prof. RNDr. Luboš Brim, CSc.


Kancelář: A411
Botanická 554/68a
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

Telefon: 549 49 3647
E‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Řízení ke jmenování profesorem
Fakulta Fakulta informatiky
Jméno uchazeče v době konání řízení prof. RNDr. Luboš Brim, CSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení MU Brno, Fakulta informatiky
Obor jmenování Informatika
Datum zahájení 13.12.2005
Složení hodnotící komise
Předseda prof. RNDr. Jozef Gruska, DrSc. (FI MU)
Členové prof. Ing. František Plášil, DrSc. (MFF UK Praha)
prof. Ing. Miroslav Švéda, CSc. (FIT VUT Brno)
prof. RNDr. Jiří Wiedermann, DrSc. (ÚI AV ČR Praha)
prof. Ing. Pavel Zezula, CSc. (FI MU)
Datum a čas přednášky pro odbornou veřejnost 21.2.2006 14:00
Datum zasedání VR fakulty 28.3.2006
Datum zasedání VR MU 30.5.2006
Stav řízení jmenování profesorem
Datum ukončení 5.11.2006

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info