Mgr. Alena Skotáková, Ph.D.


Kancelář: bud. A34/233
Kamenice 753/5
625 00 Brno

Zobrazit na mapě

Telefon: 549 49 3644
E‑mail:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Alena Skotáková 29.5.1977 v Brně, svobodná, 2 děti
Pracoviště
 • Fakulta sportovních studií, Katedra gymnastiky a úpolů, oddělení gymnastiky, Kamenice 5, 625 00, Brno
Funkce na pracovišti
 • odborný asistent
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2004 - Ph.D. v oboru kinantropologie na FSpS MU
 • 1995 - 2000 Pedagogická fakulta MU Brno, studijní kombinace Speciální pedagogika -Tělesná výchova
 • 1991 - 1995 Střední pedagogická škola Boskovice, obor vychovatelství
Přehled zaměstnání
 • 2008 - Fakulta sportovních studií - Katedra gymnastiky a úpolů - oddělení gymnastiky
 • 2003 - Fakulta sportovních studií, Katedra sportovní edukace, lektor
 • 2000 - současnost - externě v ZUŠ Blansko (pedagog tanečního, muzikálového oddělení)
 • 2001 - 2002 externě studio Žabka, dětský aerobic
 • 2000 - 2001 externě JAMU Brno (taneční pedagog)
 • 1995 - 2006 externě v SZUŠ Blansko (pedagog tanečního oddělení)
Pedagogická činnost
 • Výuka v magisterském a bakalářském programu Tělesná výchova a sport a Specializace ve zdravotnictví: rytmická a základní gymnastika, tance, speciální pedagogika, integrativní speciální pedagogika, pohybová terapie
Vědeckovýzkumná činnost
 • FRVS/53/2009 Inovace předmětu Tance
 • MUNI/A/0966/2013 Evaluace metodiky sebeobrany osob se zrakovým postižením
 • CZ.1.07/1.3.00/48.0019 Zvýšení lektorských kapacit pedagogických pracovníků mateřských a základních škol v oblasti pohybové propedeutiky (gymnastika a tanec hrou) a osobnostního rozvoje
 • ROZV/20/FSpS/05/2015 Evaluace metodiky sebeobrany osob s tělesným postižením na vozíku
 • MUNI/A/1300/2015 Vliv kurzu Sebeobrany na některé psychické charakteristiky osob s tělesným postižením na vozíku
 • MUNI/FR/1206/2015 Inovace předmětů z oblasti Inkluzivního vzdělávání
 • MUNI/51/03/2017 Podpora a implementace problematiky inkluzivního vzdělávání do výuky na FSpS
 • FRVŠ - projekt 2328/2006 - Inovace předmětu Aplikovaná tělesná výchova a sport
 • fakultní grant(spoluřešitel) - Metodický materiál na CD nosiči pro teoretickou přípravu a praktické použití v tréninkových centrech sportovní gymnastiky (hl. řešitel Mgr. Petr Hedbávný)
 • fakultní grant - Srovnávací studie úrovně koordinačních schopností zrakově postižených dětí ve věku 14 - 17 let v Polsku
 • spolupráce na grantovém úkolu FRVŠ - Vzdělávání budoucích učitelů Tv k práci s handicapovanými (řešitel Doc. Kopřivová)
Akademické stáže
 • 15.2. - 15.3. 2002 - Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu, Polsko
 • 6.4. - 30.4. 2002 - Akademia Wychowania Fizycznego we Wroclawiu, Polsko
 • 2003 - Praha - školení Power Yogy
 • 19. - 23.3. 2003 - Magdeburg (spolupráce na mezinárodním grantu)
 • 11. - 14.9. 2003 - Magdeburg (výuka na odborném semináři - Power Yoga)
 • 20.7. - 20.8.2005 - National Sports Academy Sophia
 • 25. - 30.5. 2016 - University of Worcester
 • 21. - 25.5. 2017 . University of Porto
Mimouniversitní aktivity
 • 1996 - člen VSK Brno - ME Finsko 1996 v Euroteamu
 • 2001 - 2005 - člen KSG Moravská Slavia Brno - ME Francie 2002 v Euroteamu
 • 2001 - současnost - aerobic fitness instruktor
 • Choreografická spolupráce v Divadle 7 a půl, v divadelní skupině při ZUŠ Blansko'
 • ' 2009 - současnost - Člen OS Tandem'
 • ' 2009 - současnost - externí lektor v Centru tance Brno'
 • '
Vybrané publikace
 • SKOTÁKOVÁ, Alena, Petr HEDBÁVNÝ a Lukáš PÁRTL. Úroveň rovnováhových schopností u osob se sluchovým postižením. In Sborník z konference "Šport a zdravie 2008". Nitra: FSpS MU, 2008. 5 s. ISBN 978-80-8094-374-5. info
 • ŠIMBEROVÁ, Dagmar, Alena SKOTÁKOVÁ a Petr HEDBÁVNÝ. Polemika o obsahu talentových přijímacích zkoušek na studijní program TV a sport. In Sport a kvalita života 2008. Brno: FSpS MU, 2008. 4 s. ISBN 978-80-210-4716-7. info
 • SKOTÁKOVÁ, Alena a Pavlína VACULÍKOVÁ. Sportovní aktivity a zájmy osob se sluchovým a tělesným postižením na středních školách. In Sport a kvalita života 2008. 2008. vyd. Brno: FSpS MU, 2008. 7 s. ISBN 978-80-210-4716-7. info
 • SKOTÁKOVÁ, Alena a Kristýna KRUBOVÁ. Boocia jako sport či možnost sociálního uplatnění? In Sport a kvalita života 2007. FSpS MU. Brno: MU, 2007. 5 s. ISBN 978-80-210-4435-7. info
 • KOPŘIVOVÁ, Jitka a Alena SKOTÁKOVÁ. Specifikace tance zrakově postižených. In Sport a kvalita života 2006. Brno: MU, 2006. s. 107-108, 2 s. ISBN 80-210-4145-5. info
 • VACULÍKOVÁ, Pavlína. Metodický materiál na DVD nosiči pro teoretickou přípravu i praktické využití v tréninkových centrech sportovní gymnastiky a během výuky na ZŠ a SŠ. In SKOTÁKOVÁ, Alena a Petr HEDBÁVNÝ. Sport a kvalita života 2006. Brno, Sport a kvalita života. Brno: Masarykova Univerzita, 2006. 3 s. ISBN 80-210-4145-5. info
 • SKOTÁKOVÁ, Alena a Pavlína VACULÍKOVÁ. Zkušenosti s tancem zrakově postižených. In Pohybové aktivity a zdraví člověka. Ústí nad Labem, 2005. s. 118-120. ISBN 80-70077-691-9. info
 • SKOTÁKOVÁ, Alena a Hana BUBNÍKOVÁ. Komparativní studie rytmických schopností u zrakově postižených. Comparative research of rhytm abilities of the visual handicapped people. In Optimální působení tělesné zátěže a výživy. Hradec Králové: Pedagogická fakulta Hradec Králové, 2005. 5 s. ISBN 80-7041-487-1. info
 • HEDBÁVNÝ, Petr, Sylva HŘEBÍČKOVÁ a Alena SKOTÁKOVÁ. Nácvik freestylových dovedností ve snowboardingu. Brno: MU v Brně, 2005. ISBN 80-210-3863-2. info

23. 8. 2017

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info