prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc.

přednosta kliniky – Chirurgická klinika


telefon: 532 23 3105
e‑mail:
Školitel

Obor: Chirurgie

školitel doktorských studentů
Martina Farkašová téma: Intestinal fatty accid binding protein jako možný prediktor komplikací v kolorektální chirurgii
Tomáš Grolich absolvent 2015, téma: Benigní stenozy biliárního traktu - nové možnosti léčby
Jan Hlavsa absolvent 2013, téma: Radiofrekvenční ablace nádorů pankreatu
Petr Kysela absolvent 2009, téma: Multimodální léčba metastazujícího kolorektálního karcinomu
Filip Marek absolvent 2011, téma: Sledování kvality života u pacientů po chirurgické antirefluxní terapii
Petr Moravčík téma: Prevence vzniku postoperačních komplikací po resekcích pankreatu

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info