Mgr. Radomír D. Kokeš, Ph.D.

zástupce vedoucího ústavu – Ústav filmu a audiovizuální kultury


korespondenční adresa:
Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno

kancelář: bud. C/C.317
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 5412
e‑mail:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Mgr. Radomír D. Kokeš, Ph.D., nar. 18. 9. 1982, Brno
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2014: Dokončeno doktorské studium v oboru Teorie a dějiny divadla, filmu a audiovizuální kultury, disertační práce: Toulky napříč makrosvěty: poetika seriálové fikce, FF MU.
 • 2011: Dokončeno magisterské studium v oboru Teorie a dějiny filmy a audiovizuální kultury, magisterská diplomová práce: Teorie seriálové fikce: Model analýzy vyprávění a fikčních světů televizního seriálu, FF MU.
 • 2009: Dokončeno bakalářské studium v oboru Teorie a dějiny filmy a audiovizuální kultury, bakalářská diplomová práce: „Crime Fiction Investigation“: Návrh fikční sémantiky kriminálního seriálu, FF MU.
Přehled zaměstnání
 • 2014 - současnost: Odborný asistent na Ústavu filmu a audiovizuální kultury FF MU
 • 2012-2013: Hostující pedagog na katedře Filmových studií FF Univerzity Karlovy
 • 2011-2013: Externí pedagog na Střední škole uměleckomanažerské, s.r.o.
 • 2010-2011: Externí pedagog Fakulty multimediálních komunikací UTB
 • 2010-2011: Externí spolupráce s PB Publishing: soubory analytických textů k DVD vydání filmových sérií James Bond, Růžový panter, Woody Allen
 • 2008-2015: Externí redaktor periodika Aktuálně.cz
 • 2004-2006: Redaktor slovenského filmového časopisu Blokbaster
 • 2004-2006: Redaktor, editor a korektor filmového časopisu DVDMAG
 • 2003-2015: Editor, korektor a přepisovatel v DVD/blu-Ray/digiprojekce authoringové firmě UTD. BY CONTENT (dříve BrickBox, KIT DIGITAL)
 • 2002-2003: Knihkupec ve firmě VD Konsorcium 495
 • 2001-2007: Redaktor internetového magazínu FilmPub
Výuka
 • --

  Filozofická fakulta, Masarykova univerzita:

 • 2017: Světy na pokračování: poetika seriálové fikce (J)
 • 2015-2016: Poetika filmu Davida Bordwella I-IV (J; P)
 • 2015-souč.: Dějiny světového filmu do roku 1945 (J)
 • 2014: Teorie vyprávění ve filmu (J)
 • 2013: Úvod do teorie vyprávění (P)
 • 2013: Teorie seriálové fikce I, II (J; P)
 • 2013: Jaroslav Hašek: Enfant terrible české literatury (P)
 • 2012-souč.: Přípravný kurz: úvod do filmových teorií a analýzy filmu
 • 2012-souč.: Bakalářský seminář II-VI
 • 2012: Teorie vyprávění ve filmu a v televizi (J)
 • 2012: Techniky naratologické analýzy (J)
 • 2011-souč.: Úvod do studia filmu (P)
 • 2011-souč.: Proseminář A: k přednášce Úvod do studia filmu (P)
 • 2011: Český film zevnitř. Statistická analýza filmového stylu II (J)
 • 2011-2016: Analýza stylu a vyprávění v českém filmu I-XI (J; P)
 • 2009: Dostojevského Idiot (P)

  Univerzita třetího věku, Masarykova univerzita

 • 2017: Poetika evropských filmových avantgard 20. let (J)
 • 2016: Poetika Woodyho Allena (P)
 • 2016: Dějiny japonského filmu do roku 1959 (J)
 • 2015: Pozoruhodné světy na pokračování (P)
 • 2015: Filmové vyprávění (J)
 • 2014: Realita minulosti v současném filmu (P)

  Filozofická fakulta, Univerzita Karlova

 • 2012-2013: Dějiny americké kinematografie I-III (pro kurz Dějiny světového filmu A-C)

  Fakulta multimediálních komunikací, Univerzita Tomáše Bati

 • 2010: Dějiny filmu I – Úvod do studia filmu a technik filmové analýzy (P)

  Střední škola uměleckomanažerská, s.r.o.

 • 2011-2013: Teorie a vývoj multimédií
 • 2011-2012: Umělecký workshop (zaměření na teorii a dějiny filmu)
Zvané přednášky
 • 2017: „Vyprávění v moderním hollywoodském filmu: aspekty, strategie, taktiky a možnosti rozboru“ (cyklus čtyř blokových přednášek a seminářů, Katedra divadelních, filmových a mediálních studií na FF UP, Olomouc, naplánováno na duben a květen)
 • 2016: „Estetické normy klasické filmové narativity“ (Ústav jazykovědy a baltistiky FF MU, Brno, 30. listopadu)
 • 2016: „Klasická kinematografie jako pozadí pro analýzu filmového vyprávění“ (přednáška na workshopu „Analýza textu“, Katedra filozofie FF MU, Brno, 15. listopadu)
 • 2016: „Fikční světy v kinematografii“ (Fakulta multimediálních komunikací, Univerzita Tomáše Bati, Zlín, 11. dubna)
 • 2016: „Adaptační taktiky kunderovských filmů“ (Ústav jazykovědy a baltistiky FF MU, Brno, 27. dubna)
 • 2016: „Úvod do porozumění aspektům vyprávění a filmovému stylu“ (Ústav české literatury a knihovnictví FF MU, Brno, 29. února)
 • 2015: „Layered Construction of Three Nuts for Cinderella: Space, Narrative and Historical Norms“ (v angličtině, Nasjonalbiblioteket, Oslo, Norsko, 15. prosince)
 • 2015: „Otázky (výuky) filmového rozboru“ (Katedra divadelních studií FF MU/Teatrologická společnost, Brno, 23. listopadu)
 • 2015: „Kdy je umění filmem?“ (Cena Věry Jirousové, INI Galerie, Praha, 9. října)
 • 2015: „Proměny funkcí superhrdinského komiksového filmu: od Supermana a Batmana k… Supermanovi s Batmanem“ (MZK, Brno, 9. února)
 • 2014: „David Fincher: přístupy k filmovému umění a literárním vzorům“ (Filmový festival FokusFest, Semily, říjen)
 • 2014: „Narativní dynamika v seriálových fikčních světech“ (Katedra bohemistiky, Filozofická fakulta UP, Olomouc, 1. prosince)
 • 2014: „Vyprávění v kinematografii: klasický film a jeho normy (Akademie výtvarných umění, Intermedia III, Praha, listopad)
 • 2014: „Filmové světy historických fikcí: otázky vhodnosti pro výuku dějepisu“ (Seminář pro učitele dějepisu, NG, Lidická galerie, Galerie hlavního města Prahy, Praha, říjen)
 • 2014: „Otázky využití teorie fikčních světů v kinematografii“ (Katedra filmových studií, FF UK, Praha, květen)
 • 2014: „Poetika seriálové fikce aneb jak porozumět typům (televizní) seriality a zvláštnostem jejich fikčních světů“ (Studentský vědecký klub MUNI, Brno, 19. února)
 • 2014: „Kriminální televizní seriál: tradice a současnost“ (Univerzita III. věku MU, Brno, 6. března)
 • 2013: „Problémy filmové kritiky“ (Univerzita III. věku MU, Brno)
 • 2013: „Otázky filmové analýzy a kritiky“ (Cinema Studies, Praha, květen)
 • 2012: „Vyprávění a filmové médium“ (FF MU, v rámci kurzu „CJBC631 Úvod do teorie vyprávění“, Brno)
 • 2011: „Roadshowingové uvádění: dějiny, kontexty a paralely“ (Seminář 70mm filmů: KRRR!, Krnov)
 • 2009: „Proměny stylu a vyprávění v hollywoodském filmu“ (Gymnázium P. Křížkovského s uměleckou profilací, Brno)
Konferenční a lektorská činnost
 • --

  Konferenční příspěvky:

 • 2016: „Directed by Jan Svěrák: Film Poetics In-Between Czech Traditions and International Ambitions“ (mezinárodní konference Sixth Annual Screen Industries in East-Central Europe Conference: The Long 1990s, 4. listopadu, Praha)
 • 2015: „Švejk ve filmu: tři filmy, tři aspekty, tři pojetí“ (Fikce Jaroslava Haška – mezinárodní kolokvium, 8. ledna, Brno, Brněnský naratologický kroužek ve spolupráci s Ústavem pro českou literaturu AV ČR, v. v. i.)
 • 2014: „Narrative Structures and Creative Choices in Czech Silent Cinema: a Case for Comparative Analysis“ (mezinárodní filmologická konference NECS - European Network for Cinema and Media Studies, Milano)
 • 2014: „Poetologické poznámky k zabíjení Jessie v (nejen) mediálně nesouladných modech“. (odborné kolokvium Český komiks (a vizuální kultura) 60. – 80. let 20. století, 26. dubna, Olomouc, Centrum pro studium komiksu)
 • 2014: „Poetika filmu v českých zemích (1911-1922): východiska a cíle poetiky filmu v českých zemích coby výsledku intenzivní seminární práce“ (Studentská konference FAV, Vyhlídka)
 • 2013: „Style Norms of Czech Silent Cinema: Between International Film Style Tendencies“ (poster-paper, mezinárodní filmologická konference NECS - European Network for Cinema and Media Studies, Praha)
 • 2013: „Karel Lamač et al: The Classical Style as a Minor Tendency in the Czech Silent Cinema“ (SIECE III: Industrial Authorship, Olomouc)
 • 2012: „Nezvalovo myšlení o filmu“ (mezinárodní konference Neviditelný Nezval, Brno, Ústav pro českou literaturu, AV ČR)
 • 2012: „Historická poetika českého filmu: styl a vyprávění v letech 1911-1915“ (Brněnský naratologický kroužek, listopad, Brno)
 • 2012: „Historická poetika českého filmu: teze o stylu a vyprávění v 10. letech 20. století“ (Studentská konference FAV, Vyhlídka)
 • 2012: „Historical Poetics of Czech Cinema: poster presentation“ (mezinárodní konference Screen Industries in East-Central Europe, Brno, Ústav filmu a audiovizuální kultury, FF MU - CEFS)
 • 2011: „Teorie seriálové fikce. Problém narativní dynamiky ve fikčních světech“ (Doktorandská konference, Brno)
 • 2011: „Pražská škola, film a otázky vlivu“ (Mezinárodní konference Jan Mukařovský dnes. Tradice a perspektiva českého strukturalismu, Ústav pro českou literaturu, AV ČR – Pražský lingvistický kroužek, Praha)
 • 2010: „Singulární a plurální fakta: fikční encyklopedie v seriálových možných světech“ (Studentská konference FAV, Cikháj)
 • 2010: „Možné světy (seriálové) kriminální fikce“ (mezinárodní seminář Francouzský detektivní román, Knihovna Jiřího Mahena, Brno)
 • 2010: „Analyzovat televizní seriálovou fikci. Přesun od narativních způsobů k sémantické makrostruktuře“ (Studentská (literárněvědná) konference, Ústav pro českou literaturu, AV ČR, Praha)
 • 2009: „Možnosti naratologické analýzy (kriminálního) seriálu jako souboru fikčních subsvětů, světů a makrosvěta“ (Studentská konference FAV, Cikháj)
 • 2007: „Otázky autonomie digitálně animovaných hraných filmů jako nového média“ (Studentská konference FAV, Telč)
 • 2006: „Intenzifikace narativních mechanizmů v seriálu 24 hodin“ (Česko-slovenská filmologická konference Filmové diváctví, Poněšice)
 • 2006: „Český IMAX: propagační strategie a kritická reflexe“ (Studentská konference FAV, Telč)

  Lektorská a další přednášková činnost:

 • 2017: Host v rozhlasovém pořadu Pavla Sladkého Slovo o filmu: Světy na pokračování (Český rozhlas Vltava, Praha, vysíláno 1. března)
 • 2017: Veřejná diskuze s Kamilem Filou k filmu Terminátor v rámci festivalu Future Days (Kino Oko, Praa, 24. února)
 • 2017: Lektorské úvody k filmům Princezna Mononoke, Můj soused Totoro, Naušika z Větrného údolí (Přehlídka filmů Hajaa Mijazakiho v Univerzitním kině Scala, Brno, 26. až 28. ledna)
 • 2017: Host v rozhlasovém pořadu Markéty Kaňkové Mozaika (Český rozhlas Vltava, Praha, 16. ledna)
 • 2016: Účast v epizodách „Příchozí z temnot“ a „50 %“ z dokumentárního cyklu České televize Arzenál
 • 2016: Lektorský úvod k filmu Takoví jsme byli (Moravská zemská knihovna, Brno, 5. prosince)
 • 2016: Úvod k filmu Prosperovy knihy (Slavnost Týdne humanitních věd, FF MU, 16. listopadu)
 • 2016: Série osmi analytických videokomentářů pro Letní kino Brno Střed
 • 2016: Úvod k filmu Frigo na mašině (Kabinet Filmúz, Brno, 17. října)
 • 2016: Úvod k filmu Hitchcock/Truffaut (Letní filmová škola, Uherské Hradiště, 23. července)
 • 2016: Úvod k filmu Tři oříšky pro Popelku (Kino Art, Brno, 1. června)
 • 2016: Prezentace výzkumu a beseda s Václavem Vorlíčkem (Svět knihy, Praha, 14. května)
 • 2016: Lektorský úvod k filmu Klub rváčů (Moravská zemská knihovna, Brno, 4. dubna)
 • 2016: Přednáška „Vyprávění ve filmu Jeden musí z kola ven„, po filmu diskuze s diváky (Kino Scala, projekt Obzory, Brno, 29. března)
 • 2016: Veřejná diskuze s Kamilem Filou k filmu Blade Runner v rámci festivalu Future Days (Kino Art, Brno, 19. března)
 • 2015: Host v rozhlasovém pořadu Pavla Sladkého Slovo o filmu: „Hollywood. Sto let stejný a přece jiný. Jeho vypravěčská tradice trvá“ (Český rozhlas Vltava, Praha)
 • 2015: Host v Jasné řeči Josefa Chuchmy o filmu Gangster Ka (Česká televize, Praha)
 • 2015: Lektorský úvod k filmu Tropická bouře (Moravská zemská knihovna, Brno)
 • 2015: Host v rozhlasovém pořadu U konce s dechem: diskuze k filmům Šílený Max: Zběsilá cesta a Ex Machina (Rádio R, Brno)
 • 2015: Odborný komentář pro Studio 6 k filmu Psycho (Česká televize, Praha)
 • 2015: Organizace a moderování diskuze s Janem Buštou a Petrem Kubicou k filmu Televise bude! (Kino Scala, v rámci projektu Vlny, Brno)
 • 2014: Organizace a moderování diskuze s Pavlem Horáčkem k filmu Frankenweenie! (Kino Scala, v rámci projektu Animotéka, Brno)
 • 2014: Beseda k filmu V nitru Llewyna Davise (Kino Scala, v rámci projektu Audiovize, Brno)
 • 2013: Přednáška „Devítka, vzorce vyprávění a (znovu)ustavování fikčního makrosvěta Doctora Who“ (Whocon, Brno)
 • 2013: Lektor, dramaturg a organizátor projektu Malý filmový seminář: Hollywoodské odchylky - anarchie, komiks a spiritualita (čtyři přednášky, lektorské úvody)
 • 2012: Seminář filmové analýzy a filmového stylu (s Kamilem Filou, Cinema Studies, Praha)
 • 2012: Přednáška „Styl a vyprávění ve filmech Stevena Spielberga“ v rámci projektu Zoom, filmového semináře pořádaného v Třebíči
 • 2011: Přednáška „Nový Hollywood“ v rámci projektu Zoom, filmového semináře pořádaného v Třebíči (přednáška)
 • 2010: Lektorské úvody v rámci festivalu AniFest
 • 2009: Lektorské úvody k filmům během Letní školy slovanských studií Masarykovy univerzity
 • 2008-2014: Lektorské úvody v rámci Semináře 70mm filmů: KRRR!
 • 2008: Lektor, dramaturg a organizátor projektu Malý filmový seminář: Po stopách hollywoodského filmu (sedm přednášek, lektorské úvody)
 • 2007: Přednáška „Hollywoodská kinematografie klasická a postklasická“ v rámci projektu Filmový víkend
 • 2006: Přednáška „Propagační strategie v trailerech filmů noir“ v rámci projektu Foršpanfest
 • 2006: Přednáška „Film noir: dějiny a kontexty“ a úvody v rámci projektu Filmová setkání
 • 2005-2013: Lektorské úvody v rámci festivalu Visions of light
 • 2005: Přednáška „Dějiny hollywoodské kinematografie“ v rámci projektu „A člověk stvořil film k obrazu svému…“
Vědeckovýzkumná činnost
 • --

  Pole vlastního výzkumu:

 • Dějiny stylu a vyprávění kinematografie v českých zemích (1911-1920)
 • Vyprávěcí taktiky velmi dlouhých (hollywoodských) filmů
 • Historická poetika neoformalistické poetiky
 • Narativní a stylistické tendence, strategie a taktiky v současném hollywoodském filmu
 • Poetika seriálové fikce: taktiky vyprávění a výstavby fikčních světů v pěti typech seriality
 • Dějiny teorií audiovizuálního vyprávění a filmového stylu
 • Styl a vyprávění filmů Karla Lamače v němém období
 • Styl a vyprávění ve filmových bondovkách
 • Smyčkové narativy z hlediska vedení divákovy pozornosti

  Účast na výzkumných projektech:

 • World Hobbit Project. Člen českého týmu (společně s Lucií Česálkovou a Pavlem Skopalem) v rámci mezinárodního výzkumu recepce trilogie filmů Hobit, koordinovaného Ernestem Mathijsem a Martinem Barkerem.
 • Filmové Brno. Kulturní dějiny kinematografie v Brně. Výzkumný projekt Ústavu filmu a audiovizuální kultury FF MU, koordinovaný doc. Mgr. Petrem Szczepanikem, Ph.D. a Mgr. Pavlem Skopalem, Ph.D.
 • Lokální filmová historie: Brno a kulturní dějiny filmu do r. 1945. Výzkumný projekt Ústavu filmu a audiovizuální kultury FF MU, koordinovaný doc. Mgr. Petrem Szczepanikem, Ph.D. a Mgr. Pavlem Skopalem, Ph.D.

  Brněnský naratologický kroužek:

 • 2017: Veřejná prezentace monografie „Světy na pokračování. Rozbor možností seriálového vyprávění“ (přednáška a beseda, Brno, 25. ledna v kavárně kina Scala)
 • 2016: Fikce Jaroslava Haška, účast na besedě o knize (Praha, 4. října/Brno, 8. listopadu)
 • 2016: Spolupráce na kolektivní monografii Fikce Jaroslava Haška (ÚČL AV ČR/BRNK)
 • 2015: Organizační spolupráce na mezinárodním kolokviu „Fikce Jaroslava Haška“
 • 2014: Společně s Alešem Merenusem hostující editor tematické sekce o perspektivách teorie vyprávění v dramatu, divadle a ve filmu v časopise Theatralia/Yorick (1/2014)
 • 2012: „Historická poetika českého filmu: styl a vyprávění v letech 1911-1915“ (Brněnský naratologický kroužek, listopad, Brno)
Akademické stáže, studijní nebo pracovní pobyty
 • 19. 10. 2015 – 2. 11. 2015: Oxford Brookes University, Oxford, Ostatní, GBR
 • 14. 5. 2013 – 27. 5. 2013: University of Gdańsk, Gdańsk, Ostatní, POL
  • Prvotním účelem dvoutýdenního pobytu na Univerzitě v Gdaňsku byla předem domluvená pravidelná setkání s předním polským filmovým badatelem prof. Miroslawem Przylipiakem. Tato setkání pak měla podobu intenzivních konzultací spojených s tématem, problémem a konkrétními aspekty mé právě dokončované disertační práce.
 • 28. 2. 2007 – 30. 6. 2007: University of Udine, Udine, ITA
  • Studijní pobyt v rámci programu ERASMUS.
Univerzitní aktivity
 • 2014-souč.: Odborný asistent
 • 2014-souč.: Garant, organizátor, přednášející a moderátor v rámci filmovědné sekce Univerzity třetího věku
 • 2013-2014: Pomocná vědecká síla na Ústavu filmu a audiovizuální kultury
 • 2006-2009: Knihovník na Ústavu filmu a audiovizuální kultury (v rámci programu pomocných vědeckých sil)
Mimouniverzitní činnost (výběrově)
 • --

  Publicistická a redakční činnost

 • Akademický blog DOUGLASOVY POZNÁMKY: Poetika fikce aneb styl, vyprávění a fikční světy (nejen) v kinematografii (douglaskokes.blogspot.com; od 2007 archivováno Národní knihovnou ČR)
 • Studie, analýzy a kritiky v odborném a populárním tisku (mimo výše jmenované dále výběrově: Ateliér, Business World, Cinepur, Domácí kino, Dotyk, Film a doba, Filmstage, Filmové listy, FlashArt, Home Cinema, Ikarie, Iluminace, Kino-Ikon, Kulturní noviny, Lidové noviny, Pandora, Plav, Renault Revue, Svět DVD, Theatralia, Tlumočení a překlad)
 • Odborný redaktor filmologické literatury (např. Bordwell, David – Thompson, Kristin /2011/: Umění filmu. Praha: AMU; Bordwell, David – Thompson, Kristin /2011/: Dějiny filmu. Druhé vydání. Praha: AMU – NLN; Kučera, Jan /2017/: Poetika českého filmu: z let šedesátých. Praha: AMU, odborná redakce úvodu Jana Svobody)

 • 2008-souč.: Rozhovory pro televizi a rozhlas o dějinách filmu a o vlastním výzkumu
 • 2013-2014: Přispěvatel do bulletinu kina Art v Brně
 • 2013: Přispěvatel do katalogu festivalu němého filmu Le Giornate del Cinema Muto
 • 2011-2017: Editor a jazykový korektor katalogu Semináře 70mm filmů v Krnově: KRRR!
 • 2011: Předseda poroty na festivalu Cinema Mundi
 • 2010: Přispěvatel do Listů Festivalu nad řekou
 • 2010: Přispěvatel do katalogu Film Festivalu Zlín
 • 2010: Přispěvatel do katalogu festivalu AniFest, organizátor komentovaného pásma filmů Georgese Meliése
 • 2008-2014: Přispěvatel do katalogu Semináře 70mm filmů v Krnově: KRRR!
 • 2008-2009: Přispěvatel do katalogu AFO Olomouc (2008-2009)
 • 2008: Přispěvatel v rámci textových doprovodných materiálů festivalu Cinepur Choice
 • 2006: Přispěvatel do katalogu Letní filmové školy

  Členství ve vědeckých organizacích

 • Předseda a zakládající člen vědeckého sdružení Brněnský naratologický kroužek
 • Člen Redakční rady Iluminace: Časopisu pro teorii, historii a estetiku filmu
 • Člen České společnosti pro filmová studia (CEFS)
 • Člen mezinárodní společnosti pro filmová a mediální studia - European Network for Cinema and Media Studies (NECS)
 • Člen European Narrative Network
 • Člen SVK (Studentský vědecký klub MUNI)
Ocenění vědeckou komunitou
 • 2016: Cena ARAS: Zvláštní uznání poroty Asociace režisérů a scenáristů za výrazný tvůrčí, organizační nebo producentský čin v oblasti audiovize / Rozbor filmu
 • 2016: CEFS – Česká společnost pro filmová studia: Zvláštní ocenění za příspěvek k filmové gramotnosti v ČR / Rozbor filmu
 • 2014: Cena děkana za nejlepší doktorskou práci (FF MU)
 • 2011: Cena Ústavu filmu a audiovizuální kultury – Výroční cena FAV. Zvláštní uznání za magisterskou práci Teorie seriálové fikce.
 • 2011: Cena České společnosti pro filmová studia – Iluminace roku, čestné druhé místo za magisterskou práci Teorie seriálové fikce.
 • 2010: Cena Vladimíra Macury za nejinspirativnější příspěvek na Studentské (literárněvědné) konferenci 2010, pořádané Ústavem pro českou literaturu AV ČR.
 • 2009: Výroční cena FAV v kategorii bakalářská práce (Ústav filmu a audiovizuální kultury, FFMU).
Vybrané publikace
 • KOKEŠ, Radomír D. The Concept of Regional Poetics of Cinema : Czech Films of the 1920s and Early 1930s. In Herzogenrath, Bernd. The Barrandov Studios : A Central European Hollywood. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2023. s. 67-104. Eastern European Screen Cultures. ISBN 978-94-6298-945-0. doi:10.5117/9789462989450_CH02. URL info
 • KOKEŠ, Radomír D. The Transformative Year 1925 in Czech Cinema from the Perspective of (Writing) Historical Poetics. In The Formation of A National Film Culture in the Balkans and East Central Europe between the Two World Wars, Sofie, 2-5 May 2023. 2023. URL info
 • KOKEŠ, Radomír D. Narrative construction in Czech silent cinema storytelling : National and international tendencies. In Globalizing Screenwriting : 14th Screenwriting Research Network International Conference (Wien), 22. – 24. 9. 2022, Vídeň. 2022. Conference program info
 • KOKEŠ, Radomír D. What does it mean (to write) historical poetics of Czech silent cinema? In Internationality in Film Heritage (Vilnius, Litva). 2021. info
 • KOKEŠ, Radomír D. Česká kinematografie jako regionální poetika : Otázky kontinuity a počátky studiové produkce. Iluminace. Praha: Národní filmový archiv, 2020, roč. 32, č. 3, s. 5-40. ISSN 0862-397X. Obsah čísla na oficiálních stránkách časopisu Iluminace. info
 • KOKEŠ, Radomír. Cena děkana za popularizaci humanitních a společenských věd. Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, 2020. info
 • KOKEŠ, Radomír D. Fictional Worlds of Spiral Narrative. In XIV. Prague Interpretation Colloquium. Thinking and Speaking about Fictional Worlds. 2019. “Fictional world” was one of the most frequent terms in the discussions held within the series of Prague Interpretation Colloquia. This time we propose it as the central topic and invite the participants to discuss the variety of questions it raises. info
 • KOKEŠ, Radomír D. Poetika disonance : ideologický účin Krále Šumavy v pnutí mezi vyprávěním a stylem. In Petr Kopal. Král Šumavy : Komunistický thriller. Praha: Academia - ÚSTR - Casablanca, 2019. s. 276-298. České kino, 1. sv. ISBN 978-80-200-2936-2. Obsah knihy info
 • KOKEŠ, Radomír D. Film-Shot-Counter. 2019. URL info
 • KOKEŠ, Radomír D. Mukařovský, Bordwell a koncept normy v neoformalistické poetice filmu. Litikon. 2019, roč. 4, č. 2, s. 341-356. ISSN 2453-8507. URL info
 • KOKEŠ, Radomír D. Norms, Forms and Roles : Notes on the Concept of Norm (not just) in Neoformalist Poetics of Cinema. Panoptikum. 2019, neuveden, č. 22, s. 52-78. ISSN 1730-7775. doi:10.26881/pan.2019.22.01. URL URL info
 • KOKEŠ, Radomír D. Spiral, Slasher, and Sequel: Case of Happy Death Day (2017) and Happy Death Day 2U (2019). Panoptikum. 2019, roč. 29, č. 2, s. 128-143. ISSN 1730-7775. doi:10.26881/pan.2019.22.04. Elektronická verze člíánku na oficiálních stránkách periodika. info
 • KOKEŠ, Radomír D. The Spiral Narrative and the Sequel: How to Innovate an Innovative Schema? In Structures and Voices: Storytelling in Post-Digital Times (The Necs 2019 Conference, Gdansk). 2019. URL info
 • KOKEŠ, Radomír D. Filmové herectví, česká němá kinematografie a otázky studia stylu. Iluminace. Praha, 2018, roč. 30, č. 2, s. 31-57. ISSN 0862-397X. URL info
 • KOKEŠ, Radomír D. Spirála coby inovativní schéma filmového vyprávění. Bohemica Litteraria. 2018, roč. 21, č. 2, s. 9-45. ISSN 1213-2144. doi:10.5817/BL2018-2-2. URL info
 • KOKEŠ, Radomír D. Strukturalismus a film. In Ondřej Sládek. Slovník literárněvědného strukturalismu. Praha - Brno: Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i. - Host, 2018. s. 661-668. ISBN 978-80-7577-479-8. info
 • KOKEŠ, Radomír D. Vítězslav Nezval, role fotogenie a myšlenkový obrat. Iluminace. Praha, 2017, roč. 29, č. 4, s. 31-46. ISSN 0862-397X. URL info
 • KOKEŠ, Radomír D. Role „Tuláka“ ve filmařské práci Charlese Chaplina. In Chaplin. Brno: Městské divadlo Brno, 2017. s. 49-66. info
 • KOKEŠ, Radomír D. Klasická kinematografie jako pozadí pro analýzu filmového vyprávění. In Workshop Analýza textu. 2016. info
 • KOKEŠ, Radomír D. Kinematografický výskyt Josefa Švejka aneb Osudy románových taktik ve třech českých adaptacích s jednou britskou zacházkou. In Podhajský, F. A. Fikce Jaroslava Haška. Vydání první. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2016. s. 273-293. ISBN 978-80-88069-27-0. info
 • KOKEŠ, Radomír D. Světy na pokračování. Rozbor možností seriálového vyprávění. Praha: Filip Tomáš – Akropolis, 2016. 240 s. ISBN 978-80-7470-146-7. Autorovy stránky o knize. info
 • KOKEŠ, Radomír D. Tři argumenty pro Popelku: analytická východiska k porozumění jejímu úspěchu. In Tři oříšky pro Popelku. Praha: Národní filmový archiv, 2016. s. 56-85. ISBN 978-80-7004-173-4. info
 • KOKEŠ, Radomír D. a Jakub KLÍMA. Hospodskou optikou. Raná filmová kultura (nejen) v Brně. In Skopal, Pavel; Česálková, Lucie. Filmové Brno : dějiny lokální filmové kultury. Praha: Národní filmový archiv, 2016. s. 69-81. ISBN 978-80-7004-176-5. info
 • KOKEŠ, Radomír D. Directed by Jan Svěrák: Film Poetics In-Between Czech Traditions and International Ambitions. In Sixth Annual Screen Industries in East-Central Europe Conference: The Long 1990s (National Film Archive, Prague). 2016. info
 • KOKEŠ, Radomír D. Hadí oči na pomezí výstřednosti: analytické poznámky k poetice Briana De Palmy. Film a doba. Vydavatelství Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, 2016, č. 1, s. 36-39. info
 • KOKEŠ, Radomír D. Obr Dobr. Přistoupit na dětskou (ne)logiku. Film a doba. Vydavatelství Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, 2016, č. 3, s. 69. info
 • KOKEŠ, Radomír D., Aleš MERENUS a František PODHAJSKÝ. Úvodní poznámka. In F. A. Podhajský. Fikce Jaroslava Haška. Praha: ÚČL AV ČR, 2016. s. 9-12. není. ISBN 978-80-88069-27-0. info
 • KOKEŠ, Radomír D. Cena ARAS: Zvláštní uznání poroty Asociace režisérů a scenáristů za výrazný tvůrčí, organizační nebo producentský čin v oblasti audiovize. ARAS: Asociace režisérů a scenáristů, 2016. info
 • KOKEŠ, Radomír D. Zvláštní ocenění za příspěvek k filmové gramotnosti v ČR. Česká společnost pro filmová studia, 2016. info
 • KOKEŠ, Radomír D. Video-analýza českého němého filmu Batalion (1927). In Batalion (DVD, Národní filmový archiv). Praha: Národní filmový archiv, 2016. URL info
 • KOKEŠ, Radomír D. MODRÉ STÍNY coby zdrženlivá detektivka : Zdůrazňování, potlačování a tradice kriminální fikce. Iluminace. Praha: Národní filmový archiv, 2016, roč. 28, č. 4, s. 97-124. ISSN 0862-397X. Elektronická verze článku, zveřejněna se svolením časopisu Iluminace info
 • KOKEŠ, Radomír D. Rozbor filmu. Vydání první. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 264 s. Spisy Masarykovy univerzity v Brně, Filozofická fakulta ; 430. ISBN 978-80-210-7756-0. URL Digitální knihovna FF MU info
 • KOKEŠ, Radomír D. Layered Construction of Three Nuts for Cinderella: Space, Narrative and Historical Norms. In Tre nøtter til Askepott - Filmseminar (Nasjonalbiblioteket, Oslo, Norway). 2015. info
 • KOKEŠ, Radomír D. Bournův mýtus: akční film pohybu. Iluminace. Praha: Národní filmový archiv, 2015, roč. 27, č. 3, s. 51-93. ISSN 0862-397X. Elektronická verze článku, jež byla veřejně zpřístupněna časopisem Iluminace info
 • KOKEŠ, Radomír D. Projekt analytické rubriky. Iluminace. Praha, 2015, roč. 27, č. 3, s. 49-50. ISSN 0862-397X. URL info
 • KOKEŠ, Radomír D. Otázky (výuky) rozboru filmového díla. In Horizonty teatrologie. 2015. info
 • KOKEŠ, Radomír D. Proměny funkcí superhrdinského komiksového filmu: od Supermana a Batmana... k Supermanovi s Batmanem. In Moravská zemská knihovna. 2015. Záznam přednášky info
 • KOKEŠ, Radomír D. Kristin Thompsonová a čtyřicet let (neoformalistických) analýz. Iluminace. Praha, 2015, roč. 27, č. 4, s. 69-74. ISSN 0862-397X. URL info
 • KOKEŠ, Radomír. Poznámky k poetice filmu v českých zemích (1911-1915): formální tendence, filmová produkce a zubní extrakce. Theatralia. Brno: Masarykova univerzita, 2014, roč. 17, č. 1, s. 330-352. ISSN 1803-845X. Digitální knihovna FF MU info
 • KOKEŠ, Radomír a Aleš MERENUS. Rozprava namísto úvodu: drama, divadlo a film v perspektivě teorie vyprávění. In Theatralia, roč. 17, č. 1, s. 267-271. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 267-271. ISSN 1803-845X. Digitální knihovna FF MU info
 • KOKEŠ, Radomír. Filmové světy historických fikcí: otázky vhodnosti pro výuku dějepisu. In Seminář pro učitele dějepisu pořádaný Národní galerií, Lidickou galerií a Galerií hlavního města Prahy. 2014. info
 • KOKEŠ, Radomír. Poetika seriálové fikce aneb jak porozumět typům (televizní) seriality a zvláštnostem jejich fikčních světů. In Přednáškový cyklus Studentského vědeckého klubu Masarykovy univerzity, Brno. 2014. Oficiální pozvánka na stránkách SVK Záznam přednášky. info
 • KOKEŠ, Radomír. David Fincher: přístupy k filmovému umění a literárním vzorům. In Filmový festival FokusFest, Semily, 3.-5. 10. 2014. 2014. Oficiální stránky festivalu s anotacemi doprovodného programu. info
 • KOKEŠ, Radomír. Potměšilost, namyšlenost, rozpornost - a dvojí čtení? Poznámky k Susově rigorózní práci o filmu. Pulsy. Brno, 2014, roč. 1, č. 1, s. 24-28. URL info
 • KOKEŠ, Radomír. Filmová naratologie: ni učebnice, ni teorie, ni metateorie. Iluminace. Časopis pro teorii, historii a estetiku filmu. Praha: Národní filmový archiv, 2014, roč. 26, č. 3, s. 98-102. ISSN 0862-397X. info
 • KOKEŠ, Radomír a Aleš MERENUS. Zpráva o stavu brnkaření. In Bohemica litteraria, roč. 17, č. 1, s. 236-238. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 236-238. ISSN 1213-2144. Digitální knihovna FF MU info
 • KOKEŠ, Radomír. Cena děkana. Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, 2014. info
 • KOKEŠ, Radomír. Film v paměti a paměť ve filmu. Pandora. Ústí nad Labem: PF UJEP, 2013, Neuveden, 24-25, s. 205-214. ISSN 1801-6782. info
 • KOKEŠ, Radomír. Působení protisil. Všichni dobří rodáci a jejich fikční svět. In Briana Čechová. Všichni dobří rodáci. Praha: Národní filmový archiv, 2013. s. 90-113. ISBN 978-80-7004-156-7. info
 • KOKEŠ, Radomír a Jakub KLÍMA. Przegląd filmów 70mm: Wszech(mír) to nasz świat. Kultura popularna. Warszawa: Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, 2013, roč. 37, č. 3, s. 118-125. ISSN 1644-8340. info
 • KOKEŠ, Radomír. Fikce, (makro)světy a typologie seriality. In Fořt, Bohumil. Heterologika : poetika, lingvistika a fikční světy. Vyd. 1. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2012. s. 149-174. ISBN 978-80-85778-88-5. info
 • KOKEŠ, Radomír. Teoretizování o žánrové povaze a fikčních světech českých sci-fi komedií. Iluminace. Časopis pro teorii, historii a estetiku filmu. Praha: Národní filmový archiv, 2011, roč. 23, č. 3, s. 71-92. ISSN 0862-397X. info
 • KOKEŠ, Radomír. Teorie seriálové fikce : možné cesty naratologické analýzy televizního seriálu. In Intermediální poetika příběhu. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2011. s. 228-257. ISBN 978-80-85778-80-9. info
 • KOKEŠ, Radomír a Zdeněk HOLÝ. Předmluva k českému vydání. In Umění filmu : úvod do studia formy a stylu. Praha: Akademie múzických umění v Praze, 2011. s. 9-13. ISBN 978-80-7331-217-6. info
 • KOKEŠ, Radomír. Zuskovy sítě analogií a deleuzovských odkazů. Iluminace. Časopis pro teorii, historii a estetiku filmu. Praha: Národní filmový archiv, 2011, roč. 23, č. 1, s. 131-138. ISSN 0862-397X. info
 • KOKEŠ, Radomír. (Převážně) biologický obraz Peckinpahových světů. Iluminace. Časopis pro teorii, historii a estetiku filmu. Praha: Národní filmový archiv, 2010, roč. 22, č. 3, s. 179-183. ISSN 0862-397X. info
 • KOKEŠ, Radomír. Duch doby (nejen) v šedé zóně. Iluminace. Časopis pro teorii, historii a estetiku filmu. Praha: Národní filmový archiv, 2010, roč. 22, č. 2, s. 115-119. ISSN 0862-397X. info
 • KOKEŠ, Radomír. Interpret ano, naratolog ne. Iluminace. Časopis pro teorii, historii a estetiku filmu. Praha: Národní filmový archiv, 2010, roč. 22, č. 2, s. 120-125. ISSN 0862-397X. info
 • KOKEŠ, Radomír D. Austrálie. Čaroděj ze země 'Oz-trelia'. Cinepur. Praha: Sdružení přátel Cinepuru, 2009, č. 61, s. 38. ISSN 1213-516X. info
 • KOKEŠ, Radomír D. Ronald Bergan: Film. Turistický průvodce, se kterým zabloudíte. Cinepur. Praha: Sdružení přátel Cinepuru, 2009, č. 61, s. 38. ISSN 1213-516X. URL info
 • KOKEŠ, Radomír D. Návod na použití Jamese Bonda. Vezměte čtyři fikční světy, protřepejte a nemíchejte. Cinepur. Praha: Sdružení přátel Cinepuru, 2009, č. 62, s. 19-22. ISSN 1213-516X. URL info
 • KOKEŠ, Radomír D. Valkýra. Jak úspěšně zdramatizovat neúspěch. Cinepur. Praha: Sdružení přátel Cinepuru, 2009, č. 62, s. 32. ISSN 1213-516X. info
 • KOKEŠ, Radomír D. Podivuhodný případ Benjamina Buttona. Paměť, čas a pohled. Cinepur. Praha: Sdružení přátel Cinepuru, 2009, č. 62, s. 27. ISSN 1213-516X. info
 • KOKEŠ, Radomír D. Gran Torino. Od karikatury k relativizaci mýtu. Cinepur. Praha: Sdružení přátel Cinepuru, 2009, č. 63, s. 29. ISSN 1213-516X. info
 • KOKEŠ, Radomír D. Ne/pravdy o 70mm filmech a kinech. V červnové Cinemě. Cinepur. Praha: Sdružení přátel Cinepuru, 2009, č. 64, s. 17. ISSN 1213-516X. info
 • KOKEŠ, Radomír D. Alternativní Star Trek ve hře otevřené mnoha textům. Cinepur. Praha: Sdružení přátel Cinepuru, 2009, č. 64, s. 43-46. ISSN 1213-516X. info
 • KOKEŠ, Radomír D. Andělé a démoni. Dutá pomsta vyprávění a myšlení. Cinepur. Praha: Sdružení přátel Cinepuru, 2009, č. 64, s. 50. ISSN 1213-516X. info
 • KOKEŠ, Radomír D. Nevyprávějí, nesdělují, nepoučují, přesto jsou výmluvné. Ateliér : čtrnáctideník současného výtvarného umění. Praha: Společnost časopisu Ateliér, 2009, č. 3. ISSN 1210-5236. info
 • KOKEŠ, Radomír a Jakub KLÍMA. (Ne)jen do Krnova za 70mm filmy : přehlídka 70mm filmů : Ves(mír) je náš svět. Iluminace. Časopis pro teorii, historii a estetiku filmu. Praha: Národní filmový archiv, 2009, roč. 21, č. 3, s. 149-154. ISSN 0862-397X. info
 • KOKEŠ, Radomír. Fikční světy (kriminálního) televizního seriálu. Iluminace. Časopis pro teorii, historii a estetiku filmu. Praha: Národní filmový archiv, 2009, roč. 21, č. 4, s. 5-36, 31 s. ISSN 0862-397X. info
 • KOKEŠ, Radomír D. Od makra k mikru. Kvazivědecká tendence a koncept novosti v seriálu Kriminálka Las Vegas. Cinepur. Praha: Sdružení přátel Cinepuru, 2008, č. 55, s. 27-32. ISSN 1213-516X. URL info
 • KOKEŠ, Radomír D. Americký gangster. (Ne)žánrová past na žánrové znalce. Cinepur. Praha: Sdružení přátel Cinepuru, 2008, č. 55, s. 43. ISSN 1213-516X. info
 • KOKEŠ, Radomír D. Útok na pohled. Monstrum jako vedlejší postava. Cinepur. Praha: Sdružení přátel Cinepuru, 2008, č. 56, s. 21-23. ISSN 1213-516X. info
 • KOKEŠ, Radomír D. Tahle země není pro starý. V Texasu si musí každý pomoct sám. Cinepur. Praha: Sdružení přátel Cinepuru, 2008, č. 56, s. 28. ISSN 1213-516X. info
 • KOKEŠ, Radomír D. Vizuální zaměření a odbočky z fikce. Popularizace vědy v seriálech Kriminálka Las Vegas a Numb3rs. Cinepur. Praha: Sdružení přátel Cinepuru, 2008, č. 56, s. 0018-0021. ISSN 1213-516X. info
 • KOKEŠ, Radomír D. Sympatie pro pana, paní a Oldboye. Trilogie o pomstě, nebo filmech o pomstě? Cinepur. Praha: Sdružení přátel Cinepuru, 2008, č. 57, s. 0010-0014. ISSN 1213-516X. info
 • KOKEŠ, Radomír D. Úhel pohledu. Hra, která porušuje vlastní pravidla. Cinepur. Praha: Sdružení přátel Cinepuru, 2008, č. 57, s. 30. ISSN 1213-516X. info
 • KOKEŠ, Radomír D. Speed Racer. Vertikalizace stylu, narace a prostoru. Cinepur. Praha: Sdružení přátel Cinepuru, 2008, č. 58, s. 34-35. ISSN 1213-516X. URL info
 • KOKEŠ, Radomír D. Indiana Jones... a procházka americkým filmem 50. let. Cinepur. Praha: Sdružení přátel Cinepuru, 2008, č. 58, s. 42. ISSN 1213-516X. URL info
 • KOKEŠ, Radomír D. Stalo se. Nestalo se. Cinepur. Praha: Sdružení přátel Cinepuru, 2008, č. 58, s. 44. ISSN 1213-516X. info
 • KOKEŠ, Radomír D. Woody Allen. Dlouhé rozhovory o všem možném... Cinepur. Praha: Sdružení přátel Cinepuru, 2008, č. 58, s. 50. ISSN 1213-516X. info
 • KOKEŠ, Radomír D. Temný rytíř. Hra masek v šachu o Gotham. Cinepur. Praha: Sdružení přátel Cinepuru, 2008, č. 59, s. 30. ISSN 1213-516X. info
 • KOKEŠ, Radomír D. Akta X: Chci uvěřit. Cinepur. Praha: Sdružení přátel Cinepuru, 2008, č. 59, s. 35. ISSN 1213-516X. info
 • KOKEŠ, Radomír D. Kinematografie intelektuálních atrakcí / Jistá tendence blockbusterového filmu. Cinepur. Praha: Sdružení přátel Cinepuru, 2008, č. 59, s. 0025-0031. ISSN 1213-516X. info
 • KOKEŠ, Radomír D. The X Files. Od nočních můr k paranoi a zpět. Cinema. Praha, 2008, roč. 18, č. 7, s. 76-81. ISSN 1210-132X. info
 • KOKEŠ, Radomír D. Re-007 aneb bondovsky nebondovské Casino Royale. Cinepur. Praha: Sdružení přátel Cinepuru, 2007, 49 (leden), s. 38-41. ISSN 1213-516X. info
 • KOKEŠ, Radomír D. Sebereflexní styl, subverzivní vyprávění a iluze žánrového rámce. Prostředky tematizace ideologické debaty ve filmu Mnichov. Cinepur. Praha: Sdružení přátel Cinepuru, 2007, 52 (srpen), s. 016-018. ISSN 1213-516X. info
 • KOKEŠ, Radomír D. Bourneovo ultimátum. Šachový mistr v pohybu. Cinepur. Praha: Sdružení přátel Cinepuru, 2007, 53 (říjen), s. 27. ISSN 1213-516X. URL info
 • KOKEŠ, Radomír D. Neuchopitelná identita "IMAX". Programová různorodost v propagačních strategiích a mediální reflexi. Cinepur. Praha: Sdružení přátel Cinepuru, 2007, 53 (říjen), s. 0025-0027. ISSN 1213-516X. info
 • KOKEŠ, Radomír D. Vlajky našich otců / Dopisy z Iwo Jimy. Vlajky z Iwo Jimy. Cinepur. Praha: Sdružení přátel Cinepuru, 2007, 50 (duben), s. 38-39. ISSN 1213-516X. URL info
 • KOKEŠ, Radomír D. Vyšetřování nočních můr. Film a doba. Praha, 2007, č. 3, s. 148. ISSN 0015-1068. info
 • KOKEŠ, Radomír D. Mezi Drsňákem a Časem. Narativní a diskurzivní diskrepance uvnitř homogenní diegeze. Kino-Ikon. Časopis pre vedu o filme a pohyblivom obraze. Bratislava: ASFK. VŠMU, 2006, roč. 10, č. 1, s. 255-265. ISSN 1335-1893. info
 • KOKEŠ, Radomír D. Šifra mistra Leonarda. Cinepur. Praha: Sdružení přátel Cinepuru, 2006, č. 46, s. 56. ISSN 1213-516X. info
 • KOKEŠ, Radomír D. World Trade Center. 11. září jako záminka pro cokoli. Cinepur. Praha: Sdružení přátel Cinepuru, 2006, č. 47, s. 53. ISSN 1213-516X. info
 • KOKEŠ, Radomír D. Mezi Brucem Waynem a Batmanem. Trojí pojetí jednoho mýtu. Cinepur. Praha: Sdružení přátel Cinepuru, 2005, 41 (září), s. 30-32. ISSN 1213-516X. URL info

1. 3. 2017

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info