doc. MUDr. Robert Roman, Ph.D.


kancelář: bud. A35/1S059
Kamenice 753/5
625 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 6818
e‑mail:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Robert Roman, doc. MUDr., Ph.D.
 • rok narození: 1973
Pracoviště
 • Výzkumná skupina Behaviorální a sociální neurovědy, Středoevropský technologický institut - Masarykova univerzita, Brno
 • Psychiatrická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice Brno
 • Katedra psychologie, Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity Brno
Funkce na pracovišti
 • docent
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2019: jmenování docentem v oboru Lékařská fyziologie; Lékařská fakulta MU; téma habilitační práce: "Studium elektrofyziologických projevů vyšších funkcí mozku člověka pomocí intracerebrálních elektrod"
 • 2017: funkční odbornost EEG
 • 2010/2011: absolvent I. a II. cyklu projektu PREFEKT (Organizace a řízení VaV a management projektů ve VaV)
 • 2005: Ph.D., obor Fyziologie a patologická fyziologie; Fyziologický ústav, Lékařská fakulta, Masarykova univerzita Brno; téma dizertační práce: Elektrofyziologická odpověď v oddball paradigmatu studovaná intracerebrálními metodami; školitel: Prof. MUDr. M. Kukleta, CSc
 • 1997: MUDr., obor Všeobecné lékařství; Lékařská fakulta MU
Přehled zaměstnání
 • 2015 – dosud: Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno
 • 2015 – dosud: Katedra psychologie, Fakulta sociálních studií MU Brno
 • 2011 – dosud: Výzkumná skupina Behaviorální a sociální neurovědy, CEITEC MU Brno; výzkumný pracovník
 • 2005-2015: Fyziologický ústav, Lékařská fakulta MU Brno; odborný asistent
 • 1998-2005: Fyziologický ústav, Lékařská fakulta MU Brno; asistent
 • 06-10/1997: 1. Neurologická klinika FN U sv. Anny, Brno; sekundární lékař
Pedagogická činnost
 • 2016-dosud: přednášky - Fyziologie člověka (FSS MU)
 • 2015-dosud: přednášky - Základy Neurověd (FSS MU)
 • 2011-2015: přednášky z Neurověd (LF MU)
 • 1998-2015: praktická cvičení, semináře z Fyziologie a Neurověd (LF MU)

  Pedagogické granty
 • FRVS/1728/2010: Rozšíření a inovace laboratoře pro praktická cvičení z fyziologie a neurověd (1/2006-12/2006, řešitel)
 • FRVS/1266/2006: Inovace laboratoře pro praktická cvičení z fyziologie a neurověd (1/2010-12/2010, řešitel)
Vědeckovýzkumná činnost
 • Elektrofyziologické koreláty mozkových funkcí snímané hlubokými elektrodami u epileptických pacientů
 • Neurofyziologický podklad emocí a pocitů

  Účast na řešení výzkumných záměrů a grantů:
 • NV19-04-00343: Prediction of Stimulation Efficacy in Epilepsy (2019-2022)
 • MUNI/A/1496/2018: Neurální koreláty paměťových a kognitivních funkcí u zdravé populace a neurologických pacientů (1/2019-12/2019)
 • 16-31457A: Neurobiologické mechanismy funkčních neurologických poruch (2016-2019)
 • GAP103/11/0933: Analýza vysokofrekvenčního EEG signálu z hlubokých mozkových elektrod (2011-2015)
 • CZ.1.07/2.3.00/20.0041: BRAINS - Rozvoj lidských zdrojů a internacionalizace týmů v oblasti výzkumu mozku a lidské mysli (2011-2014)
 • 1M06039: NEURPSYCHTS - Centrum pro neuropsychiatrický výzkum traumatického stresu (2006-2011)
 • MSM0021622404: Vnitřní organizace a neurobiologické mechanismy funkčních systémů CNS (2005- 2011)
 • MSM141100001: Plasticita řídících systémů centrálního nervového systému a možnosti jejího ovlivnění (1999-2004)
Akademické stáže
 • 1-2/2000: University Hospital of Neurology, Department of Clinical Neurology, Vienna General Hospital, Rakousko
 • 4-5/2000: The University of Texas Southwestern Medical Center at Dallas, Department of Clinical Neurology, Dallas, USA
Univerzitní aktivity
 • od 2018: člen Etické komise pro výzkum Masarykovy univerzity
 • od 2018: člen oborové rady Neurovědy LF MU
 • 2015/2016: člen akademického senátu LF MU
Mimouniverzitní aktivity
 • Člen České fyziologické společnosti ČLS JEP
 • Člen České společnosti pro klinickou neurofyziologii ČLS JEP
 • Člen Společnosti psychosomatických integrací ČLS JEP
 • Vědecký sekretář výboru Společnosti pro výzkum stresu ČLS JEP
Ocenění vědeckou komunitou
 • 2014: ocenění České společnosti pro klinickou neurofyziologii ČLS JEP - 1.místo v soutěži o nejlepší vědeckou práci za rok 2013
 • 2018: ocenění České fyziologické společnosti ČLS JEP za nejlepší publikaci v roce 2016
Vybrané publikace
 • KLIMEŠ, Petr, Pavel JURÁK, Josef HALÁMEK, Robert ROMAN, Jan CHLÁDEK a Milan BRÁZDIL. Changes in Connectivity and Local Synchrony after Cognitive Stimulation - Intracerebral EEG Study. Biomedical Signal Processing and Control, Elsevier, 2018, roč. 45, August, s. 136-143. ISSN 1746-8094. doi:10.1016/j.bspc.2018.05.043. info
 • DAMBORSKÁ, Alena, Robert ROMAN, Milan BRÁZDIL, Ivan REKTOR a Miloslav KUKLETA. Post-movement processing in visual oddball task - Evidence from intracerebral recording. Clinical Neurophysiology, Clare: Elsevier Ireland, 2016, roč. 127, č. 2, s. 1297-1306. ISSN 1388-2457. doi:10.1016/j.clinph.2015.08.014. URL info
 • KUKLETA, Miloslav, Alena DAMBORSKÁ, Robert ROMAN, Ivan REKTOR a Milan BRÁZDIL. The primary motor cortex is involved in the control of a non-motor cognitive action. Clinical Neurophysiology, Clare: Elsevier Ireland, 2016, roč. 127, č. 2, s. 1547-1550. ISSN 1388-2457. doi:10.1016/j.clinph.2015.11.049. URL info
 • CZEKÓOVÁ, Kristína, Daniel Joel SHAW, Tomáš URBÁNEK, Jan CHLÁDEK, Martin LAMOŠ, Robert ROMAN a Milan BRÁZDIL. What's the meaning of this? A behavioral and neurophysiological investigation into the principles behind the classification of visual emotional stimuli. PSYCHOPHYSIOLOGY, HOBOKEN: WILEY-BLACKWELL, 2016, roč. 53, č. 8, s. 1203-1216. ISSN 0048-5772. doi:10.1111/psyp.12662. URL info
 • BRÁZDIL, Milan, Jan CIMBÁLNÍK, Robert ROMAN, Daniel Joel SHAW, Matt M. STEAD, Pavel DANIEL, Pavel JURÁK a Josef HALÁMEK. Impact of cognitive stimulation on ripples within human epileptic and non-epileptic hippocampus. BMC Neuroscience, LONDON: Biomed Central Ltd., 2015, roč. 16, july, s. "nestránkováno". ISSN 1471-2202. doi:10.1186/s12868-015-0184-0. URL info
 • BOB, Petr, Robert ROMAN, Miroslav SVĚTLÁK, Miloslav KUKLETA, Jan CHLÁDEK a Milan BRÁZDIL. Preictal Dynamics of EEG Complexity in Intracranially Recorded Epileptic Seizure A Case Report. Medicine, Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2014, roč. 93, č. 23, s. "nestránkováno". ISSN 0025-7974. doi:10.1097/MD.0000000000000151. info
 • SVĚTLÁK, Miroslav, Radek HODOVAL, Alena DAMBORSKÁ, Milan PILÁT, Robert ROMAN, Michal ČERNÍK, Radko OBEREIGNERŮ a Petr BOB. Emoční reakce vyvolaná textovými zdravotními varováními na obalech tabákových výrobků u dětí staršího školního věku a adolescentů. Československá pediatrie, Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2013, roč. 68, č. 2, s. 78-91. ISSN 0069-2328. info
 • BRÁZDIL, Milan, Jiří JANEČEK, Petr KLIMEŠ, Radek MAREČEK, Robert ROMAN, Pavel JURÁK, Jan CHLÁDEK, Pavel DANIEL, Ivan REKTOR, Josef HALÁMEK, Filip PLEŠINGER a Viktor JIRSA. On the Time Course of Synchronization Patterns of Neuronal Discharges in the Human Brain during Cognitive Tasks. PLoS One, San Francisco, CA, USA: Public Library of Science, 2013, roč. 8, č. 5, s. "nestránkováno". ISSN 1932-6203. doi:10.1371/journal.pone.0063293. URL info
 • ROMAN, Robert, Milan BRÁZDIL, Jan CHLÁDEK, Ivan REKTOR, Pavel JURÁK, Miroslav SVĚTLÁK, Alena DAMBORSKÁ, Daniel Joel SHAW a Miloslav KUKLETA. Hippocampal negative event-related potential recorded in humans during a simple sensorimotor task occurs independently of motor execution. Hippocampus, Hoboken, USA: WILEY-BLACKWELL, 2013, roč. 23, č. 12, s. 1337-1344. ISSN 1050-9631. doi:10.1002/hipo.22173. URL info
 • SVĚTLÁK, Miroslav, Petr BOB, Robert ROMAN, Stanislav JEŽEK, Alena DAMBORSKÁ, Jan CHLÁDEK, Daniel Joel SHAW a Miloslav KUKLETA. Stress-Induced Alterations of Left-Right Electrodermal Activity Coupling Indexed by Pointwise Transinformation. Physiological Research, Prague: Academy of Sciences of the Czech Republic, Institute of Physiology, 2013, roč. 62, č. 6, s. 711-719. ISSN 0862-8408. URL info
 • KUKLETA, Miloslav, Petr BOB, Milan BRÁZDIL, Robert ROMAN a Ivan REKTOR. The level of frontal-temporal beta-2 band EEG synchronization distinguishes anterior cingulate cortex from other frontal regions. Consciousness and Cognition, Elsevier: Elsevier, 2010, roč. 19/2010, 19/2010, s. 879-886. ISSN 1053-8100. info
 • AL-KUBATI, Mohamed, Markéta BÉBAROVÁ, Pavel BRAVENÝ, Alena DAMBORSKÁ, Bohumil FIŠER, Nataša HONZÍKOVÁ, Miloslav KUKLETA, Drahoslava MRÁZOVÁ, Jiří MOUDR, Kateřina FIALOVÁ, Marie NOVÁKOVÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ, Michal PÁSEK, Robert ROMAN, Miroslav SVĚTLÁK, Zdeněk WILHELM a Eva ZÁVODNÁ. Physiology Practicals. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 109 s. ISBN 978-80-210-4409-8. info
 • ROMAN, Robert, Jan CHLÁDEK, Milan BRÁZDIL, Ivan REKTOR a Pavel JURÁK. Účast odlišných neuronálních sítí při řešení jednoduchého senzorimotorického úkolu (SEEG Studie). 1. vyd. Praha: Společnost pro klinickou neurofyziologii ČLS J. E.Purkyně, 2010. s. 15. info
 • ROMAN, Robert, Jan CHLÁDEK, Milan BRÁZDIL, Ivan REKTOR a Pavel JURÁK. ERPs recorded by depth electrodes during a simple auditory reaction time paradigm. Barcelona, 2010. s. 138. info
 • BRÁZDIL, Milan, Jiří JANEČEK, Robert ROMAN, Pavel JURÁK, Jan CHLÁDEK, Pavel DANIEL a Josef HALÁMEK. Functional integration of the brain after detection of rare target stimuli - a depth EEG study. 1. vyd. Barcelona, Španělsko: HBM, 2010. s. 63. info
 • ROMAN, Robert, Jan CHLÁDEK, Milan BRÁZDIL, Ivan REKTOR a Pavel JURÁK. Event-related potentials recorded in a simple sensorimonitor task in epileptic patients (stereo-electroencephalographic study). 1. vyd. Praha: Physiological Research, 2010. s. 29 P, 1 s. info
 • BRÁZDIL, Milan, Claudio BABILONI, Robert ROMAN, Pavel DANIEL, Martin BAREŠ, Ivan REKTOR, Fabrizio EUSEBI, Paolo Maria ROSSINI a Fabrizio VECCHIO. Directional Functional Coupling of Cerebral Rhythms Between Anterior Cingulate and Dorsolateral Prefrontal Areas During Rare Stimuli: A Directed Transfer Function Analysis of Human Depth EEG Signal. Human Brain Mapping, 2009, roč. 30, č. 30, s. 138-146. ISSN 1053-5888. info
 • BRÁZDIL, Milan, Robert ROMAN, Tomáš URBÁNEK, Jan CHLÁDEK, Dalibor ŠPOK, Radek MAREČEK, Michal MIKL, Pavel JURÁK, Josef HALÁMEK, Pavel DANIEL a Ivan REKTOR. Neural correlates of affective picture processing - A depth ERP study. Neuroimage, 2009, roč. 2009, č. 47, s. 376-383. ISSN 1053-8119. info
 • KUKLETA, Miloslav, Petr BOB, Milan BRÁZDIL, Robert ROMAN a Ivan REKTOR. Cognitive load during a visual oddball task displays differential impact on beta 2-band phase synchrony. Physiologia Bohemoslovaca (nyní Physiological Research), 2009, roč. 58/2009, 3/2009. info
 • KUKLETA, Miloslav, Petr BOB, Milan BRÁZDIL, Robert ROMAN a Ivan REKTOR. Diferences in synchronization between various brain regions in the beta-2 band EEG frequencies. Activitas Nervosa Superior Rediviva, Praha: Collegium Internationale Activitatis N.S, 2009, roč. 51/ 2009, 1-2ú 2009, s. 92. ISSN 1337-933X. info
 • KUKLETA, Miloslav, Milan BRÁZDIL, R ROMAN, Petr BOB a Ivan REKTOR. Cognitive network interactions and beta 2 coherence in processing non-target stimuli in visual oddball task. Physiological Research, Praha: Academy of Sciences of the Czech Rep., 2009, roč. 58/2009, 1/2009, s. 139-148. ISSN 0862-8408. info
 • KUKLETA, Miloslav, Petr BOB, Milan BRÁZDIL, Robert ROMAN a Ivan REKTOR. Beta 2-band synchronization during a visual oddball task. Physiological Research, Czech Republic: Czechoslovak Acad Sci Inst Physiology, 2009, roč. 58/2009, 5/2009, s. 725-732. ISSN 0862-8408. info
 • ROMAN, Robert, Milan BRÁZDIL, Jan CHLÁDEK, P. JURÁK, Ivan REKTOR a Miloslav KUKLETA. Evoked and induced EEG responses in a visual oddball task (SEEG study). Activitas Nervosa Superior, Praha: Neuroscientia o.s., 2008, roč. 50 / 2008, č. 3, s. 81-82. ISSN 1802-9698. ISSN 1802-9698. info
 • KUKLETA, Miloslav, Petr BOB, Milan BRÁZDIL, R. ROMAN a Ivan REKTOR. Beta 2-band synchronization during a visual oddball task. Activitas Nervosa Superior, Praha: Neuroscientia o.s., 2008, roč. 50 / 2008, č. 3, s. 74. ISSN 1802-9698. ISSN 1802-9698. info
 • ROMAN, R., Milan BRÁZDIL, Jan CHLÁDEK, P. JURÁK, Ivan REKTOR a Miloslav KUKLETA. Changes of oscillatory activity during visual oddball task (SEEG study). In X th International Conference on Cognitive Neuroscience. 1. vyd. Turecko - Bodrum: ICON , Brain Research Society, 2008. s. 211. info
 • BRÁZDIL, Milan, R. ROMAN, T. URBÁNEK, Jan CHLÁDEK, D. ŠPOK, P. JURÁK a P. DANIEL. Neural correlates of affective picture processing - a depth EEG study. In X th International Conference on Cognitive neuroscience. 1. vyd. Bodrum - Turecko: ICON - Brain Research Society, 2008. s. 412. info
 • SVĚTLÁK, Miroslav, Petr BOB, J. BARDOŇOVÁ, Michal ČERNÍK, R ROMAN a Miloslav KUKLETA. Multiple partial seizure-like symptoms in smokers. In 9 th Annual Conference of the SRNT Europe. 2007. info
 • ROMAN, Robert, J. CHLÁDEK, Milan BRÁZDIL, Pavel JURÁK, Ivan REKTOR a Miloslav KUKLETA. Event-related desynchronization and synchronization in a visual oddball task (a stereoelectroencephalic study). Clinical Neurophysiology, Dublin: Elsevier Science, 2006, roč. 117/2006, Suppl.1/06, s. 305. ISSN 1388-2457. info
 • KUKLETA, Miloslav, Milan BRÁZDIL, Petr BOB, Robert ROMAN a Ivan REKTOR. Synchrozation of ECoG activity during response to non-target stimuli in oddball task: An exploration in epileptic patients. Homeostasis, Praha: Foun. for Stress Prevent. and Behav. Med, 2006, roč. 44/2006, 4/2006, s. 159-161. ISSN 0960-7560. info
 • ROMAN, Robert, Jan CHLÁDEK, Milan BRÁZDIL, Pavel JURÁK, Ivan REKTOR a Miloslav KUKLETA. Changes of oscillatory activity in a visual oddball task (sEEG study). Homeostasis, Praha: Foun. for Stress Prevent. and Behav. Med, 2006, roč. 44/2006, 4/2006, s. 169-171. ISSN 0960-7560. info
 • DAMBORSKÁ, Alena, Milan BRÁZDIL, Ivan REKTOR, Robert ROMAN a Miloslav KUKLETA. Correlation between stimulus-response intervals and peak amplitude latencies of visual P3 Waves. Homeostasis, Praha: Foun. for Stress Prevent. and Behav. Med, 2006, roč. 44/2006, 4/2006, s. 165-168. ISSN 0960-7560. info
 • KUKLETA, Miloslav a R ROMAN. Fyziologie temporálního laloku. In Epilepsie temporálního laloku. 1. vyd. Jihlava: TRITON, 2006. s. 53-64, 11 s. Milan Brázdil, Petr Marusič a kolektiv. ISBN 80-7254-836-0. info
 • BRÁZDIL, Milan, Robert ROMAN, Pavel DANIEL a Ivan REKTOR. Intracerebral error-related negativity in a simple go/no-go task. International Journal of Psychophysiology, 2005, roč. 4, č. 19, s. 244-255. ISSN 0269-8803. info
 • ROMAN, Robert, Milan BRÁZDIL, Pavel JURÁK, Ivan REKTOR a Miloslav KUKLETA. Intracerebral P3-like waveforms and the length of the stimulus-response interval in a visual oddball paradigm. Clinical Neurophysiology, Ireland: Elsevier, 2005, roč. 116/2005, č. 1, s. 160-171. ISSN 1388-2457. info
 • KUKLETA, Miloslav, Milan BRÁZDIL, Robert ROMAN, Petr BOB a Ivan REKTOR. Spatiotemporal characteristics of EEG responses to non- target stimuli in oddball task: an exploration in epileptic patiens. Homeostasis in Health and Disease, Praha: CIANS Homeostasis, 2005, roč. 43/2005, 43/2005, s. 212-215. ISSN 0960-7560. info
 • KUKLETA, Miloslav, Milan BRÁZDIL, Robert ROMAN, Petr BOB a Ivan REKTOR. Spatiotemporal characteristics of EEG responses to non- target stimuli in oddball task: an exploration in epileptic patiens. In Book of Abstracts. 1. vyd. Bratislava: International CIANS Conference 2005, 2005. s. 57. ISBN 80-969339-2-2. info
 • ROMAN, Robert, Milan BRÁZDIL, Pavel JURÁK, Ivan REKTOR a Miloslav KUKLETA. Electrophysiological response to target and frequent stimuli in a frequency range of 5.5-15 Hz in a visual oddball paradigm. In Zborník prác a abstraktov. 1. vyd. Košice: 81. Fyziologické dny, Košice, 2005. s. 167-168, 2 s. ISBN 80-969280-0-7. info
 • ROMAN, Robert, Milan BRÁZDIL, Pavel JURÁK, Ivan REKTOR a Miloslav KUKLETA. Early sensory ERPs in oddball paradigm (SEEG study). In Book of abstacts, International C.I.A.N.S conference. 1. vyd. Bratislava: International CIANS, 2005. s. 71. ISBN 80-969339-2-2. info
 • ROMAN, Robert, Milan BRÁZDIL, Pavel JURÁK, Ivan REKTOR a Miloslav KUKLETA. Intracerebrally recorded ERPs in a frequency range of 5.5-15 Hz in visual oddball paradigm. In Evoked Potentials International Conference XIV. Leipzig: Leipziger Universitätsverlag, 2004. s. 112-112, 1 s. ISBN 3-937209-70-0. info
 • ROMAN, Robert. Early components of event related potentials in visual oddball paradigm. Muscle & Nerve, San Francisco, California: J. Wiley, 2003, roč. 2003, č. 12, s. 132. ISSN 0148-639X. info
 • ROMAN, Robert, Milan BRÁZDIL, Pavel JURÁK, Ivan REKTOR a Miloslav KUKLETA. Erps to target and frequent stimuli in visual oddball paradigm (SEEG study). In Chronobiological analysis in pathophysiology of cardiovascular system. 1. vyd. Brno: Faculty of Medicine. Masaryk University. Brno. Czech Republik, 2003. s. 185-186, 2 s. ISBN 80-7013-394-5. info
 • KUKLETA, Miloslav, Milan BRÁZDIL, Robert ROMAN a Pavel JURÁK. Identical event-related potentials to target and frequent stimuli of visual oddball task recorded by intracerebral electrodes. Clinical Neurophysiology, Dublin: Elsevier Science, 2003, roč. 114/2003, 114 (7), s. 1292-1297. ISSN 1388-2457. info
 • ROMAN, Robert, Milan BRÁZDIL, Pavel JURÁK, Ivan REKTOR a Miloslav KUKLETA. Vztah vln P3 k podnětu a odpovědi ve zrakovém oddball paradigmatu. In 50. Společný sjezd České a Slovenské společnosti pro klinickou neurofyziologii. 1.na CD. Brno: Neurologická klinika LF MU a FN Brno, 2003. s. 3. ISBN 80-86607-07-0. info
 • KUKLETA, Miloslav, Milan BRÁZDIL, Robert ROMAN a Ivan REKTOR. Časové charakteristiky korové aktivace navozené neterčovými podněty v oddball úloze (intracerebrální studie u člověka). In XXXIX. Medzioborová konferencia o experimentálnom a klinickom štúdiu vyšších nervových funkcií. 1. vyd. Trenčanské Teplice: Department of Brain Physiology, Institute of Normal and Pathological Physiology of the Slovak Academy of Scieces, Bratislava, 2003. s. 8. info
 • ROMAN, Robert, J. CHLÁDEK, Milan BRÁZDIL, Pavel JURÁK, Ivan REKTOR a Miloslav KUKLETA. Evokované EEG odpovědi ve frekvenčním pásmu 5,5-15 Hz ve vizuálním oddball paradigmatu (SEEG studie). In XXXIX. Medzioborová konferencia o exp. a klin. štúdiu vyšších nervových funkcií. 1. vyd. Trenčanské Teplice: Department of Brain Physiology, Institute of Normal and Pathological Physiology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava, 2003. s. 8. info
 • KUKLETA, Miloslav, Milan BRÁZDIL, Robert ROMAN a Ivan REKTOR. Temporal characteristics of cortical activation induced by non-target stimulus in visual oddball setup (intra-cerebral study in humans). Homeostasis in Health and Disease, Praha: CIANS Homeostasis, 2003, roč. 42/2003, 5/2003, s. 208-209. ISSN 0960-7560. info
 • ROMAN, Robert, J. CHLÁDEK, Milan BRÁZDIL, P. JURÁK, Ivan REKTOR a Miloslav KUKLETA. Evoked EEG responses in a frequency range of 5.5-15 Hz in visual oddball paradigm (SEEG study). Homeostasis in Health and Disease, Praha: CIANS Homeostasis, 2003, roč. 42/2003, 42/2003, s. 210-212. ISSN 0960-7560. info
 • KUKLETA, Miloslav, Milan BRÁZDIL a Robert ROMAN. Potentials evoked by non-target stimuli in visual oddball setup (intra-cerebral study in humans). Homeostasis in Health and Diseases, Praha: CIANS Homeostasis, 2002, roč. 41, č. 5, s. 220-223. ISSN 0960-7560. info
 • ROMAN, Robert, Milan BRÁZDIL, Pavel JURÁK, Miloslav KUKLETA a Ivan REKTOR. Is the potential evoked by visual stimulus dependent on verbal instruction, which determined the stimulus significance? Homeostasis in Health and Diseases, Praha: CIANS Homeostasis, 2002, roč. 41, č. 5, s. 224-226. ISSN 0960-7560. info
 • HALÁMEK, J., P. JURÁK, J. CHLÁDEK, D. SOCHŮRKOVÁ, Robert ROMAN a I. NESTRAŠIL. Event related synchronization and desynchronization in intracerebral recordings. In IFMBE- Biosignal Processing. 1. vyd. Vienna, Austria: IFMBE, 2002. s. 610-611. ISBN 3-901351-62-0. info
 • BRÁZDIL, Milan, Robert ROMAN, Pavel DANIEL a Ivan REKTOR. Intracerebral somatosensory event-related potentials:effect of response type (button-pressing versus mentalcouting) on P3 distribution within human brain. In Clinical Neurophysiology. Barcelona: Elsevier, 2002. s. 81-81, 1 s. ISBN 1388-2457. info
 • BRÁZDIL, Milan, Robert ROMAN, Michael FALKENSTEIN, Pavel DANIEL, Pavel JURÁK a Ivan REKTOR. Error processing - evidence from intracerebral ERP recordings. Experimental Brain Research, USA: Springer-Verlag 2002, 2002, roč. 146, č. 146, s. 460-465. ISSN 0014-4819. info
 • KUKLETA, Miloslav, Milan BRÁZDIL, Robert ROMAN a Pavel JURÁK. Electrophysiological responses to target and frequent stimuli recorded by intra-cerebral electrodes during visual odd-ball paradigm in human. Homeostasis in Health and Diseases, Praha: CIANS Homeostasis, 2001, roč. 41, 1-2, s. 58-60. ISSN 0960-7560. info
 • DAMBORSKÁ, Alena, Milan BRÁZDIL, Pavel JURÁK, Robert ROMAN a Miloslav KUKLETA. Steep U-shaped EEG potentials preceding the movement in oddball paradigm: Their role in movement triggering. Homeostasis in Health and Diseases, Praha: CIANS Homeostasis, 2001, roč. 2001, č. 41, s. 60-63. ISSN 0960-7560. info
 • BRÁZDIL, Milan, Robert ROMAN, Ivan REKTOR, Pavel DANIEL a Pavel JURÁK. Intracerebral recordings of visual event-related potentials on reaction errors. Clinical Neurophysiology, Dublin: Elsevier Science, 2001, roč. 112, č. 1, s. 41. ISSN 1388-2457. info
 • ROMAN, Robert, Milan BRÁZDIL, P. JURÁK, Alena DAMBORSKÁ a Miloslav KUKLETA. P3 waveform in oddball paradigm can be time locked to target stimulus or the motor response. Homeostasis, Praha: Cians, 2001, roč. 41, 3-4, s. 115-117. ISSN 0960-7560. info
 • ROMAN, Robert, Milan BRÁZDIL, P. JURÁK, Michal DUFEK a Miloslav KUKLETA. EEG and motor responses to target stimuli in an oddball paradigm: SEEG recordings in epileptic patients. Homeostasis, Praha: CIANS, 2000, roč. 40, 3-4, s. 96-98. ISSN 0960-7560. info

5. 12. 2019