prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc.

Přednosta kliniky – Chirurgická klinika


Telefon: 532 23 3105
E‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Fakulta Lékařská fakulta
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. MUDr. Zdeněk Kala, CSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení MU Brno, Lékařská fakulta
Obor habilitace Chirurgie
Habilitační práce (veřejná část) Reflexe nových diagnostických a terapeutických trendů v chirurgické léčbě GERD
Datum zahájení 17. 1. 2002
Složení habilitační komise
Předseda prof. MUDr. Jan Wechsler, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
Členové doc. MUDr. Jindřich Leypold, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
prof.MUDr.František Antoš,CSc. (Nemocnice Bulovka Praha)
prof.MUDr.Miloslav Duda,DrSc. (UP-Lékařská fakulta Olomouc)
doc.MUDr.Petr Hůlek,CSc. (UK-Lékařská fakulta Hradec Králové)
Oponenti prof. MUDr. Petr Dítě, DrSc. (MU - Lékařská fakulta)
prof.MUDr.Jaroslav Michek,DrSc. (Úrazová Nemocnice Brno)
prof.MUDr. Vladimír Král,CSc. (UP-Lékařská fakulta Olomouc)
Přednáška pro odbornou veřejnost
Datum zasedání VR fakulty 23. 5. 2002
Datum zasedání VR MU
Stav řízení jmenování docentem
Datum ukončení 1. 6. 2002
Řízení ke jmenování profesorem
Fakulta Lékařská fakulta
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. MUDr. Zdeněk Kala, CSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Lékařská fakulta
Obor jmenování Chirurgie
Datum zahájení 22. 3. 2007
Složení komise
Předseda prof. MUDr. Jan Wechsler, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
Členové prof. MUDr. Petr Dítě, DrSc. (MU - Lékařská fakulta)
prof. MUDr. Jiří Hoch, CSc. (2. Lékařská fakulta UK Praha)
prof.MUDr. Vladimír Král,CSc. (UP-Lékařská fakulta Olomouc)
prof. MUDr. Zbyněk Vobořil, DrSc. (Lékařská fakulta UK Hradec Králové)
Přednáška pro odbornou veřejnost
Datum zasedání VR fakulty 26. 4. 2007
Datum zasedání VR MU 29. 5. 2007
Stav řízení jmenování profesorem
Datum ukončení 5. 11. 2007

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info