Mgr. Karolína Stehlíková, Ph.D.


kancelář: bud. G/G.-109
Gorkého 57/7
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 4696
sociální a akademické sítě:
Životopis

Curriculum vitae

Name, first names, scientific degrees
 • Karolína Stehlíková
 • Place of birth: Prague
 • Nationality: Czech
Education and academic qualifications
 • 1989 - 1993 Agricultural and Technical School, Benešov u Prahy; qualification: agronomist
 • 1993 - 2000 Faculty of Arts, Masaryk University, Brno; study fields: 1993 - 1999 Theory and History of Theatre (thesis: Contemporary Norwegian Drama); 1995 - 2000 Norwegian Language and Literature. Master's degree
 • 2001 - 2007 doctoral program Theory and History of Theatre, Film and Audio-visual Culture Studies, Faculty of Arts, Masaryk University, Brno(dissertation: Language Used in Drama at the End of the Twentieth Century /A Textual Analysis of Works by Jon Fosse and their Place in the Scandinavian Context/), degree Ph.D
Professional experience
 • 1995 - 1997 theatre critic in Rovnost, Brno
 • 1997 - 1999 theatre critic in Lidové noviny, Prague/Brno
 • February - August 2000 editor in the Karolinum publishing house, Ovocný trh 1, 110 00 Prague
 • 2000 - 2013 Support Center for Students with Special Needs, Masaryk University, on various positions
 • 2014 Freelance
 • 2015 - Department of Theatre Studies, Faculty of Arts Masaryk University, assistant professor
Teaching activities
 • Lectures and Seminars:
 • At the Department of Theatre Studies: Theatre in the History of European Culture I, II, Brno Theatre Space, Contemporary Scandinavian Drama, Ibsen and Strindberg – Crossroads
 • At the Department of German, Scandinavian and Netherland Studies: Scandinavian film I (1900-1945), Scandinavian film II – Norwegian film after 1945, Scandinavian film III – Swedish film after 1945
 • At the Support Centre for Students with Special Needs: English for the Visually Impaired, Text and Audio Comprehension
Active participation at conferences
 • 1999 II. Sympozium Mladých teatrologů. Divadlo ve světě. MU Brno. Příspěvek: Norské divadlo po Ibsenovi
 • 2006 VII. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami. UPOL Olomouc. Příspěvek: Celoživotní vzdělávání zrakově postižených - výuka cizího jazyka
 • 2008 IASS (International Association of Scandinavian Studies), Gdansk, Poland. Paper: Contemporary Scandinavian Drama on Czech Stage (Coping with the cliché about dark and tragic Scandinavian production)
 • 2008 EAIE (The European Association for International Education), Antwerp, Belgium. Paper: Disabled - out dated?
 • 2009 ICEVI (International Council for Education and Re/habilitation of People with Visual Impairment), Dublin, Ireland. Paper: Tactile Encoding and its Role in Higher Education (spolu s M. Hanouskovou a O. Nečasem)
 • 2010 Veřejný diskurs výtvarného umění. Zprostředkování umění sociálně znevýhodněným skupinám. MU Brno. Příspěvek: Galerie Teiresiás – prezentace vybraných výstav
 • 2010 IASS (International Association of Scandinavian Studies), Lund, Sweden. Paper: „Hej, Fremmedkarl, far ej saa fort!“ Ibsens Brand i et prosaisk klesdrakt – fra originalen via den nye oversettelsen til iscenesettelsen
 • 2010 EAIE (The European Association for International Education), Nantes, Francie. Paper: Mind the Gap! Students with Special Needs Taking Part in Social a Cultural Activities
 • 2014 IASS (International Association of Scandinavian Studies), Kristiansand, Norway. Paper: The Second Face of High School Teacher Pedersen. The new life of the story by Dag Sostad in the film by Hans Petter Moland
 • 2016 IASS (International Association of Scandinavian Studies), Groningen, Netherlands. Paper: Hva er det for noe? Implisitt performativitet av Ingmar Bergmans tekster
 • 2018 IASS (International Association of Scandinavian Studies), Copenhagen, Danmark. Paper: Denne muligheten falt ned i fanget mitt (Milada Blekastads virksomhet)
 • 2021 IASS (International Association of Scandinavian Studies), Vilnius, Lithuania. Paper: Ibsen: remembered and reimagined. From stage adaptation to text adaptation – Hedda Gabler retold by Thomas Ostermeier and rewritten by Anna Saavedra)
 • 2022 Letní teatrologické sympozium. Paper: Ztraceno v kontextu. Norská premiéra Čapkovy hry R.U.R. roku 1924
Internship and stays for the purpose of study or work
 • 2013/04/15 – 2013/06/15: National Library, Oslo, NOR
  • scholarship of NORLA
 • 2010/04/12 – 2010/06/11: National Library, Oslo, NOR
  • scholarship of The Research Council of Norway
 • 2004/01/05 – 2004/06/22: University of Oslo, Oslo, Erasmus+, NOR
 • 1999/08/09 – 1999/12/21: University of Tromso, Tromso, Other programs, NOR
Other academic activities, research projects, grants
 • 2021 - 2023: Co-researcher of TAČR project TL05000128 JAMUNI - Theater arts, procedures and techniques as a trainer of communication skills and civic, social and personnel competences (JAMUNI)
Non-university activities
 • Translating of Norwegian drama, studies and reviews in theatre and literary magazines.
 • Co-operation with voluntary civic association Scandinavian house.
 • Editor in Elg publishing
Major publications
 • STEHLÍKOVÁ, Karolína. Rozptýlení z nucené zahálky O divadelních produkcích na polárních výpravách v 19. století. Divadelni Revue. Praha: Academia, 2024, roč. 35, č. 1, s. 156-167. ISSN 0862-5409. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.62851/35.2024.1.09. vlasní obsah článku info
 • FICOVÁ, Adéla a Karolína STEHLÍKOVÁ. Three Wishes for Cinderella : Fitting a Czech shoe to a Norwegian foot. Journal of Scandinavian Cinema. Intellect Books, 2021, roč. 11, č. 1, s. 89-102. ISSN 2042-7891. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1386/jsca_00040_1. stránka časopisu info
 • STEHLÍKOVÁ, Karolína. Anledningen til å jobbe fritt (Milada Blekastads virksomhet). Studia Scandinavica. University of Gdansk, 2021, roč. 25, č. 5, s. 93-101. ISSN 1230-6053. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.26881/ss.2021.25.06. odkaz na celý článek info
 • STEHLÍKOVÁ, Karolína a Christian LOLLIKE. 'I hope that the debates the performances stimulate will change something' : interview with Danish playwright Christian Lollike. Theatralia. Brno: Masarykova univerzita, 2020, roč. 23, č. 2, s. 169-172. ISSN 1803-845X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/TY2020-2-10. Rozhovor s dánským dramatikem Christianem Lollikem info
 • STEHLÍKOVÁ, Karolína. Ingmar Bergman Recontextualised. In Theatralia : Revue současného myšlení o divadelní kultuře. Brno: Masarykova univerzita, 2019, 149 s. ISSN 2336-4548. Anglické číslo oborového časopisu Theatralia 1/2019 se věnuje dílu Ingmara Bergmana z perspektiv vztahujících se k nejrůznějším národním a transmediálním kontextům. URL info
 • STEHLÍKOVÁ, Karolína. The Master and His Manuscript. Theatralia. Brno: Masarykova univerzita, 2019, roč. 22, č. 1, s. 122-125. ISSN 1803-845X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/TY2019-1-13. Recenze na knihu Jana Holmberga Forfatteren Ingmar Bergman info
 • STEHLÍKOVÁ, Karolína. Between Film, Short Story and Novel : interview with Zbyněk Černík. Theatralia. Brno: Masarykova univerzita, 2019, roč. 22, č. 1, s. 97-100. ISSN 1803-845X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/TY2019-1-8. Rozhovor s překladatelem děl Ingmara Bergmana Zbyňkem Černíkem info
 • STEHLÍKOVÁ, Karolína. Bergman as a Master of Expression : interview with Jan Holmberg. Theatralia. Brno: Masarykova univerzita, 2019, roč. 22, č. 1, s. 101-104. ISSN 1803-845X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/TY2019-1-9. Rozhovor s ředitelem nadace Ingmara Bergmana Janem Holmbergem info
 • STEHLÍKOVÁ, Karolína, Vladimír URBÁNEK a Eva SPIRA. Den usynlige broen. Milada Blekastad 1917-2003. 2017. Putovní výstava připravená ke 100. výročí komenioložky a překladatelky českého původu Miladě Blekastadové. Putovní verze výstavy bude v roce 2017 a 2018 vystavená na různých místech v Norsku a v České republice. Putovní výstava je česky a norsky. Oznámení o konání výstavy na internetových stránkách muzea Aulestad info
 • STEHLÍKOVÁ, Karolína, Vladimír URBÁNEK a Eva SPIRA. Neviditelný most. Milada Blekastadová 1917-2003. 2017. Webová stránka organizátorů zřízená ke 100. výročí narození Milady Blekastadové Zpráva o výstavě na webových stránkách AV ČR info
 • STEHLÍKOVÁ, Karolína. Dopis. Theatralia. Brno: Masarykova univerzita, 2017, roč. 20, 2 Supplementum, s. 105-109. ISSN 1803-845X. Osobní dopis zemřelému kolegovi info
 • STEHLÍKOVÁ, Karolína. Hvězda severu na českém nebi. In Stehlíková, Karolina. Henrik Ibsen. Člověk a maska. První české vydání. Praha: Karolinum, 2015, s. 625-631. Dramatica. ISBN 978-80-246-2946-9. Monografie Iva de Figueireda Henrik Ibsen. Člověk a maska info
 • FIGUEIREDO, Ivo de. Henrik Ibsen. Mennesket og masken. Překlad Karolína Stehlíková. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2015, 670 s. Dramatica. ISBN 978-80-246-2946-9. Překlad monografie Henrik Ibsen. Člověk a maska info
 • STEHLÍKOVÁ, Karolína, Jiří TRÁVNÍČEK, Michal SÝKORA a Eva KLÍČOVÁ. Kritika v diskusi Jiří Trávníček — Karolína Stehlíková — Michal Sýkora — Eva Klíčová : Zůstaň ještě, zvláštní dívko! In Host. Brno: Spolek přátel vydávání časopisu Host, 2015, s. 74-79. ISSN 1211-9938. kritická diskuze v časopise Host info
 • STEHLÍKOVÁ, Karolína. Příspěvek na semináři Masarykova univerzita ujíždí na Wikipedii. česká Wikipedie, 2015. pozvánka program semináře info
 • STEHLÍKOVÁ, Karolína. Dialogy králíka s koněm: ke spolupráci překladatele a inscenačního týmu. Theatralia. Revue současného myšlení o divadelní kultuře. Brno: Masarykova univerzita, 2012, roč. 15, č. 1, s. 102-112. ISSN 1803-845X. trvalý odkaz na článek info
 • STEHLÍKOVÁ, Karolína. Hej, Fremmedkarl, far ej saa fort! Ibsens Brand i prosaisk klesdrakt – fra originalen via den nye oversettelsen til iscenesettelsen. In Claes-Göran Holmberg a Per Erik Ljung. Translation – Adaptation, Interpretation, Transformation. Proceedings from the 28th Study Conference of IASS, Lund 3–7 August 2010. Lund: Lund: Lunds Universitet, Språk- och litteraturcentrum, 2011. URL info
 • STEHLÍKOVÁ, Karolína. Místo činu: Skandinávie. Podezřelí a viníci světového úspěchu severské detektivky. Host. Brno: Spolek přátel vydávání časopisu HOST, 2011, roč. 2011, č. 5, s. 18-22. ISSN 1211-9938. URL info
 • STEHLÍKOVÁ, Karolína. Od sociální satiry k melodramatu. Hry Oskara Braatena jako filmové předlohy. Iluminace. Časopis pro teorii, historii a estetiku filmu. Praha: Národní filmový archiv, 2011, roč. 2011, č. 1, s. 5 - 20, 17 s. ISSN 0862-397X. Odkaz na webové stránky časopisu info
 • STEHLÍKOVÁ, Karolína. Contemporary Scandinavian Drama on Czech Stage (Coping with the cliché about dark and tragic Scandinavian production). In Nordisk drama. Fornyelser og transgressioner. Nordic Drama Renewal and Transgression. Gdańsk: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2010, s. 328-335. ISBN 978-83-7531-014-6. info
 • STEHLÍKOVÁ, Karolína. Hej, cizinče, nespěchej. Na cestě za novým Brandem. Praha: Transteatral, o. s., 2010. ISBN 978-80-87299-02-9. info
 • STEHLÍKOVÁ, Karolína. Tažení Bílého Krista. 2009. vyd. Brno: Městské divadlo Brno, 2009, 8 s. Balada o lásce. Program k 651. premiéře MDB. URL info
 • 3x3 Norén Fosse Saalbachová. 1. vyd. Soběslav: Daniela Mrázová, Nakladatelství Elg, 2008. Sel. ISBN 978-80-904073-0-5. Cílem knižního projektu 3x3 je seznámit čtenáře s dílem tří současných skandinávských dramatiků. info
 • STEHLÍKOVÁ, Karolína. Ženy, jež o sobě nepochybují. Obraz emancipované ženy v norském románu. Brno: Spolek přátel vydávání časopisu HOST, 2008. info
 • STEHLÍKOVÁ, Karolína. ...rovná se devět. In 3x3 Norén Fosse Saalbachová. Soběslav: Nakladatelství Elg, Daniela Mrázová, Na Pršíně 28/II, 392 01 Soběslav, 2008, s. 208-214. Sel. ISBN 978-80-904073-0-5. info
 • STEHLÍKOVÁ, Karolína. Ipse ipsa Ibsen. Sborník ibsenovských studií. Karolína Stehlíková (ed.). 1. vyd. Soběslav: Nakladatelství Elg, Daniela Mrázová, Na Pršíně 28/II, 392 01 Soběslav, 2006, 244 s. Gaupe. ISBN 80-239-6129-2. info
 • STEHLÍKOVÁ, Karolína. Norský klasik na cestách. Evropská zastavení Henrika Ibsena. Dějiny a současnost. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2006, roč. 2006, č. 11, s. 21-24. ISSN 0418-5129. plné znění info
 • HELGHEIM, Kjell. Racek: Praha 1960 - Brusel 1966 - Stockholm 1969. Přel. Karolína Stehlíková. Divadelní revue. Praha: Divadelní ústav, 2005, roč. 2005, č. 1, s. 30-53, 23 s. ISSN 0862-5409. info
 • STEHLÍKOVÁ, Karolína. Hrdinové pod čarou ponoru. Host. Brno: Spolek přátel vydávání časopisu Host, 2005, roč. 2003, č. 7, s. 60-63. ISSN 1211-9938. info
 • STEHLÍKOVÁ, Karolína. Omnibus. Čítanka anglických textů. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005. hybridní kniha. ISBN 55-982-2005. Hybridní kniha je multimediální publikace kombinující elektronický text s jeho zvukovou nahrávkou. info
 • CHRISTENSEN, Lars Saabye. Radio. Translated by Karolína Stehlíková. Brno: Spolek přátel vydávání časopisu Host, 2005. URL info
 • STEHLÍKOVÁ, Karolína. Oslo, bez Osla, s Oslem. Svět a divadlo. Praha: Občanské sdružení Svět a divadlo, 2004, roč. 2004, č. 4, s. 168-178, 10 s. ISSN 0862-7258. info
 • LYGRE, Arne. Náhle věční. Přel. Karolína Stehlíková. Svět a divadlo. Praha: Občanské sdružení Svět a divadlo, 2003, roč. 2003, č. 6, s. 114-158, 44 s. ISSN 0862-7258. info
 • STEHLÍKOVÁ, Karolína. Archetypální jazyk Nora Jona Fosseho. Literární noviny. Praha: Společnost pro Literární noviny, 2003, roč. 2003, č. 36, s. 8-9. ISSN 1210-0021. info
 • STEHLÍKOVÁ, Karolína. Současné norské divadlo v teoretických pracích. In Theatralia. Sborník prací Filozofické fakulty Brněnské univerzity. Brno: Masarykova univerzita, 2002, s. 111-117, 6 s. ISBN 80-210-2986-2. info
 • FOSSE, Jon. Jméno, Noc zpívá své písně : Namnet, Natta syng sine songar (Orig.). Translated by Karolína Stehlíková. Vyd. 1. Praha: Divadelní ústav, 2002, s. 123. ISBN 80-7008-12. info
 • STEHLÍKOVÁ, Karolína. Nejmladší generace skandinávských dramatiků: A.I.S. Lygre, Mattias Andersson. Praha: Občanské sdružení Svět a divadlo, 2002. info
 • JOSTAD, Morten. Cestovní horečka : (hra o Ludvigu Holbergovi) : Reisefeber (Orig.). Translated by Karolína Stehlíková. Vyd. 1. Brno: Větrné mlýny, 2000, 54 s. ISBN 80-86151-40-9. info
 • FOSSE, Jon. Někdo přijde : Nokon kjem til aa komme (Orig.). Translated by Karolína Stehlíková. Brno: Internetový časopis Yorick, 2000. 5. info
 • STEHLÍKOVÁ, Karolína. Norské divadlo po Ibsenovi. In Divadlo ve světě. Brno : Ústav divadelní a filmové vědy FF MU. Brno: Masarykova univerzita, 1999, s. 18-32., 15 s. info

2023/06/12

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info