doc. Mgr. Petr Beneš, Ph.D.

docent – Oddělení genetiky a molekulární biologie


kancelář: bud. D36/328
Kamenice 753/5
625 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 3125
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Probíhající řízení

Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. Mgr. Petr Beneš, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Přírodovědecká fakulta
Obor řízení Molekulární biologie a genetika
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení probíhající řízení
Datum zahájení řízení 23. 3. 2023
Přednáška pro odbornou veřejnost 20. 10. 2023 | Hodnocení přednášky
Složení komise
Předseda prof. RNDr. Jiří Doškař, CSc. (Přírodovědecká fakulta MU)
Členové prof. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D. (Lékařská fakulta MU)
doc. Mgr. Jan Bouchal, Ph.D. (Ústav klinické a molekulární patologie LF UPOL)
prof. RNDr. Ľubomír Tomáška, DrSc. (Katedra genetiky, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislavě)
Prof. Jon Frampton (Institute of Cancer and Genomic Sciences, University of Birmingham, UK)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 29. 11. 2023

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení Mgr. Petr Beneš, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Přírodovědecká fakulta
Obor řízení Molekulární biologie a genetika
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 18. 11. 2013
Datum ukončení řízení 1. 7. 2014
Habilitační práce (veřejná část) Vliv specifických buněčných proteinů a nádorového mikroprostředí na protinádorové účinky chemoterapeutik
Oponenti habilitační práce RNDr. Bořivoj Vojtěšek, DrSc. (Masarykův onkologický ústav Brno)
prof. MUDr. Zdeněk Kolář, CSc. (FN Olomouc)
prof. RNDr. Ľubomír Tomáška, DrSc. (Univerzita Komenského Bratislava)
Přednáška pro odbornou veřejnost 25. 4. 2014
Složení habilitační komise
Předseda prof. RNDr. Jiří Doškař, CSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
Členové prof. MVDr. RNDr. Petr Hořín, CSc. (VFU - FVL)
prof. RNDr. Michal Žurovec, CSc. (Biologické centrum AV ČR České Budějovice)
doc. RNDr. Milan Bezděk, CSc. (BFÚ AV ČR Brno)
prof. RNDr. Eva Matalová, Ph.D. (ÚŽFG AV ČR Brno)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 28. 5. 2014

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info