Mgr. Pavlína Míčová

Ústav hudební vědy


e‑mail:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Mgr. Pavlína Míčová, narozena 26. 12. 1973, Přerov
Pracoviště
 • Masarykova univerzita
  Filozofická fakulta
  Ústav hudební vědy – Teorie interaktivních médií
  Centrum pro inovace uměnovědných studií
  Arna Nováka 1
  660 88 Brno
Funkce na pracovišti
 • Externí spolupracovnice/přednášející/školitelka
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2015 – dosud Doktorský studijní program oboru Kinantropologie, studijní směr společensko-vědní, Fakulta tělesné výchovy a sportu, Univerzita Karlova v Praze
 • 2012 – 2015 Kombinovaná jednooborová forma bakalářského studia oboru Tělesná výchova a sport, studijní směr Trenérství, Fakulta tělesné výchovy a sportu, Univerzita Karlova v Praze
 • 1994 – 2000 Magisterské studium oborů Teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury - Estetika, Ústav Teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury, Seminář Estetiky, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Brno
Přehled zaměstnání
 • 2000 – dosud Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, Brno, Ústav filmu a audiovizuální kultury; Ústav hudební vědy - Teorie interaktivních médií; Centrum pro inovace uměnovědných studií, externí spolupracovnice/přednášející/školitelka
 • 2023 – dosud Český statistický úřad, Praha, Odbor komunikace, odborná poradkyně
 • 2021 – 2023 Česká správa sociálního zabezpečení, Praha, Oddělení komunikace, odborná pracovnice pro komunikaci s médii a veřejností
 • 2019 – 2020 Vydavatelství Mladá fronta, Praha, Head of Communications
 • 2006 – 2018 Vydavatelství Mladá fronta, Praha, PR Manager a tisková mluvčí
 • 2006 – 2012 Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita, Brno, Katedra sociologie, externí spolupracovnice/přednášející
 • 2000 – 2005 PR Manager a tisková mluvčí, státní správa a nadnárodní korporace, Brno, Praha
 • 1996 – 2000 Nakladatelství Jota, Brno, šéfredaktorka/editorka/redaktorka kulturní revue Tamto.
Pedagogická činnost
 • Umění pohyblivých obrazů
 • Public Relations – teorie pro praxi
 • Dějiny českého filmu do roku 1945
 • Filmověhistorický seminář I (český film do roku 1945)
 • Obraz člověka v českém filmu
 • Typologický seminář
 • Typologie herectví v českém filmu
 • Filmověhistorický seminář (typologie herectví v českém filmu)
 • Podoby dvojnictví z aspektu gender
 • Filmověhistorický seminář (melodrama, podoby dvojnictví)
 • Filmověhistorický seminář (Česká Nová vlna a režisérky: Věra Chytilová, Ester Krumbachová, Drahomíra Vihanová)
 • Současná česká kinematografie: hraný film
 • Současná česká kinematografie: dokumentární film
 • Kapitoly z dějin světového videoartu
 • Kapitoly ze současného českého videoartu
 • Film z aspektu gender a feministické teorie
Vědeckovýzkumná činnost
 • 2003 – Fond rozvoje vysokých škol MŠMT, Typologie postav v českém němém filmu (2003, řešitelka: Pavlína Míčová)
Akademické stáže
 • 2003 – Katedra Audiovizuálních studií, Jagellonská univerzita, Krakov, Polsko (měsíční stáž)
Universitní aktivity
 • 2023 – PR - teorie pro praxi, přednáška, Teorie výtvarné a galerijní pedagogiky, Pedagogická fakulta MU, Brno
 • 2016 – dosud PR - teorie pro praxi, Ústav hudební vědy, Teorie interaktivních médií, FF MU, Brno
 • 2011 – dosud školitelka, Ústav hudební vědy, Teorie interaktivních médií, FF MU, Brno
 • 2011 – dosud Umění pohyblivých obrazů II, Ústav hudební vědy, Teorie interaktivních médií, FF MU, Brno
 • 2010 – dosud Umění pohyblivých obrazů I, Ústav hudební vědy, Teorie interaktivních médií, FF MU, Brno
 • 2009 – Umění pohyblivých obrazů, Ústav hudební vědy, Teorie interaktivních médií, FF MU, Brno
 • 2008 – 2009 Současný videoart, Ústav hudební vědy, Teorie interaktivních médií, FF MU, Brno
 • 2008 – Současný český videoart, Ústav filmu a audiovizuální kultury, FF MU, Brno
 • 2007 – 2012 Světový film z aspektu gender a feministické teorie, Katedra sociologie, FSS MU, Brno
 • 2006 – Česká kinematografie z aspektu gender a feministická teorie, Katedra sociologie, FSS MU, Brno
 • 2005 – 2. ročník Filmologického semináře Film a Brno, FAV, FF MU, Brno (aktivní účast)
 • 2004 – 3. ročník Letní školy tvůrčího psaní, FF MU, Brno (aktivní účast)
 • 2002 – 6. ročník Filmologického semináře Žánr ve filmu, FF UK - UJEP, Olomouc (aktivní účast)
 • 2001 – 5. ročník Filmologického semináře Historia, rozprávanie a čas vo filme, VŠMU, Osrblie, Slovensko (aktivní účast)
 • 2000 – Texty v katedrových sbornících Žánr ve filmu, NFA, Praha, Homo Bohemicus, Heron Press, Sofie, Bulharsko, Otázky filmu a audiovizuální kultury, FF MU, Brno, Otázky divadla a filmu, FF MU, Brno.
Mimouniversitní aktivity
 • 2023 – 1. místo, Mistrovství Evropy 2023, swimrun Backwaterman, Ottenstein, Rakousko (half marathon v týmu s Pavlou Musilovou)
 • 2022 – 1. místo, Mistrovství České republiky 2022, swimrun Kolín (sprint v týmu s Pavlou Musilovou)
 • 2022 – Martin Mazanec, Sylva Poláková (editoři). Mapování pohyblivého obrazu. Média, aktéři a místa v českém prostřed. Národní filmový archiv, 2022 (odborná konzultantka)
 • 2019 – Representation of sports and physical education in Czechoslovak documentary film (1945–1959). In: Sport i Turystyka. Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe (publikování textu v recenzovaném periodiku)
 • 2018 – Brněnská šestnáctka: B16, kurátorka programu Narativní video: Blíž k příběhu, Adéla Babanová
 • 2017 – Scientia Movens, FTVS UK, Praha - Mezinárodní studentská vědecká konference (aktivní účast)
 • 2016 – XIX. ročník mezinárodního festivalu sportovních filmů SPORTFILM 2016 (porotkyně)
 • 2016 – Scientia Movens, FTVS UK, Praha - Mezinárodní studentská vědecká konference (aktivní účast)
 • 2014 – Kritická platforma, Akademie výtvarných umění v Praze, Ateliér intermediální tvorby II (konzultantka)
 • 2013 – MFF KV, sekce Imagina (konzultantka pro výběr audiovizuálního umění)
 • 2012 – Umění pohyblivého obrazu (přednáška), Škola současného umění, Scholastika, Praha
 • 2011 – Artbanka, konzultantka pro výběr audiovizuálního umění, Praha
 • 2009 – DOX, Praha, přednášející v rámci koncipovaných programů Centre for Contemporary Art
 • 2008 – 2010 – Kapitoly z dějin světového videoartu (přednášející), Ústav umění a designu, Západočeská univerzita v Plzni
 • 2006 – 2008 – Kurátorka programů v rámci projektu Audiovizuál, Kino Světozor, Praha
 • 2006 – 2007 – Kapitoly ze světového videoartu (modul spolu s Tomášem Pospiszylem), Centrum audiovizuálních studií, FAMU, Praha
 • 2005 – 2006 – Současný český videoart (modul spolu s Tomášem Pospiszylem), Centrum audiovizuálních studií, FAMU, Praha
 • 2005 – dosud – Členka občanského sdružení c2c - kruh kurátorů a kritiků, Praha
 • 2004 – 2018 – Kurátorka, vizuální umělkyně (spolupráce s Terezou Janečkovou)
 • 2003 – Česká Nová vlna a režisérky: Věra Chytilová, Drahomíra Vihanová, Ester Krumbachová (přednáška), Ustav filmových a mediálních studií, Slezská univerzita, Katovice, Polsko
 • 2000 – Německý válečný týdeník a propagandistický film v pojetí Siegfrieda Kracauera a Obraz vojenského prostředí v kinematografii meziválečného československa (přednáška), VVŠ PV, Vyškov
 • 1998 – 2001 Spolupráce s Českým rozhlasem Brno, Praha
 • Publikovala texty v odborných a specializovaných periodikách (recenzovaný titul Sport i Turystyka. Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe, sborník Sciencia Movents, FlashArt, Artalk.cz, Cinepur, Ateliér, Film a doba, Cinema, Aluze, Kino - Ikon, Tamto Revue, 3/4 revue, Kultúrny život, OS - Fórum občianskej spoločnosti, a další).

4. 3. 2024

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info