MUDr. Lukáš Hruban, Ph.D.


telefon: 532 23 3961
e‑mail:
Základní údaje

Akademické a řídící funkce

Fakulta / Pracoviště MU Gynekologicko-porodnická klinikaLékařská fakulta
Pracovní zařazení Zástupce přednosty kliniky pro školství

Pracoviště

Fakulta / Pracoviště MU Gynekologicko-porodnická klinikaLékařská fakulta
Pracovní zařazení Odborný asistent
telefon 532 23 3961
e-mail

Osobní informace

Osobní identifikace - univerzitní číslo 19851
Interní informace Portál MU IS MU