prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D.

vedoucí výzkumné skupiny senior – Výzkumná skupina Milana Brázdila


korespondenční adresa:
Pekařská 664/53, 602 00 Brno

kancelář: bud. E35/1S059
Kamenice 753/5
625 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 7579
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení MU Brno, Lékařská fakulta
Obor řízení Neurologie
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 28. 2. 2002
Datum ukončení řízení 1. 12. 2002
Habilitační práce (veřejná část) Oddball paradigma a jeho využití přii studiu kognitivních funkcí
Oponenti habilitační práce prof. MUDr. R. Rokyta, DrSc. (UK - 3. Lékařská fakulta Praha)
doc. MUDr. E. Kurča, CSc. (Neurologická klinika FN Martin)
doc. PhDr. L. Vašina, CSc. (MU- Filosofická fakulta Brno)
Přednáška pro odbornou veřejnost 27. 5. 2002
Složení habilitační komise
Předseda prof. MUDr. Zdeněk Kadaňka, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
Členové prof. MUDr. Josef Bednařík, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
prof. MUDr. Zdeněk Ambler, DrSc. (UK - Lékařská fakulta Plzeň)
prof. MUDr. Soňa Nevšímalová, DrSc. (UK - 1. Lékařská fakulta Praha)
prof. MUDr. Karel Urbánek, CSc. (UP - Lékařská fakulta Olomouc)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 31. 10. 2002
Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení MU Brno, Lékařská fakulta
Obor řízení Neurologie
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení jmenování profesorem
Datum zahájení řízení 25. 10. 2006
Datum ukončení řízení 5. 11. 2007
Přednáška pro odbornou veřejnost 18. 1. 2007
Složení komise
Předseda prof. MUDr. Josef Bednařík, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
Členové prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
prof. MUDr. pavel Mareš, DrSc. (AV ČR Praha)
prof. MUDr. Jan Libiger, CSc. (LF UK - Lékařská fakulta Hradec Králové)
prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc. (UK Praha - 1. Lékařská fakulta)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 17. 1. 2007
Datum zasedání vědecké rady Masarykovy univerzity 6. 3. 2007

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info