doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D.

docentka – Katedra správní vědy a správního práva


kancelář: 154
Veveří 158/70
611 80 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 7029
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení MU Brno, Právnická fakulta
Obor řízení Správní právo
Fakulta zajišťující řízení Právnická fakulta
Stav řízení řízení zastaveno
Datum zahájení řízení 27. 10. 1999
Datum ukončení řízení 12. 1. 2001
Habilitační práce (veřejná část) Správní uvážení v rozhodování veřejné správy a soudním přezkoumání
Oponenti habilitační práce doc. JUDr. Vladimír Mikule, CSc. (Právnická fakulta UK Praha)
doc. JUDr. Jan Svatoň, CSc. (MU - Právnická fakulta)
doc. JUDr. Vladimír Sládeček, CSc. (Právnická fakulta UK Praha)
Složení habilitační komise
Předseda prof. JUDr. Dušan Hendrych, CSc. (Právnická fakulta UK Praha)
Členové prof. JUDr. Miloslav Máša, DrSc. (Ekonomicko-správní fakulta MU)
doc. JUDr. Vladimír Vopálka, CSc. (Právnická falkulta UK Praha)
doc. JUDr. Vladimír Mikule, CSc. (Právnická fakulta UK Praha)
prof. JUDr. Petr Průcha, CSc. (MU - Právnická fakulta)
Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení MU Brno, Právnická fakulta
Obor řízení Správní právo
Fakulta zajišťující řízení Právnická fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 20. 3. 2003
Datum ukončení řízení 1. 4. 2004
Habilitační práce (veřejná část) Správní uvážení, základní charakteristika a souvislosti pojmu
Oponenti habilitační práce doc. JUDr. Vladimír Mikule, CSc. (Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta)
doc. JUDr. Jan Svatoň, CSc. (Masarykova univerzita v Brně, Právnická fakulta)
doc. JUDr. Marián Vrabko, CSc. (UK Bratislava, Právnická fakulta)
Přednáška pro odbornou veřejnost 2. 3. 2004
Složení habilitační komise
Předseda prof. JUDr. Jan Filip, CSc. (Masarykova univerzita v Brně, Právnická fakulta)
Členové prof. JUDr. Petr Průcha, CSc. (Masarykova univerzita v Brně, Právnická fakulta)
doc. JUDr. Marian Vrabko, CSc. (UK Bratislava, Právnická fakulta)
doc .JUDr. Vladimír Vopálka, CSc. (Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta)
doc JUDr. Pavel Mates, CSc. (Policejní akademie Praha)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 2. 3. 2004

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info