Mgr. Veronika Černušková, Ph.D.

Kvalifikace

Probíhající řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení Mgr. Veronika Černušková, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Univerzita Palackého v Olomouci, Cyrilometodějská teologická fakulta
Obor řízení Klasická filologie
Fakulta zajišťující řízení Filozofická fakulta
Stav řízení probíhající řízení
Datum zahájení řízení 20. 10. 2023
Habilitační práce (veřejná část) Klement Alexandrijský, Vychovatel
Důvod pro omezení zveřejnění práce: Smlouva s nakladatelstvím
Oponenti habilitační práce Dr. habil. Miklós Gyurkovics (Řeckokatolický teologický institut sv. Atanáše)
doc. PhDr. Jiří Pavlík, Ph.D. (Univerzita Karlova)
Matyáš Havrda, Ph.D., DSc. (Akademie věd České republiky)
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Daniela Urbanová, Ph.D. (Filozofická fakulta MU)
Členové prof. ucz. dr hab. Beata Gaj (Univerzita kardinála Stefana Wyszyńského ve Varšavě)
prof. Lenka Karfíková, Dr. theol. (Univerzita Karlova)
doc. PhDr. Josef Bartoň, Th.D. (Univerzita Karlova)
PhDr. Petr Kitzler, Ph.D., DSc. (Akademie věd ČR)

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info