doc. PhDr. Klára Osolsobě, Dr.


Kancelář: bud. M/023
Joštova 220/13
662 43 Brno

Zobrazit na mapě

Telefon: 549 49 5694
E‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Fakulta Filozofická fakulta
Jméno uchazeče v době konání řízení PhDr. Klára Osolsobě, Dr.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Filozofická fakulta
Obor habilitace Český jazyk
Habilitační práce (veřejná část) Morfologie českého slovesa a tvoření deverbativ jako problém strojové analýzy češtiny
Datum zahájení 12.5.2011
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Petr Karlík, CSc. (MU - Filozofická fakulta)
Členové prof. François Esvan (Univerzita Neapol)
doc. PhDr. Karel Pala, CSc. (FI MU)
doc. RNDr. Vladimír Petkevič, CSc. (UK Praha - Filozofická fakulta)
PhDr. Stanislava Kloferová, CSc. (AV ČR - ústav pro jazyk český)
Oponenti prof. Dr. phil. PhDr. Marek Nekula (Univerzita Řezno)
doc. RNDr. Vladimír Petkevič, CSc. (UK Praha - Filozofická fakulta)
prof. PhDr. Zdenka Rusínová, CSc. (MU - Filozofická fakulta)
Datum a čas přednášky pro odbornou veřejnost 18.10.2011 14:00
Datum zasedání VR fakulty 24.5.2012
Datum zasedání VR MU
Stav řízení jmenování docentem
Datum ukončení 1.7.2012

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info