doc. PhDr. Naděžda Kudrnáčová, CSc.


Kancelář: bud. G/G307
Gorkého 57/7
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

Telefon: 549 49 4518
E‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Fakulta Filozofická fakulta
Jméno uchazeče v době konání řízení PhDr. Naděžda Kudrnáčová, CSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Filozofická fakulta
Obor habilitace Lingvistika konkrétních jazyků (germánské jazyky)
Habilitační práce (veřejná část) On Caused Motion (Secondary Agent Constructions)
Datum zahájení 9. 10. 2008
Složení habilitační komise
Předseda prof. RNDr. Václav Blažek, CSc. (FF MU Brno)
Členové prof. PhDr. Libuše Dušková, DrSc. (FF UK Praha)
prof. PhDr. Aleš Klégr (FF UK Praha)
prof. Dr. Hans Sauer (Universität München)
doc. PhDr. Ludmila Urbanová, CSc. (FF MU Brno)
Oponenti prof. PhDr. Jaroslav Peprník, CSc. (FF UP Olomouc)
prof. Dr. Hans Sauer (Universität München)
prof. PhDr. Jarmila Tárnyiková, CSc. (FF UP Olomouc)
Přednáška pro odbornou veřejnost 16. 3. 2011
Datum zasedání VR fakulty 12. 5. 2011
Datum zasedání VR MU
Stav řízení jmenování docentem
Datum ukončení 1. 9. 2011

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info