel JURÁK, Ivan REKTOR a Miloslav KUKLETA. Electrophysiological response to target and frequent stimuli in a frequency range of 5.5-15 Hz in a visual oddball paradigm. In Zborník prác a abstraktov. 1. vyd. Košice: 81. Fyziologické dny, Košice. s. 167-168. ISBN 80-969280-0-7. 2005. info
 • ROMAN, Robert, Milan BRÁZDIL, Pavel JURÁK, Ivan REKTOR a Miloslav KUKLETA. Early sensory ERPs in oddball paradigm (SEEG study). In Book of abstacts, International C.I.A.N.S conference. 1. vyd. Bratislava: International CIANS. s. 71. ISBN 80-969339-2-2. 2005. info
 • NOVÁKOVÁ, Zuzana, Mohamed AL-KUBATI, Markéta BÉBAROVÁ, Alena DAMBORSKÁ, Bohumil FIŠER, Nataša HONZÍKOVÁ, Miloslav KUKLETA, Drahoslava MRÁZOVÁ, Jiří MOUDR, Marie NOVÁKOVÁ, Michal PÁSEK, Jan PEŇÁZ, Robert ROMAN, Yveta ŠTOURAČOVÁ, Zdeněk WILHELM a Eva ZÁVODNÁ. Fyziologická cvičení. 2. přepracované. Brno: Masarykova universita v Brně - Lékařská fakulta. 82 s. ISBN 80-210-3486-6. 2004. info
 • ROMAN, Robert, Milan BRÁZDIL, Pavel JURÁK, Ivan REKTOR a Miloslav KUKLETA. Intracerebrally recorded ERPs in a frequency range of 5.5-15 Hz in visual oddball paradigm. In Evoked Potentials International Conference XIV. Leipzig: Leipziger Universitätsverlag. s. 112-112. ISBN 3-937209-70-0. 2004. info
 • ROMAN, Robert. Early components of event related potentials in visual oddball paradigm. Muscle & Nerve. San Francisco, California: J. Wiley, roč. 2003, č. 12, s. 132. ISSN 0148-639X. 2003. info
 • ROMAN, Robert, Milan BRÁZDIL, Pavel JURÁK, Ivan REKTOR a Miloslav KUKLETA. Erps to target and frequent stimuli in visual oddball paradigm (SEEG study). In Chronobiological analysis in pathophysiology of cardiovascular system. 1. vyd. Brno: Faculty of Medicine. Masaryk University. Brno. Czech Republik. s. 185-186. ISBN 80-7013-394-5. 2003. info
 • KUKLETA, Miloslav, Milan BRÁZDIL, Robert ROMAN a Pavel JURÁK. Identical event-related potentials to target and frequent stimuli of visual oddball task recorded by intracerebral electrodes. Clinical Neurophysiology. Dublin: Elsevier Science, roč. 114/2003, 114 (7), s. 1292-1297. ISSN 1388-2457. 2003. info
 • ROMAN, Robert, Milan BRÁZDIL, Pavel JURÁK, Ivan REKTOR a Miloslav KUKLETA. Vztah vln P3 k podnětu a odpovědi ve zrakovém oddball paradigmatu. In 50. Společný sjezd České a Slovenské společnosti pro klinickou neurofyziologii. 1.na CD. Brno: Neurologická klinika LF MU a FN Brno. s. 3. ISBN 80-86607-07-0. 2003. info
 • KUKLETA, Miloslav, Milan BRÁZDIL, Robert ROMAN a Ivan REKTOR. Časové charakteristiky korové aktivace navozené neterčovými podněty v oddball úloze (intracerebrální studie u člověka). In XXXIX. Medzioborová konferencia o experimentálnom a klinickom štúdiu vyšších nervových funkcií. 1. vyd. Trenčanské Teplice: Department of Brain Physiology, Institute of Normal and Pathological Physiology of the Slovak Academy of Scieces, Bratislava. s. 8. 2003. info
 • ROMAN, Robert, J. CHLÁDEK, Milan BRÁZDIL, Pavel JURÁK, Ivan REKTOR a Miloslav KUKLETA. Evokované EEG odpovědi ve frekvenčním pásmu 5,5-15 Hz ve vizuálním oddball paradigmatu (SEEG studie). In XXXIX. Medzioborová konferencia o exp. a klin. štúdiu vyšších nervových funkcií. 1. vyd. Trenčanské Teplice: Department of Brain Physiology, Institute of Normal and Pathological Physiology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava. s. 8. 2003. info
 • KUKLETA, Miloslav, Milan BRÁZDIL, Robert ROMAN a Ivan REKTOR. Temporal characteristics of cortical activation induced by non-target stimulus in visual oddball setup (intra-cerebral study in humans). Homeostasis in Health and Disease. Praha: CIANS Homeostasis, roč. 42/2003, 5/2003, s. 208-209. ISSN 0960-7560. 2003. info
 • ROMAN, Robert, J. CHLÁDEK, Milan BRÁZDIL, P. JURÁK, Ivan REKTOR a Miloslav KUKLETA. Evoked EEG responses in a frequency range of 5.5-15 Hz in visual oddball paradigm (SEEG study). Homeostasis in Health and Disease. Praha: CIANS Homeostasis, roč. 42/2003, 42/2003, s. 210-212. ISSN 0960-7560. 2003. info
 • KUKLETA, Miloslav, Milan BRÁZDIL a Robert ROMAN. Potentials evoked by non-target stimuli in visual oddball setup (intra-cerebral study in humans). Homeostasis in Health and Diseases. Praha: CIANS Homeostasis, roč. 41, č. 5, s. 220-223. ISSN 0960-7560. 2002. info
 • ROMAN, Robert, Milan BRÁZDIL, Pavel JURÁK, Miloslav KUKLETA a Ivan REKTOR. Is the potential evoked by visual stimulus dependent on verbal instruction, which determined the stimulus significance? Homeostasis in Health and Diseases. Praha: CIANS Homeostasis, roč. 41, č. 5, s. 224-226. ISSN 0960-7560. 2002. info
 • HALÁMEK, J., P. JURÁK, J. CHLÁDEK, D. SOCHŮRKOVÁ, Robert ROMAN a I. NESTRAŠIL. Event related synchronization and desynchronization in intracerebral recordings. In IFMBE- Biosignal Processing. 1. vyd. Vienna, Austria: IFMBE. s. 610-611. ISBN 3-901351-62-0. 2002. info
 • BRÁZDIL, Milan, Robert ROMAN, Pavel DANIEL a Ivan REKTOR. Intracerebral somatosensory event-related potentials:effect of response type (button-pressing versus mentalcouting) on P3 distribution within human brain. In Clinical Neurophysiology. Barcelona: Elsevier. s. 81-81. ISBN 1388-2457. 2002. info
 • BRÁZDIL, Milan, Robert ROMAN, Michael FALKENSTEIN, Pavel DANIEL, Pavel JURÁK a Ivan REKTOR. Error processing - evidence from intracerebral ERP recordings. Experimental Brain Research. USA: Springer-Verlag 2002, roč. 146, č. 146, s. 460-465. ISSN 0014-4819. 2002. info
 • KUKLETA, Miloslav, Milan BRÁZDIL, Robert ROMAN a Pavel JURÁK. Electrophysiological responses to target and frequent stimuli recorded by intra-cerebral electrodes during visual odd-ball paradigm in human. Homeostasis in Health and Diseases. Praha: CIANS Homeostasis, roč. 41, 1-2, s. 58-60. ISSN 0960-7560. 2001. info
 • DAMBORSKÁ, Alena, Milan BRÁZDIL, Pavel JURÁK, Robert ROMAN a Miloslav KUKLETA. Steep U-shaped EEG potentials preceding the movement in oddball paradigm: Their role in movement triggering. Homeostasis in Health and Diseases. Praha: CIANS Homeostasis, roč. 2001, č. 41, s. 60-63. ISSN 0960-7560. 2001. info
 • BRÁZDIL, Milan, Robert ROMAN, Ivan REKTOR, Pavel DANIEL a Pavel JURÁK. Intracerebral recordings of visual event-related potentials on reaction errors. Clinical Neurophysiology. Dublin: Elsevier Science, roč. 112, č. 1, s. 41. ISSN 1388-2457. 2001. info
 • ROMAN, Robert, Milan BRÁZDIL, P. JURÁK, Alena DAMBORSKÁ a Miloslav KUKLETA. P3 waveform in oddball paradigm can be time locked to target stimulus or the motor response. Homeostasis. Praha: Cians, roč. 41, 3-4, s. 115-117. ISSN 0960-7560. 2001. info
 • NOVÁKOVÁ, Zuzana, Mohamed A.A. AL-KUBATI, Alena DAMBORSKÁ, Bohumil FIŠER, Nataša HONZÍKOVÁ, Miloslav KUKLETA, Drahoslava MRÁZOVÁ, Jiří MOUDR, Marie NOVÁKOVÁ, Michal PÁSEK, Jan PEŇÁZ, Robert ROMAN, Yveta ŠTOURAČOVÁ, Zdeněk WILHELM a Eva ZÁVODNÁ. Fyziologická cvičení. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně. 78 s. Masarykova univerzita v Brně, 1. vyd. ISBN 80-210-2654-5. 2001. info
 • ROMAN, Robert, Milan BRÁZDIL, P. JURÁK, Michal DUFEK a Miloslav KUKLETA. EEG and motor responses to target stimuli in an oddball paradigm: SEEG recordings in epileptic patients. Homeostasis. Praha: CIANS, roč. 40, 3-4, s. 96-98. ISSN 0960-7560. 2000. info

24. 8. 2022

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info