MUDr. Lenka Šmardová


telefon: 532 23 3559, 3603
e‑mail: