doc. PhDr. Klára Osolsobě, Dr.

docentka – Ústav českého jazyka


korespondenční adresa:
Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno

kancelář: bud. D/D.313
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 5694
e‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení PhDr. Klára Osolsobě, Dr.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Filozofická fakulta
Obor řízení Český jazyk
Fakulta zajišťující řízení Filozofická fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 12. 5. 2011
Datum ukončení řízení 1. 7. 2012
Habilitační práce (veřejná část) Morfologie českého slovesa a tvoření deverbativ jako problém strojové analýzy češtiny
Oponenti habilitační práce prof. Dr. phil. PhDr. Marek Nekula (Univerzita Řezno)
doc. RNDr. Vladimír Petkevič, CSc. (UK Praha - Filozofická fakulta)
prof. PhDr. Zdenka Rusínová, CSc. (MU - Filozofická fakulta)
Přednáška pro odbornou veřejnost 18. 10. 2011
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Petr Karlík, CSc. (MU - Filozofická fakulta)
Členové prof. François Esvan (Univerzita Neapol)
doc. PhDr. Karel Pala, CSc. (FI MU)
doc. RNDr. Vladimír Petkevič, CSc. (UK Praha - Filozofická fakulta)
PhDr. Stanislava Kloferová, CSc. (AV ČR - ústav pro jazyk český)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 24. 5. 2012

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info