Mgr. Pavlína Míčová

Ústav hudební vědy


e‑mail:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Mgr. Pavlína Míčová, narozena 26. 12. 1973, Přerov
Pracoviště
 • Masarykova univerzita
  Filozofická fakulta
  Ústav hudební vědy - Teorie interaktivních médií
  Centrum pro inovace uměnovědných studií
  Arna Nováka 1
  660 88 Brno
Funkce na pracovišti
 • Externí spolupracovnice/přednášející/školitelka
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2015 - dosud Doktorský studijní program oboru Kinantropologie, studijní směr společensko-vědní, Fakulta tělesné výchovy a sportu, Univerzita Karlova v Praze
 • 2012 - 2015 Kombinovaná jednooborová forma Bc. studia oboru Tělesná výchova a sport, studijní směr Trenérství, Fakulta tělesné výchovy a sportu, Univerzita Karlova v Praze
 • 1994 - 2000 Magisterské studium oborů Teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury - Estetika, Ústav Teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury, Seminář Estetiky, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Brno
 • Diplomová práce Typologická a strukturní analýza dvojnictví filmových hrdinek (Peppermint frappé, Persona, Vertigo, Tajemný předmět touhy). Příspěvek k psychoanalytickým a genderovým studiím.
Přehled zaměstnání
 • 2021 - dosud Česká správa sociálního zabezpečení, Praha, odborná pracovnice pro komunikaci s médii a veřejností
 • 2000 - dosud Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, Brno, Ústav filmu a audiovizuální kultury; Ústav hudební vědy - Teorie interaktivních médií; Centrum pro inovace uměnovědných studií, externí spolupracovnice/přednášející/školitelka
 • 2019 - 2020 Vydavatelství Mladá fronta a. s., Praha, Head of Communications
 • 2006 - 2018 Vydavatelství Mladá fronta a. s., Praha, PR Manager a tisková mluvčí
 • 2006 - 2012 Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita, Brno, Katedra sociologie, genderová studia, externí spolupracovnice/přednášející
 • 2000 - 2005 PR Manager a tisková mluvčí, státní správa a nadnárodní korporace, Brno, Praha
 • 1996 - 2000 Nakladatelství Jota, Brno, šéfredaktorka/editorka/redaktorka kulturní revue Tamto.
Pedagogická činnost
 • Dějiny českého filmu do roku 1945
 • Filmověhistorický seminář I (český film do roku 1945)
 • Obraz člověka v českém filmu
 • Typologický seminář
 • Typologie herectví v českém filmu
 • Filmověhistorický seminář (typologie herectví v českém filmu)
 • Podoby dvojnictví z aspektu gender
 • Filmověhistorický seminář (melodrama, podoby dvojnictví)
 • Filmověhistorický seminář (Česká Nová vlna a režisérky: Věra Chytilová, Ester Krumbachová, Drahomíra Vihanová)
 • Současná česká kinematografie: hraný film
 • Současná česká kinematografie: dokumentární film
 • Kapitoly z dějin světového videoartu
 • Kapitoly ze současného českého videoartu
 • Film z aspektu gender a feministické teorie
 • Umění pohyblivých obrazů
 • Public Relations a Media Relations
Vědeckovýzkumná činnost
 • 2003 - Fond rozvoje vysokých škol MŠMT, Typologie postav v českém němém filmu (2003, řešitelka: Pavlína Míčová)
Akademické stáže
 • 2003 - Katedra Audiovizuálních studií, Jagellonská univerzita, Krakov, Polsko (měsíční stáž)
Universitní aktivity
 • 2016 - dosud PR - teorie pro praxi, Ústav hudební vědy, Teorie interaktivních médií, FF MU, Brno
 • 2011 - dosud školitelka, Ústav hudební vědy, Teorie interaktivních médií, FF MU, Brno
 • 2011 - dosud Umění pohyblivých obrazů II, Ústav hudební vědy, Teorie interaktivních médií, FF MU, Brno
 • 2010 - dosud Umění pohyblivých obrazů I, Ústav hudební vědy, Teorie interaktivních médií, FF MU, Brno
 • 2009 - Umění pohyblivých obrazů, Ústav hudební vědy, Teorie interaktivních médií, FF MU, Brno
 • 2008 - 2009 Současný videoart, Ústav hudební vědy, Teorie interaktivních médií, FF MU, Brno
 • 2008 - Současný český videoart, Ústav filmu a audiovizuální kultury, FF MU, Brno
 • 2007 - 2012 Světový film z aspektu gender a feministické teorie, Obor Gender studia, Katedra sociologie, FSS MU, Brno
 • 2006 - Česká kinematografie z aspektu gender a feministická teorie, Obor Gender studia, Katedra sociologie, FSS MU, Brno
 • 2005 - 2. ročník Filmologického semináře Film a Brno, FAV, FF MU, Brno (aktivní účast)
 • 2004 - 3. ročník Letní školy tvůrčího psaní, FF MU, Brno (aktivní účast)
 • 2002 - 6. ročník Filmologického semináře Žánr ve filmu, FF UK - UJEP, Olomouc (aktivní účast)
 • 2001 - 5. ročník Filmologického semináře Historia, rozprávanie a čas vo filme, VŠMU, Osrblie, Slovensko (aktivní účast)
 • 2000 - Texty v katedrových sbornících Žánr ve filmu, NFA, Praha, Homo Bohemicus, Heron Press, Sofie, Bulharsko, Otázky filmu a audiovizuální kultury, FF MU, Brno, Otázky divadla a filmu, FF MU, Brno.
Mimouniversitní aktivity
 • 2019 - Representation of sports and physical education in Czechoslovak documentary film (1945–1959). In: Sport i Turystyka. Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe (publikování textu v recenzovaném periodiku)
 • 2018 - Brněnská šestnáctka: B16, kurátorka programu Narativní video: Blíž k příběhu - Adéla Babanová
 • 2017 - Scientia Movens, FTVS UK, Praha - Mezinárodní studentská vědecká konference (aktivní účast)
 • 2016 - XIX. ročník mezinárodního festivalu sportovních filmů SPORTFILM 2016 (porotkyně)
 • 2016 - Scientia Movens, FTVS UK, Praha - Mezinárodní studentská vědecká konference (aktivní účast)
 • 2014 - Kritická platforma, Akademie výtvarných umění v Praze, Ateliér intermediální tvorby II (konzultantka)
 • 2013 - MFF KV, sekce Imagina (konzultantka pro výběr audiovizuálního umění)
 • 2012 - Umění pohyblivého obrazu (přednáška), Škola současného umění, Scholastika, Praha
 • 2011 - Artbanka, konzultantka pro výběr audiovizuálního umění, Praha
 • 2009 - DOX, Praha, přednášející v rámci koncipovaných programů Centre for Contemporary Art
 • 2008 - 2010 - Kapitoly z dějin světového videoartu (přednášející), Ústav umění a designu, Západočeská univerzita v Plzni
 • 2006 - 2008 - Kurátorka programů v rámci projektu Audiovizuál, Kino Světozor, Praha
 • 2006 - 2007 - Kapitoly ze světového videoartu (modul spolu s Tomášem Pospiszylem), Centrum audiovizuálních studií, FAMU, Praha
 • 2005 - 2006 - Současný český videoart (modul spolu s Tomášem Pospiszylem), Centrum audiovizuálních studií, FAMU, Praha
 • 2005 - dosud - Členka občanského sdružení c2c - kruh kurátorů a kritiků, Praha
 • 2004 - dosud - Kurátorka a vizuální umělkyně, spolupráce s Terezou Janečkovou - http://www.terezajaneckova.com/category/2
 • 2003 - Česká Nová vlna a režisérky: Věra Chytilová, Drahomíra Vihanová, Ester Krumbachová (přednáška), Ustav filmových a mediálních studií, Slezská univerzita, Katovice, Polsko
 • 2000 - Německý válečný týdeník a propagandistický film v pojetí Siegfrieda Kracauera a Obraz vojenského prostředí v kinematografii meziválečného československa (přednáška), VVŠ PV, Vyškov
 • 1998 - 2001 Spolupráce s Českým rozhlasem Brno, Praha
 • Publikovala texty v odborných a specializovaných periodikách (recenzovaný titul Sport i Turystyka. Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe, sborník Sciencia Movents, FlashArt, Artalk.cz, Cinepur, Ateliér, Film a doba, Cinema, Aluze, Kino - Ikon, Tamto Revue, 3/4 revue, Kultúrny život, OS - Fórum občianskej spoločnosti, a další)

20. 5. 2021

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info