Mgr. Jindřich Marek, Ph.D.


e‑mail:
Kvalifikace

Probíhající řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení Mgr. Jindřich Marek, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Univerzita Karlova, Filozofická fakulta
Obor řízení Pomocné vědy historické
Fakulta zajišťující řízení Filozofická fakulta
Stav řízení posuzování habilitační komisí
Datum zahájení řízení 16. 10. 2020
Habilitační práce (veřejná část) Václav Koranda mladší. Utrakvistický administrátor a literát
Důvod pro omezení zveřejnění práce: Práce byla vydána knižně.
Složení habilitační komise
Předseda prof. Mgr. Libor Jan, Ph.D. (Filozofická fakulta MU)
Členové prof. PhDr. Petr Čornej, DrSc. (Univerzita Karlova)
prof. PhDr. Hana Pátková, Ph.D. (Univerzita Karlova)
doc. PhDr. Dalibor Havel, Ph.D. (Filozofická fakulta MU)
doc. Mgr. Antonín Kalous, M.A., Ph.D. (Univerzita Palackého v Olomouci)

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info