Mgr. Karel Souček, Ph.D.

odborný asistent – Oddělení fyziologie a imunologie živočichů


e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Probíhající řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení Mgr. Karel Souček, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Přírodovědecká fakulta
Obor řízení Experimentální biologie živočichů
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení probíhající řízení
Datum zahájení řízení 13. 2. 2024
Habilitační práce (veřejná část) Plasticity of cell identity and its role in cancer progression
Důvod pro omezení zveřejnění práce: The public version of the thesis will not include full text (PDFs) of the selected author's publications that are protected by copyrights. However, the thesis will still include full citations and short comments regarding the selected publications.
Složení habilitační komise
Předseda prof. Mgr. Vítězslav Bryja, Ph.D. (Přírodovědecká fakulta MU)
Členové doc. Mgr. Roman Hrstka, Ph.D. (Lékařská fakulta MU)
prof. RNDr. Jan Brábek, Ph.D. (Katedra buněčné biologie, Přírodovědecká fakulta UK)
prof. RNDr. Vladimír Kryštof, Ph.D. (Katedra experimentální biologie, Přírodovědecká fakulta UPOL)
Dr. Hind Medyouf (Institute for Tumor Biology and Experimental Therapy, Georg Speyer Haus, Německo)

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info