MUDr. Radek Kroupa, Ph.D.


telefon: 532 23 2114
e‑mail:
Základní údaje

Akademické a řídící funkce

Fakulta / Pracoviště MU Interní gastroenterologická klinikaLékařská fakulta
Pracovní zařazení Zástupce přednosty kliniky

Pracoviště

Fakulta / Pracoviště MU Interní gastroenterologická klinikaLékařská fakulta
Pracovní zařazení Odborný asistent
telefon 532 23 2114
e-mail

Osobní informace

Osobní identifikace - univerzitní číslo 19316
Interní informace Portál MU IS MU