doc. Ing. Zdeněk Tomeš, Ph.D.

vedoucí katedry – Katedra ekonomie


kancelář: 505
Lipová 507/41a
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 8146
e‑mail:
Kvalifikace

Probíhající řízení

Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. Ing. Zdeněk Tomeš, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Ekonomicko-správní fakulta
Obor řízení Hospodářská politika
Fakulta zajišťující řízení Ekonomicko-správní fakulta
Stav řízení vědecká rada fakulty souhlasí s návrhem
Datum zahájení řízení 12. 9. 2018
Přednáška pro odbornou veřejnost 1. 11. 2018 | Hodnocení Přednášky
Složení komise
Předseda prof. Ing. Christiana Kliková, CSc. (Ekonomicko-správní fakulta MU)
Členové prof. Ing. Martin Macháček, Ph.D. et Ph.D. (VŠB-Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta)
prof. Ing. Milan Žák, CSc. (Vysoká škola ekonomie a managementu)
prof. Ing. Antonín Slaný, CSc. (Ekonomicko-správní fakulta MU)
Assoc. Prof. Mag. Dr. Phillip Edward Wheat (University of Leeds, Fakulta životního prostředí, Ústav dopravních studií)
Stanovisko komise Stanovisko Komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 3. 12. 2018

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení Ing. Zdeněk Tomeš, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Ekonomicko-správní fakulta
Obor řízení Hospodářská politika
Fakulta zajišťující řízení Ekonomicko-správní fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 5. 5. 2014
Datum ukončení řízení 1. 1. 2015
Habilitační práce (veřejná část) Konkurence a výkonnost na evropských železnicích
Oponenti habilitační práce prof. Ing. Vlastimil Melichar, CSc. (Dopravní fakulta Jana Pernera, Univerzita Pardubice)
doc. Ing. Anna Dolinayová, PhD. (Žilinská Univerzita v Žilině, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov)
doc. Ing. Šárka Laboutková, Ph.D. (Technická univerzita v Liberci, Ekonomická fakulta)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 22. 9. 2014 | Hodnocení Přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. Ing. Milan Žák, CSc. (MU - Ekonomicko-správní fakulta)
Členové prof. Ing. Christiana Kliková, CSc. (VŠB-TU Ostrava, Ekonomická fakulta)
prof. JUDr. Ing. Igor Kotlán, Ph.D. et Ph.D. (VŠB-TU Ostrava, Ekonomická fakulta)
prof. Ing. Vlastimil Melichar, CSc. (Dopravní fakulta Jana Pernera, Univerzita Pardubice)
prof. Ing. Antonín Slaný, CSc. (MU - Ekonomicko-správní fakulta)
Stanovisko komise Stanovisko Komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 6. 10. 2014

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info