doc. PhDr. Klára Osolsobě, Dr.


Kancelář: bud. T/248
Kounicova 67a
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

Telefon: 549 49 5694, 541 145 749
E‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Fakulta Filozofická fakulta
Jméno uchazeče v době konání řízení PhDr. Klára Osolsobě, Dr.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Filozofická fakulta
Obor habilitace Český jazyk
Habilitační práce (veřejná část) Morfologie českého slovesa a tvoření deverbativ jako problém strojové analýzy češtiny
Datum zahájení 12. 5. 2011
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Petr Karlík, CSc. (MU - Filozofická fakulta)
Členové prof. François Esvan (Univerzita Neapol)
doc. PhDr. Karel Pala, CSc. (FI MU)
doc. RNDr. Vladimír Petkevič, CSc. (UK Praha - Filozofická fakulta)
PhDr. Stanislava Kloferová, CSc. (AV ČR - ústav pro jazyk český)
Oponenti prof. Dr. phil. PhDr. Marek Nekula (Univerzita Řezno)
doc. RNDr. Vladimír Petkevič, CSc. (UK Praha - Filozofická fakulta)
prof. PhDr. Zdenka Rusínová, CSc. (MU - Filozofická fakulta)
Přednáška pro odbornou veřejnost 18. 10. 2011
Datum zasedání VR fakulty 24. 5. 2012
Datum zasedání VR MU
Stav řízení jmenování docentem
Datum ukončení 1. 7. 2012

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info