prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D.

Přednosta kliniky – I. neurologická klinika


Kancelář: bud. A35/1S059
Kamenice 753/5
625 00 Brno

Zobrazit na mapě

Telefon: 543 182 684
E‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Fakulta Lékařská fakulta
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení MU Brno, Lékařská fakulta
Obor habilitace Neurologie
Habilitační práce (veřejná část) Oddball paradigma a jeho využití přii studiu kognitivních funkcí
Datum zahájení 28. 2. 2002
Složení habilitační komise
Předseda prof. MUDr. Zdeněk Kadaňka, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
Členové prof. MUDr. Josef Bednařík, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
prof. MUDr. Zdeněk Ambler, DrSc. (UK - Lékařská fakulta Plzeň)
prof. MUDr. Soňa Nevšímalová, DrSc. (UK - 1. Lékařská fakulta Praha)
prof. MUDr. Karel Urbánek, CSc. (UP - Lékařská fakulta Olomouc)
Oponenti prof. MUDr. R. Rokyta, DrSc. (UK - 3. Lékařská fakulta Praha)
doc. MUDr. E. Kurča, CSc. (Neurologická klinika FN Martin)
doc. PhDr. L. Vašina, CSc. (MU- Filosofická fakulta Brno)
Přednáška pro odbornou veřejnost 27. 5. 2002
Datum zasedání VR fakulty 31. 10. 2002
Datum zasedání VR MU
Stav řízení jmenování docentem
Datum ukončení 1. 12. 2002
Řízení ke jmenování profesorem
Fakulta Lékařská fakulta
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení MU Brno, Lékařská fakulta
Obor jmenování Neurologie
Datum zahájení 25. 10. 2006
Složení komise
Předseda prof. MUDr. Josef Bednařík, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
Členové prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
prof. MUDr. pavel Mareš, DrSc. (AV ČR Praha)
prof. MUDr. Jan Libiger, CSc. (LF UK - Lékařská fakulta Hradec Králové)
prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc. (UK Praha - 1. Lékařská fakulta)
Přednáška pro odbornou veřejnost 18. 1. 2007
Datum zasedání VR fakulty 17. 1. 2007
Datum zasedání VR MU 6. 3. 2007
Stav řízení jmenování profesorem
Datum ukončení 5. 11. 2007

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info