Mgr. Marika Kupková, Ph.D.

Ústav hudební vědy

Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • PhDr. Marika Kupková, Ph.D.
  nar. 1. 8. 1973 ve Vyškově
Pracoviště
 • Filozofická fakulta MU
  Ústav hudební vědy
  Janáčkovo nám. 2A
  602 00 Brno-střed
Funkce na pracovišti
 • externí přednášející, školitelka
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2017: PhD., obor Filmová studia, Filozofická fakulta Karlovy univerzity v Praze; doktorská práce: "Z písaře ministerským radou. Působení Jiřího Mařánka v kinematografii čtyricátých a padesátých let"
 • 2001: Mgr., obor Teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury a Novořecký jazyk a literatura, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně
Přehled zaměstnání
 • 2016 - : umělecká ředitelka festivalu krátkého filmu Brno 16
 • 2009 - : pedagogická činnost na Ústavu hudební vědy, Filozofická fakulta MU
 • 2007 - : kurátorka Galerie TIC
 • 2003 - 2005: asistentka sbírky grafického designu v Moravské galerii v Brně
Pedagogická činnost
 • Poválečná rezidua české avantgardy, Film v dimenzi nových médií, Percepce novomediálního díla v galerijním prostoru, Kurátor a/jako médium, Bad Filming. Periferní a marginalizované tendence a hnutí v audiovizuální tvorbě Kapitoly z dějin filmu
Vědeckovýzkumná činnost
 • Vztah státu a kinematografie, kulturní politika státu, dějiny kurátorství, experimentální a amatérský film

21. 2. 2018

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info