doc. PhDr. David Václavík, Ph.D.

docent – Ústav religionistiky


korespondenční adresa:
Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno

kancelář: bud. J/J.510
Jaselská 201/18
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 8125
e‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení PhDr. David Václavík, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Filozofická fakulta
Obor řízení Religionistika
Fakulta zajišťující řízení Filozofická fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 22. 1. 2009
Datum ukončení řízení 1. 6. 2010
Habilitační práce (veřejná část) Náboženství v moderní české společnosti
Oponenti habilitační práce prof. PhDr. Petr Matějů, Ph.D. (Sociologický ústav AV ČR)
doc. PhDr. Miloš Mendel, CSc. (Orientální ústav AV ČR)
doc. PhDr. Dušan Lužný, Dr. (FF MU)
Přednáška pro odbornou veřejnost 12. 5. 2009
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Břetislav Horyna, Ph.D. (FF MU Brno)
Členové prof. PhDr. Josef Kandert, CSc. (FSV UK Praha)
prof. Dr. Hubert Seiwert (Universität Leipzig)
doc. PhDr. Dušan Lužný, Dr. (FF MU Brno)
doc. Mgr. Martin Slobodník, Ph.D. (FF UK Bratislava)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 25. 2. 2010

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info