MUDr. Zdeňka Čermáková, Ph.D.

přednostka katedry – Katedra laboratorních metod


telefon: 532 23 3949
e‑mail:
Základní údaje

Akademické a řídící funkce

Fakulta / Pracoviště MU Katedra laboratorních metodLékařská fakulta
Pracovní zařazení Přednostka katedry

Členství v akademických orgánech

Kolegium děkana Lékařská fakulta
Oborová rada Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví
Rada garantů studijních programů Lékařská fakulta

Pracoviště

Fakulta / Pracoviště MU Katedra laboratorních metodLékařská fakulta
Pracovní zařazení Odborná asistentka
telefon 532 23 3949
e-mail

Osobní informace

Osobní identifikace - univerzitní číslo 184923
Interní informace Portál MU IS MU