Kvalifikace

Probíhající řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení MUDr. Radek Kroupa, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Lékařská fakulta
Obor řízení Vnitřní lékařství
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení posuzování habilitační komisí
Datum zahájení řízení 16. 12. 2020
Habilitační práce (veřejná část) Rizika dlouhodobé léčby refluxní nemoci jícnu
Složení habilitační komise
Předseda prof. MUDr. Mgr. Jiří Pařenica, Ph.D. (Lékařská fakulta MU)
Členové prof. MUDr. Jan Bureš, CSc., FCMA (II. interní gastroenterologická klinika LF UK a FN Hradec Králové)
prof. MUDr. Jiří Ehrmann, CSc. (II. interní klinika gastroenterologicka a geriatricka LF UP a FN Olomouc)
doc. MUDr. Igor Penka, CSc. (Lékařská fakulta MU)
prof. MUDr. Libor Vítek, Ph.D., MBA (IV. interní klinika ? klinika gastroenterologie a hepatologie a Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN)

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info