doc. Mgr. Jindřich Marek, Ph.D.

Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení Mgr. Jindřich Marek, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Univerzita Karlova, Filozofická fakulta
Obor řízení Pomocné vědy historické
Fakulta zajišťující řízení Filozofická fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 16. 10. 2020
Datum ukončení řízení 1. 1. 2022
Habilitační práce (veřejná část) Václav Koranda mladší. Utrakvistický administrátor a literát
Důvod pro omezení zveřejnění práce: Práce byla vydána knižně.
Oponenti habilitační práce prof. dr hab. Pawel Kras (Katolická univerzita Lublin)
prof. PhDr. Jana Nechutová, CSc. (Masarykova univerzita)
doc. Mgr. Ota Halama, Th.D. (Univerzita Karlova)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 30. 6. 2021 | Hodnocení přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. Mgr. Libor Jan, Ph.D. (Filozofická fakulta MU)
Členové prof. PhDr. Petr Čornej, DrSc. (Univerzita Karlova)
prof. PhDr. Hana Pátková, Ph.D. (Univerzita Karlova)
doc. PhDr. Dalibor Havel, Ph.D. (Filozofická fakulta MU)
doc. Mgr. Antonín Kalous, M.A., Ph.D. (Univerzita Palackého v Olomouci)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 11. 11. 2021

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info