doc. Mgr. Richard Štefl, Ph.D.

vedoucí výzkumného centra – Centrum strukturní biologie


kancelář: bud. A4/114
Kamenice 753/5
625 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 2436
e‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení Mgr. Richard Štefl, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení CEITEC
Obor řízení Biomolekulární chemie
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 26. 11. 2012
Datum ukončení řízení 1. 5. 2013
Habilitační práce (veřejná část) Different modes of RNA recognition by proteins involved in RNA processing
Oponenti habilitační práce prof. Ing. Tomáš Ruml, CSc. (VŠCHT Praha)
prof. Ing. Richard Hrabal, CSc. (Vysoká škola chemicko - technologická Praha)
prof. Petr Svoboda, Ph.D. (Ústav molekulární genetiky AV ČR)
Přednáška pro odbornou veřejnost 27. 3. 2013
Složení habilitační komise
Předseda prof. RNDr. Vladimír Sklenář, DrSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
Členové prof. RNDr. Jiří Šponer, DrSc. (CEITEC)
prof. Ing. Tomáš Ruml, CSc. (VŠCHT Praha)
prof. Ing. Richard Hrabal, CSc. (Vysoká škola chemicko - technologická Praha)
prof. Petr Svoboda, Ph.D. (Ústav molekulární genetiky AV ČR)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 27. 3. 2013

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info