Kvalifikace

Probíhající řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení MUDr. Radek Kroupa, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Lékařská fakulta
Obor řízení Vnitřní lékařství
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení habilitační komise navrhla jmenování
Datum zahájení řízení 16. 12. 2020
Habilitační práce (veřejná část) Rizika dlouhodobé léčby refluxní nemoci jícnu
Oponenti habilitační práce prof. MUDr. Rudolf Hyrdel, CSc. (Interná klinika - Gastroenterologická, Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine)
doc. PharmDr. Jan Juřica, Ph.D. (Lékařská fakulta MU)
prof. MUDr. Radan Keil, Ph.D. (Interní klinika 2. LF UK a FN Motol Praha)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 27. 5. 2021 | Hodnocení Přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. MUDr. Mgr. Jiří Pařenica, Ph.D. (Lékařská fakulta MU)
Členové prof. MUDr. Jan Bureš, CSc., FCMA (II. interní gastroenterologická klinika LF UK a FN Hradec Králové)
prof. MUDr. Jiří Ehrmann, CSc. (II. interní klinika gastroenterologicka a geriatricka LF UP a FN Olomouc)
doc. MUDr. Igor Penka, CSc. (Lékařská fakulta MU)
prof. MUDr. Libor Vítek, Ph.D., MBA (IV. interní klinika - klinika gastroenterologie a hepatologie a Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN)
Stanovisko komise Stanovisko Komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 21. 10. 2021

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info