MUDr. Ondřej Liberda, Ph.D.


telefon: 532 23 2415
e‑mail:
Základní údaje

Akademické a řídící funkce

Fakulta / Pracoviště MU Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgieLékařská fakulta
Pracovní zařazení Zástupce přednosty kliniky

Pracoviště

Fakulta / Pracoviště MU Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgieLékařská fakulta
Pracovní zařazení Odborný asistent
telefon 532 23 2415, 547 192 416, 389
e-mail

Osobní informace

Osobní identifikace - univerzitní číslo 19856
Interní informace Portál MU IS MU