prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc.

proděkan pro kvalifikační rozvoj a akademické záležitosti Lékařské fakulty
přednosta kliniky – Chirurgická klinika


telefon: 532 23 3105
e‑mail:
Školitel

Obor: Chirurgie

Obor: Chirurgie

Podrobné informace o tématech a doktorských studentech