doc. Mgr. Richard Štefl, Ph.D.

vedoucí výzkumné skupiny senior – Výzkumná skupina Richarda Štefla


kancelář: bud. C04/114
Kamenice 753/5
625 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 2436
e‑mail:
Kvalifikace

Probíhající řízení

Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. Mgr. Richard Štefl, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Přírodovědecká fakulta
Obor řízení Biomolekulární chemie
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení Vědecká rada MU souhlasí s návrhem, návrh předložen ministrovi
Datum zahájení řízení 4. 11. 2019
Přednáška pro odbornou veřejnost 6. 12. 2019 | Hodnocení Přednášky
Složení komise
Předseda prof. RNDr. Vladimír Sklenář, DrSc. (Středoevropský technologický institut MU)
Členové prof. RNDr. Michal Otyepka, Ph.D. (Univerzita Palackého v Olomouci)
Prof. Dr. Matthias Geyer (Univerzita Bonn,Německo)
prof. Mgr. Petr Svoboda, Ph.D. (Ústav molekulární genetiky AV ČR)
prof. Ing. Richard Hrabal, CSc. (Vysoká škola chemicko - technologická Praha)
Stanovisko komise Stanovisko Komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 30. 9. 2020
Datum zasedání vědecké rady Masarykovy univerzity 26. 1. 2021

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení Mgr. Richard Štefl, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení CEITEC
Obor řízení Biomolekulární chemie
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 26. 11. 2012
Datum ukončení řízení 1. 5. 2013
Habilitační práce (veřejná část) Different modes of RNA recognition by proteins involved in RNA processing
Oponenti habilitační práce prof. Ing. Tomáš Ruml, CSc. (VŠCHT Praha)
prof. Ing. Richard Hrabal, CSc. (Vysoká škola chemicko - technologická Praha)
prof. Mgr. Petr Svoboda, Ph.D. (Ústav molekulární genetiky AV ČR)
Přednáška pro odbornou veřejnost 27. 3. 2013
Složení habilitační komise
Předseda prof. RNDr. Vladimír Sklenář, DrSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
Členové prof. RNDr. Jiří Šponer, DrSc. (CEITEC)
prof. Ing. Tomáš Ruml, CSc. (VŠCHT Praha)
prof. Ing. Richard Hrabal, CSc. (Vysoká škola chemicko - technologická Praha)
prof. Mgr. Petr Svoboda, Ph.D. (Ústav molekulární genetiky AV ČR)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 27. 3. 2013

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info