Ing. Bc. Andrea Holešinská, Ph.D.

odborná asistentka – Katedra regionální ekonomie


kancelář: 432
Lipová 507/41a
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 7916
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Ing. Bc. Andrea Holešinská, Ph.D., narozena 22. listopadu 1977 v  Moravské Třebové, vdaná, 3 děti
Pracoviště
 • Ekonomicko-správní fakulta
  Katedra regionální ekonomie a správy
  Lipová 41a
  602 00 Brno
Funkce na pracovišti
 • odborný asistent
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2011: doktorský stupeň, obor Veřejná ekonomie (Ph.D.), "Destinační management jako nástroj regionální politiky cestovního ruchu", ESF MU Brno.
 • 2006: bakalářský stupeň, obor Učitelství cizích jazyků pro základní školy - angličtina (Bc.), "Teaching English as a Foreign Language to Students with Learning Difficulties", PdF MU Brno.
 • 2003: magisterský stupeň, obor Regionální rozvoj a správa (Ing.), "Rozvoj maloobchodu v ČR v období 1990-2001", ESF MU Brno.
Přehled zaměstnání
 • 2011 - : odborný asistent, ESF MU Brno
 • 2005 - 2011: asistent, ESF MU Brno
 • 1997 - 2002: administrativní pracovník v účtárně, AHOLD Czech Republic, a.s., Brno
Pedagogická činnost
 • Cestovní ruch
 • Management cestovního ruchu
 • Politiky a nástroje podpory cestovního ruchu
 • Impacts of the Transformation on the Regional Development in the  Czech Republic
 • Odborná praxe
Vědeckovýzkumná činnost
 • 2006 Grantový projekt MMR WA-307-06-303 Ekonomický a sociální pilíř udržitelného cestovního ruchu v České republice, člen řešitelského týmu (Odpovědný řešitel: Czech Institute for Tourism and Management, o.p.s.)
 • 2005 Rozvojový projekt MŠMT č. 181 Rozšíření možnosti univerzitního vzdělávání budoucích pracovníků podnikatelského a veřejného sektoru, státní správy a oblasti mezinárodních vztahů. Dílčí projekt: Příprava a zavedení studijního směru kombinovaného bakalářského studia a programu CŽV „Regionální rozvoj a cestovní ruch“, člen řešitelského týmu (Řešitel: RNDr. Jiří Vystoupil, CSc.)
 • 2005 - 2006 Grantový projekt MMR WA-312-05-Z07 Metody pro tvorbu strategických a programových dokumentů cestovního ruchu, spoluřešitel (Odpovědný řešitel: RNDr. Jiří Vystoupil, CSc.)
 • 2004 - 2006 Grantový projekt MMR WB-08-04 Návrh nové rajonizace cestovního ruchu ČR, spoluřešitel (Odpovědný řešitel: RNDr. Jiří Vystoupil, CSc.)
 • 2004 - 2005 Grantový projekt MF, CFCU CZ 2002-09-02-01-2005 Všeobecný vzdělávací systém pro úředníky územních samosprávných celků v ČR, člen řešitelského týmu (Odpovědný řešitel: Euroconsultants, s.r.o.)
Akademické stáže, studijní nebo pracovní pobyty
 • 11. 11. 2013 – 15. 11. 2013: University of Ljubljana, Ljubljana, SVN
  • výukový pobyt v rámci programu ERASMUS LLP na Univerzitě v Lublani (Fakulta ekonomická) - přednásky pro studenty bakalářského a magisterského studia se zaměřením na cestovní ruchu
 • 12. 11. 2012 – 16. 11. 2012: University of Ljubljana, Ljubljana, SVN
  • výukový pobyt v rámci programu ERASMUS LLP na Univerzitě v Lublani (Fakulta ekonomická) - přednásky pro studenty bakalářského a magisterského studia se zaměřením na cestovní ruchu
 • 17. 10. 2010 – 20. 10. 2010: University of Ljubljana, Ljubljana, SVN
  • výukový pobyt v rámci programu ERASMUS LLP na Ekonomické fakultě University of Ljubljana - přednásky pro studenty bakalářského studia se zaměřením na cestovní ruchu
Mimouniversitní aktivity
 • expert na hodnocení projektů IOP, 2010
Vybrané publikace
 • HOLEŠINSKÁ, Andrea. Ohlédnutí za dopady covid-19: Nové poznatky ve vývoji destinačního managementu v ČR. In 12. mezinárodní kolokvium o cestovním ruchu. 2023. Stránky Mezinárodního kolokvia o cestovním ruchu. info
 • HOLEŠINSKÁ, Andrea. Spolupráce se vyplatí. In X. Konference cestovního ruchu Slovácko 2023, 29. 3. 2023, Dolní Němčí. 2023. info
 • HOLEŠINSKÁ, Andrea. WORKSHOP - Strategie destinačních společností (2023). 2023. info
 • HOLEŠINSKÁ, Andrea. 12. mezinárodní kolokvium o cestovním ruchu. 2023. info
 • HOLEŠINSKÁ, Andrea a Martin ŠAUER. Destinace – Turistický region vs. administrativní jednotka. Online. In Klímová, Viktorie a Vladimír Žítek. XXVI. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, 2023, s. 290-297. ISBN 978-80-280-0311-1. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.P280-0311-2023-34. URL info
 • HOLEŠINSKÁ, Andrea. Digitization of tourist data. 2023. URL info
 • HOLEŠINSKÁ, Andrea, Eliška HOLUBOVÁ a Marián ČOMOR. Future tourism development based on the knowledge of preferential choice of HSR. Czech Journal of Tourism. Brno: Masaryk University, 2022, roč. 11, 1-2, s. 33-41. ISSN 1805-3580. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.2478/cjot-2022-0003. URL info
 • HOLEŠINSKÁ, Andrea. Dopady COVID-19 na vývoj destinačního managementu v ČR. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022, 34 s. ISBN 978-80-280-0265-7. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M280-0265-2022. URL info
 • HOLEŠINSKÁ, Andrea. WORKSHOP - Strategie destinačních společností. 2022. info
 • HOLEŠINSKÁ, Andrea. Destinační management: Od teorie k praxi a zase zpět - vzájemná inspirace. In IX. konference cestovního ruchu Slovácka 2022, 1. 6. 2022, Ratíškovice. 2022. info
 • HOLEŠINSKÁ, Andrea. Destinační management. Umění rozvíjet destinaci. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2022, 336 s. Manažer. ISBN 978-80-271-3218-8. info
 • HOLEŠINSKÁ, Andrea. člen redakční rady. Czech Journal of Tourism, 2022. ISSN 1805-3580. URL info
 • HOLEŠINSKÁ, Andrea. Destinační management. Promo video. Brno: Masarykova univerzita, 2022. URL info
 • HOLEŠINSKÁ, Andrea a Martin ZÁBOJ. COVID-19, government’s decisions and impacts on tourism businesses. Online. In V. Klímová a V. Žítek. XXIV. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021, s. 230-236. ISBN 978-80-210-9896-1. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.P210-9896-2021-28. URL info
 • HOLEŠINSKÁ, Andrea a Helena KUBÍČKOVÁ. Pandemic COVID-19 as a barrier for rural tourism development – the case of South Moravia, Czechia. In ATLAS online Annual Conference 2021. Tourism 21: Re-building Tourism - Continuities and Changes. Abstract Book. 2021. info
 • KUBÍČKOVÁ, Helena a Andrea HOLEŠINSKÁ. Strategies of Tourism Service Providers to Cope with the COVID-19 Pandemic. Deturope. Regional Science Association of Subotica, 2021, roč. 13, č. 3, s. 118-129. ISSN 1821-2506. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.32725/det.2021.022. URL info
 • HOLEŠINSKÁ, Andrea a Markéta NOVOTNÁ. 11. mezinárodní kolokvium o cestovním ruchu. 2021. prezentace info
 • HOLEŠINSKÁ, Andrea. Evaluace politiky cestovního ruchu ČR za období 2014-2020. Online. In V. Klímová a V. Žítek. XXIII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020, s. 296-304. ISBN 978-80-210-9610-3. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.P210-9610-2020-38. info
 • HOLEŠINSKÁ, Andrea, Markéta NOVOTNÁ a Svatava NUNVÁŘOVÁ. Udržitelný rozvoj cestovního ruchu na venkově. Online. In Šíp, J. a kol. Venkovský cestovní ruch: Aktuální témata cestovního ruchu. 1. vyd. Brno: Společnost vědeckých expertů cestovního ruchu (SVECR), z.s., 2020, s. 112-120. Aktuální témata cestovního ruchu, 2. ISBN 978-80-210-9593-9. URL info
 • HOLEŠINSKÁ, Andrea. Jak mohly turistické proudy ovlivnit šíření koronaviru a co čeká cestovní ruch. Brno: Masarykova univerzita, 2020, s. 1-3. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.24869.32480. URL info
 • EMMER, Filip a Andrea HOLEŠINSKÁ. Big data: a Source of Mobility Behaviour and a Strategic Tool for Destination Management. Czech Journal of Tourism. Masarykova univerzita, 2020, roč. 8, č. 2, s. 85-102. ISSN 1805-3580. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.2478/cjot-2019-0006. URL info
 • HOLEŠINSKÁ, Andrea. Analýza významu a výkonu (IPA). Video průvodce. Brno: Masarykova univerzita, 2020. info
 • HOLEŠINSKÁ, Andrea. Nabídka cestovního ruchu. Video průvodce. Brno: Masarykova univerzita, 2020. info
 • HOLEŠINSKÁ, Andrea. Poptávka cestovního ruchu. Video průvodce. Brno: Masarykova univerzita, 2020. info
 • HOLEŠINSKÁ, Andrea. Mezinárodní cestovní ruch. Video průvodce. Brno: Masarykova univerzita, 2020. info
 • HOLEŠINSKÁ, Andrea. Workshop - Strategický rozvoj destinací. 2019. info
 • HOLEŠINSKÁ, Andrea. Česká podoba konsolidace DMO. In Klímová, V., Žítek, V. XXII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, 2019, s. 492-499. ISBN 978-80-210-9268-6. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/cz.muni.p210-9268-2019-62. URL info
 • HOLEŠINSKÁ, Andrea, Martin ŠAUER a Markéta NOVOTNÁ. Mobility behaviour in connection with the high-speed rail. In Conference: ATLAS Annual Conference 2019: Tourism Transformations, Girona, Spain, 17 - 20 September, 2019. 2019. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.22570.36803. info
 • HOLEŠINSKÁ, Andrea a Markéta NOVOTNÁ. 10. mezinárodní kolokvium o cestovním ruchu. 2019. info
 • HOLEŠINSKÁ, Andrea a Markéta NOVOTNÁ. Politika cestovního ruchu ČR - její mise a vize. 2019. info
 • HOLEŠINSKÁ, Andrea a Markéta NOVOTNÁ. Slovníček pojmů. Politiky cestovního ruchu. Online. Brno, 2019, 12 s. info
 • HOLEŠINSKÁ, Andrea, Markéta NOVOTNÁ a Filip EMMER. Zpráva hodnotící modernizaci předmětu Politiky cestovního ruchu. Brno, 2019, 7 s. info
 • HOLEŠINSKÁ, Andrea. Analýza aktérů cestovního ruchu v destinaci. Brno, 2018, 10 s. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.17541.86248. info
 • HOLEŠINSKÁ, Andrea a Martin ŠAUER. Economic transition and tourism development - mass tourism in Prague. In Klímová, V., Žítek, V. XXI. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, 2018, s. 501-507. ISBN 978-80-210-8969-3. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.P210-8970-2018-65. info
 • BOBKOVÁ, Markéta a Andrea HOLEŠINSKÁ. To be governed or to be guided - Destination networks from the Czech perspective. In 4th Advances in Destination Management 2018. 2018. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.33226.00965. info
 • NAVRÁTIL, Josef, Kamil PÍCHA, Stanislav MARTINÁT, Paul C. NATHANAIL, Kamila TUREČKOVÁ a Andrea HOLEŠINSKÁ. Resident's preferences for urban brownfield revitalization: Insights from two Czech cities. Land Use Policy. Elsevier Limited, 2018, roč. 76, July, s. 224-234. ISSN 0264-8377. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.landusepol.2018.05.013. URL info
 • HOLEŠINSKÁ, Andrea. Workshop - Setkání s představiteli DMO. 2018. info
 • HOLEŠINSKÁ, Andrea a Markéta NOVOTNÁ. 9. mezinárodní kolokvium o cestovním ruchu. 2018. info
 • HOLEŠINSKÁ, Andrea. Tourism Project - Press trip. 2017. info
 • NUNVÁŘOVÁ, Svatava a Andrea HOLEŠINSKÁ. Tourism and rural area in Czech republic. In Klímová, V., Žítek, V. XX. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, 2017, s. 794-801. ISBN 978-80-210-8586-2. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.P210-8587-2017-104. URL info
 • BOBKOVÁ, Markéta a Andrea HOLEŠINSKÁ. Networking in a destination from the perspective of virtual relationships and their spatial dimension. Geographia Technica. Cluj University Press, 2017, roč. 12, č. 2, s. 10-19. ISSN 1842-5135. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.21163/GT_2017.122.02. URL info
 • HOLEŠINSKÁ, Andrea. Mock practice or how to develop managerial competencies in students of Regional Development and Tourism at Masaryk University. Czech Journal of Tourism. Masarykova univerzita, 2017, roč. 6, č. 1, s. 72-73. ISSN 1805-3580. info
 • HOLEŠINSKÁ, Andrea. Reflection on the destination management in the Czech Republic. In ATLAS Annual Conference 2017. Destinations past, present and future. Viana do Castelo, Portugal, 12-15 September, 2017. 2017. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.18782.13123. URL info
 • HOLEŠINSKÁ, Andrea a Jiří VYSTOUPIL. 8. mezinárodní kolokvium o cestovním ruchu. 2017. sborník info
 • HOLEŠINSKÁ, Andrea. 8. mezinárodní kolokvium o cestovním ruchu. Sborník příspěvků. Pavlov, 7. - 8. září 2017. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017, 200 s. ISBN 978-80-210-8845-0. info
 • HOLEŠINSKÁ, Andrea. výkonný redaktor. Czech Journal of Tourism, 2017. ISSN 1805-3580. URL info
 • HOLEŠINSKÁ, Andrea. Workshop na zdokonalení prezentačních schopností - zkušenosti z praxe. 2017. info
 • HOLEŠINSKÁ, Andrea. Obchodní strategie destinační společnosti. Brno, 2017, 20 s. info
 • HOLEŠINSKÁ, Andrea, Martin ŠAUER a Markéta BOBKOVÁ. Socio-cultural aspects of cooperation in a tourist destination. In ATLAS Annual Conference 2016. Tourism, Lifestyles and Locations. Canterbury, United Kingdom, 14-16 September, 2016. 2016. stránka konference info
 • HOLEŠINSKÁ, Andrea a Jiří VYSTOUPIL. 7. mezinárodní kolokvium o cestovním ruchu. 2016. sborník info
 • HOLEŠINSKÁ, Andrea. 7. mezinárodní kolokvium o cestovním ruchu. Sborník příspěvků. Pavlov, 8. - 9. září 2016 [CD-ROM]. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016, 59 s. ISBN 978-80-210-8527-5. URL info
 • HOLEŠINSKÁ, Andrea. Too Many Policy Options, Not Enough Diversity? A Typology of Tourism Policy Tools. International Journal of Tourism Research. John Wiley & Sons Ltd, 2016. ISSN 1522-1970. URL info
 • ŠAUER, Martin, Jiří VYSTOUPIL, Andrea HOLEŠINSKÁ, Monika PALATKOVÁ, Martina PÁSKOVÁ, Josef ZELENKA, Dana FIALOVÁ, Jiří VÁGNER, Petr HALÁMEK, Ondřej REPÍK a Ondřej PETR. Cestovní ruch. Učební text. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015, 477 s. info
 • HOLEŠINSKÁ, Andrea a Jiří VYSTOUPIL. 6. mezinárodní kolokvium o cestovním ruchu. 2015. sborník info
 • HOLEŠINSKÁ, Andrea. 6. mezinárodní kolokvium o cestovním ruchu. Sborník příspěvků. Pavlov, 10.-11. září 2015. CD-ROM. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015, 125 s. ISBN 978-80-210-8117-8. info
 • HOLEŠINSKÁ, Andrea a Dorota PRIEČINSKÁ. Tourism destination governance - a case study of Francie, Rennes. In Holešinská, A. 6. mezinárodní kolokvium o cestovním ruchu. Sborník příspěvků. Pavlov, 10. - 11. září 2015 [CD-ROM]. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015, s. 80-87. ISBN 978-80-210-8117-8. info
 • HOLEŠINSKÁ, Andrea a Martin ŠAUER. Problémy destinačního managementu v České republice. 2015. info
 • HOLEŠINSKÁ, Andrea a Markéta BOBKOVÁ. Destination networks as a tool for minimizing risk and improving the performance of a destination. In ATLAS Annual Conference 2015. 2015. stránka konference info
 • HOLEŠINSKÁ, Andrea. Destination management in crisis - the case study of the Czech Republic. In ATLAS Annual Conference 2015. 2015. stranka konference info
 • HOLEŠINSKÁ, Andrea a Markéta BOBKOVÁ. Destination networks as a tool for minimizing risk and improving the performance of a destination. Czech Journal of Tourism. Brno: Masarykova univerzita, 2015, roč. 4, č. 2, s. 90-102. ISSN 1805-3580. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1515/cjot-2015­­-0006. info
 • HOLEŠINSKÁ, Andrea a Markéta NOVOTNÁ. Tourism destination governance v kontextu teoretických poznatků. In Klímová, V., Žítek, V. XVII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, 2014, s. 796-801. ISBN 978-80-210-6840-7. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.P210-6840-2014-103. info
 • HOLEŠINSKÁ, Andrea a Jiří VYSTOUPIL. 5. mezinárodní kolokvium o cestovním ruchu. 2014. sborník info
 • HOLEŠINSKÁ, Andrea. 5. mezinárodní kolokvium o cestovním ruchu. Sborník příspěvků. Pavlov, 11.-12. září 2014. CD-ROM. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014, 117 s. ISBN 978-80-210-7585-6. info
 • HOLEŠINSKÁ, Andrea. Spolupráce destinačních společností s aktéry cestovního ruchu. In Holešinská Andrea. 5. mezinárodní kolokvium o cestovním ruchu. Sborník příspěvků. Pavlov, 11.-12. září 2014. CD-ROM. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014, s. 55-65. ISBN 978-80-210-7585-6. info
 • HOLEŠINSKÁ, Andrea a Pavlína JEZDINSKÁ. Administrativní hranice jako překážka pro destinační management. In KLÍMOVÁ, Viktorie a Vladimír ŽÍTEK. XVI. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Valtice 19.-21. června 2013. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013, s. 610-616. ISBN 978-80-210-6257-3. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.P210-6257-2013-77. info
 • HOLEŠINSKÁ, Andrea. DMO - A dummy-made organ or a really working destination management organization. Czech Journal of Tourism. Brno: Masarykova univerzita, 2013, roč. 2, č. 1, s. 19-36. ISSN 1805-3580. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.2478/cjot-2013-0002. info
 • HOLEŠINSKÁ, Andrea. Zkušenosti s řízením cestovního ruchu a jeho legislativní úpravou v zahraničí. Czech Hospitality and Tourism Papers. Hotelnictví, lázeňství, turismus. Praha: Vysoká škola hotelová v Praze 8, 2013, roč. 9, č. 19, s. 3-12. ISSN 1801-1535. info
 • HOLEŠINSKÁ, Andrea a Jiří VYSTOUPIL. 4. Mezinárodní kolokvium o cestovním ruchu. 2013. sborník info
 • HOLEŠINSKÁ, Andrea. 4. Mezinárodní kolokvium o cestovním ruchu. Sborník příspěvků. Pavlov, 12.-13. září 2013. CD-ROM. In 4. Mezinárodní kolokvium o cestovním ruchu. Sborník příspěvků. Pavlov, 12.-13. září 2013. CD-ROM. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013, s. 1-207. ISBN 978-80-210-6644-1. URL info
 • HOLEŠINSKÁ, Andrea. Destinační management jako nástroj regionální politiky cestovního ruchu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012, 152 s. ISBN 978-80-210-5847-7. info
 • HOLEŠINSKÁ, Andrea. Destinační management jako nástroj podpory regionálního rozvoje. Regionální studia. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 2012, VI., č. 1, s. 2-13. ISSN 1803-1471. info
 • HOLEŠINSKÁ, Andrea. Organizace a řízení cestovního ruchu v České republice - kde je zakopán pes. In Holešinská, Andrea. 3. Mezinárodní kolokvium o cestovním ruchu. Sborník příspěvků. Pavlov, 6.-7. září 2012. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012, s. 27-36. ISBN 978-80-210-6078-4. info
 • HOLEŠINSKÁ, Andrea a Martin ŠAUER. Transformation of global cities - urban tourism and branding: Prague perspective. In 2012 ATLAS Conference. Re-creating the Global City: Tourism, Leisure and Mega-Events in the Transformation of 21st Century Cities. Book of Abstracts. 2012. info
 • HOLEŠINSKÁ, Andrea a Jiří VYSTOUPIL. 3. Mezinárodní kolokvium o cestovním ruchu. 2012. sborník info
 • HOLEŠINSKÁ, Andrea. 3. Mezinárodní kolokvium o cestovním ruchu. Sborník příspěvků. Pavlov, 6. - 7. září 2012. CD-ROM. In 3. Mezinárodní kolokvium o cestovním ruchu. Sborník příspěvků. Pavlov, 6. - 7. září 2012. CD-ROM. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012, s. 1-123. ISBN 978-80-210-6078-4. Čítárna Munispace URL info
 • HOLEŠINSKÁ, Andrea. 3. Mezinárodní kolokvium o cestovním ruchu. Studia turistica. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2012, roč. 3, prosinec 2012, s. 105-106. ISSN 1804-252X. URL info
 • HOLEŠINSKÁ, Andrea, Martin ŠAUER a Ondřej REPÍK. Politiky a nástroje podpory cestovního ruchu. Brno: ESF MU, 2011, 92 s. info
 • HOLEŠINSKÁ, Andrea. Legislativní úprava cestovního ruchu ve vybraných zemích Evropy. In Andrea Holešinská. 2. Mezinárodní kolokvium o cestovním ruchu. Sborník příspěvků. Pavlov, 15. – 16. září 2011[CD-ROM]. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011, s. 19-30. ISBN 978-80-210-5728-9. info
 • HOLEŠINSKÁ, Andrea a Jiří VYSTOUPIL. 2. Mezinárodní kolokvium o cestovním ruchu. 2011. sborník info
 • HOLEŠINSKÁ, Andrea. 2. Mezinárodní kolokvium o cestovním ruchu. Sborník příspěvků. Pavlov, 15.-16. září 2011. CD-ROM. In 2. Mezinárodní kolokvium o cestovním ruchu. Sborník příspěvků. Pavlov, 15.-16. září 2011. CD-ROM. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011, s. 1-169. ISBN 978-80-210-5728-9. URL info
 • VYSTOUPIL, Jiří a Martin ŠAUER. Analýza a zhodnocení veřejné podpory cestovního ruchu z Regionálních operačních programů v České republice v období 2007 - 2009. In Sborník vědeckých příspěvků. Zmírňování regionálních disparit rozvojem cestovního ruchu a vlivy současné hospodářské krize. Praha: Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r.o., 2010, s. 62-81. ISSN 1801-1535. info
 • HOLEŠINSKÁ, Andrea. Experience of cooperation between stakeholders when building destination management. In Destinations revisited. Proceedings of the ATLAS conference Viana do Castelo, Portugal, 2007. Part 4 Destinatin Management and Marketing. Arnhem: ATLAS, 2010, s. 9-19. ISBN 978-90-75775-48-8. info
 • ŠAUER, Martin, Andrea HOLEŠINSKÁ a Jiří VYSTOUPIL. Business travel in the Czech Republic: Conferences and trade faires - geographical analysis. In Conditions of the foreign tourism development in Central and Eastern Europe, Volume 11: Conditions, state and development perspectives of business tourism. Wrocław: University of Wrocław, Institute of Geography and Regional Development, Department of Regional and Tourism Geography, 2010, s. 287-295. ISBN 978-83-928193-9-4. info
 • HOLEŠINSKÁ, Andrea. Setkání odborníků na cestovní ruch pod Pálavskými vrchy. COT business. Praha: C.O.T. media, s.r.o., 2010, říjen 2010, s. 18. ISSN 1212-4281. info
 • ŠAUER, Martin a Andrea HOLEŠINSKÁ. Economic transition and tourism development in Czechia: Path to mass tourism? In ATLAS Annual Conference 2010 "Mass tourism vs. niche tourism". Abstract Book. 2010. ISBN 978-90-75775-50-1. info
 • ŠAUER, Martin a Andrea HOLEŠINSKÁ. Podpora památek a kulturních zařízení pro potřeby cestovního ruchu (na příkladě operačních programů EU). In Aktuální problémy cestovního ruchu "Kulturní cestovní ruch" - sborník z mezinárodní konference. 1. vyd. Jihlava: Vysoká škola polytecnická Jihlava, 2010, s. 56-67. ISBN 978-80-87035-31-3. info
 • HOLEŠINSKÁ, Andrea a Jiří VYSTOUPIL. 1. Mezinárodní kolokvium o cestovním ruchu. 2010. sborník info
 • HOLEŠINSKÁ, Andrea. 1. Mezinárodní kolokvium o cestovním ruchu. Sborník příspěvků. Pavlov, 9.-10. září 2010. CD-ROM. In 1. Mezinárodní kolokvium o cestovním ruchu. Sborník příspěvků. Pavlov, 9.-10. září 2010. CD-ROM. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010, s. 1-274. ISBN 978-80-210-5372-4. URL info
 • HOLEŠINSKÁ, Andrea. Analýza vybraných zahraničních právních předpisů upravujících organizaci cestovního ruchu. In KLÍMOVÁ, Viktorie. XIII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010, s. 331-339. ISBN 978-80-210-5210-9. info
 • HOLEŠINSKÁ, Andrea. Destination Management of Tourist Area Pálava and Lednice-Valtice Complex - Case Study Mikulovsko. In IFHP Annual International Conference 2009 "Tourism - Current and Future Challenges for Urban Development". 2009. ISBN 978-80-904020-4-1. info
 • HOLEŠINSKÁ, Andrea a Martin ŠAUER. Vzdělávání a výzkum v cestovním ruchu na Ekonomicko – správní fakultě Masarykovy univerzity. In AKTUÁLNÍ PROBLÉMY CESTOVNÍHO RUCHU “Vzdělávání a výzkum v cestovním ruchu“ - sborník ze 4. mezinárodní konference. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2009, s. 117-120. ISBN 978-80-87035-25-2. info
 • VYSTOUPIL, Jiří, Andrea HOLEŠINSKÁ, Josef KUNC a Martin ŠAUER. Teoreticko-metodologické přístupy k tvorbě rajonizace cestovního ruchu v České republice. Ekonomická revue cestovného ruchu. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica, 2008, roč. 41, č. 2, s. 105-117. ISSN 0139-8660. info
 • HOLEŠINSKÁ, Andrea. Prostorová organizace řízení cestovního ruchu. In XI. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno: ESF MU, 2008, s. 184-191. ISBN 978-80-210-4625-2. info
 • VYSTOUPIL, Jiří, Martin ŠAUER a Andrea HOLEŠINSKÁ. Mikulovsko - model opatření k rozvoji domácího apříjezdového zahraničního cestovního ruchu ve vybraných oblastech - oblast s převažujícími přírodními předpoklady - region Jižní Morava, Česká republika. Czech Hospitality and Tourism Papers - Hotelnictví, lázeňství, turismus. Praha: Vysoká škola hotelová v Praze 8, 2008, roč. 3, říjen, s. 77-104. ISSN 1801-1535. info
 • ŠAUER, Martin. Podpora cestovního ruchu z veřejných financí. Brno: Masarykova univerzita, 2008, 138 s. info
 • HOLEŠINSKÁ, Andrea. Destinační management, nebo-li řízení destinace a jeho aplikace v České republice. Czech Hospitality and Tourism Papers. Hotelnictví, lázeňství, turismus. Praha: Vysoká škola hotelová v Praze 8, 2008, IV, č. 8, s. 41-52. ISSN 1801-1535. info
 • HOLEŠINSKÁ, Andrea a Tomáš KRAJÍČEK. Elektronická forma zkoušení - praktické zkušenosti z předmětu ekonomická geografie. 2007, 6 s. URL info
 • VYSTOUPIL, Jiří, Andrea HOLEŠINSKÁ, Josef KUNC a Martin ŠAUER. Návrh nové rajonizace cestovního ruchu ČR. 1. vyd. Brno: ESF MU, 2007, 108 s. ISBN 978-80-210-4263-6. URL info
 • HOLEŠINSKÁ, Andrea. Destinační management a spolupráce v destinaci. In Sborník z 1. a 2. mezinárodní konference "Aktuální problémy cestovního ruchu". Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2007, s. 1-6. ISBN 978-80-87035-01-6. info
 • VYSTOUPIL, Jiří a Martin ŠAUER. Návrh nové rajonizace cestovního ruchu. In Sborník z 1. a 2. mezinárodní konference "Aktuální problémy cestovního ruchu". Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2007, s. 1-11. ISBN 978-80-87035-01-6. info
 • HOLEŠINSKÁ, Andrea. Spolupráce jako klíčový faktor destinačního managementu. In Sborník příspěvků z X. mezinárodního kolokvia o regionálních vědách. Brno: Masarykova univerzita, 2007, s. 332-337. ISBN 978-80-210-4325-1. info
 • VYSTOUPIL, Jiří. Návrh indikátorů a ukazatelů pro potřeby organizace a řízení cestovního ruchu na regionální a krajské úrovni. Czech Hospitality and Tourism Papers - Hotelnictví, lázeňství, tourismus. Praha: Vysoká škola hotelová v Praze 8, 2007, -, červen, s. 44-58. ISSN 1801-1535. info
 • VYSTOUPIL, Jiří. Analýza a hodnocení stávajících priorit krajů České republiky v cestovním ruchu. Czech Hospitality and Tourism Papers - Hotelnictví, lázeňství, turismus. Praha: Vysoká škola hotelová v Praze 8, 2007, -, červen, s. 71-108. ISSN 1801-1535. info
 • VYSTOUPIL, Jiří, Andrea HOLEŠINSKÁ, Josef KUNC a Martin ŠAUER. Metody pro tvorbu strategických a programových dokumentů cestovního ruchu. 1. vyd. Brno: ESF MU, 2007, 120 s. ISBN 978-80-210-4290-2. info
 • POPOVIČOVÁ, Pavla. Organizace cestovního ruchu na jižní Moravě. In Vliv cestovního ruchu na místní rozvoj. České Budějovice: Jihočeská univerzita, Ekonomická fakulta, 2007, s. 214-226, 14 s. ISBN 978-80-7040-969-5. info
 • VYSTOUPIL, Jiří, Martin ŠAUER a Andrea HOLEŠINSKÁ. Teoreticko-metodologické a praktické přístupy k regionalizaci cestovního ruchu. In XXI. sjezd České geografické společnosti: Česká geografie v evropském prostoru, sekce Sociogeografické procesy. 1. vyd. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2007, s. 273-280. ISBN 978-80-7040-986-2. info
 • VYSTOUPIL, Jiří, Martin ŠAUER, Andrea HOLEŠINSKÁ a Petra METELKOVÁ. Marketing cestovního ruchu. 2007. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, 2007, 134 s. ISBN 978-80-210-4240-7. info
 • VYSTOUPIL, Jiří, Martin ŠAUER, Andrea HOLEŠINSKÁ a Petra METELKOVÁ. Management cestovního ruchu. 2007. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, 2007, 156 s. ISBN 978-80-210-4415-9. info
 • HOLEŠINSKÁ, Andrea. Destinační management aneb Jak řídit turistickou destinaci. Brno: ESF MU, 2007, 90 s. první. ISBN 978-80-210-4500-2. info
 • HOLEŠINSKÁ, Andrea. Experience of cooperation between stakeholders when building destination management. In ATLAS Annual Conference 2007: Destinations revisited. Perspectives on developing and managing tourist areas. 2007. info
 • HOLEŠINSKÁ, Andrea. Experience of cooperation between stakeholders when building destination management. In ATLAS Annual Conference 2007: Destinations revisited. Perspectives on developing and managing tourist areas. 2007. info
 • HOLEŠINSKÁ, Andrea a Daniel SEIDENGLANZ. Dopravní dostupnost významných horských oblastí ČR. 2006. URL info
 • HOLEŠINSKÁ, Andrea a Martin ŠAUER. Veřejná podpora cestovního ruchu jako jeden z nástrojů politiky cestovního ruchu. In 1. mezinárodní konference Aktuální problémy cestovního ruchu na téma "Evropská unie a cestovní ruch". Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2006, s. 5-5, 6 s. info
 • VYSTOUPIL, Jiří, Andrea HOLEŠINSKÁ, Josef KUNC, Jaroslav MARYÁŠ, Daniel SEIDENGLANZ, Martin ŠAUER, Petr TONEV a Milan VITURKA. Atlas cestovního ruchu České republiky. 1. vyd. Praha: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, 2006, 156 s. ISBN 80-239-7256-1. info
 • VYSTOUPIL, Jiří, Martin ŠAUER a Andrea HOLEŠINSKÁ. Pedagogická a výzkumná činnost katedry regionální ekonomie a správy v oblasti cestovního ruchu. In Sborník příspěvků z mezinárodní ekonomické konference "Česká ekonomika v procesu globalizace - Inovační potenciál regionů ČR". Brno: Masarykova univerzita, 2006, s. 88-92. ISBN 80-210-4085-8. info
 • ŠAUER, Martin a Andrea HOLEŠINSKÁ. Tourism Regionalization in the Czech Republic. In 4th International Conference for Young Researchers of Economics. Volume II. Gödöllő: Szent István University, 2006, s. 355-360. ISBN 963-9483-68-0. info
 • VYSTOUPIL, Jiří, Martin ŠAUER, Andrea HOLEŠINSKÁ a Petra METELKOVÁ. Základy cestovního ruchu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, 2006, 121+13. ISBN 80-210-4167-6. info
 • HOLEŠINSKÁ, Andrea a Josef KUNC. Programové a strategické dokumenty rozvoje cestovního ruchu ČR - srování. In IX. Mezinárdní kolokvium o regionálních vědách. Brno: Masarykova univerzita, 2006, s. 217-220. ISBN 8021041552. info
 • HOLEŠINSKÁ, Andrea. Venkovský cestovní ruch v České republice. In IX. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno: ESF MU, 2006, s. 251-255, 6 s. ISBN 8021041552. info
 • HOLEŠINSKÁ, Andrea. Využití tradic v cestovním ruchu v ČR a jejich začlenění do strategických dokumentů rozvoje cestovního ruchu. Praha: C.O.T. media, s.r.o., 2006. COT business. info
 • METELKOVÁ, Petra. Pragmatická politika cestovního ruchu na příkladu Švýcarska. In IX. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno: ESF MU, 2006, s. 221-228. ISBN 80-210-4155-2. info
 • HOLEŠINSKÁ, Andrea. Využití tradic v cestovním ruchu a jejich začlenění do strategických dokumentu. In Recenzovaný sborník + CD ROM referátů z 11. mezinárodní konference na téma "Cestovní ruch, regionální rozvoj a školství - Využití tradic v cestovním ruchu". Tábor: Jihočeská univerzita, Zemědělská fakulta, Katedra cestovního ruchu, 2006, s. 35-40. ISBN 80-7040-895-2. info
 • HOLEŠINSKÁ, Andrea, Martin ŠAUER a Jiří VYSTOUPIL. Výběrové šetření k problematice organizace cestovního ruchu v Jihomoravském kraji. (Zpráva specifikovaného výzkumu). ESF MU, 2006. URL info
 • HOLEŠINSKÁ, Andrea. Tourism E-atlas of World Countries. In Recenzovaný sborník + CD ROM referátů z 10. mezinárodní konference na téma: Cestovní ruch, regionální rozvoj a školství - Trvale udržitelný rozvoj a turismus. Tábor: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Katedra cestovního ruchu v Táboře, 2005, s. 47-50. ISBN 80-7040-766-2. info
 • HOLEŠINSKÁ, Andrea, Martin ŠAUER a Petra METELKOVÁ. Kooperace veřejného a soukromého sektoru v cestovním ruchu v Jihomoravském kraji. In Sborník příspěvků z teoretického semináře "Partnerství a konkurence veřejného a soukromého sektoru". Brno: Masarykova univerzita v Brně, Ekonomicko-správní fakulta, 2005, s. 1-8. ISBN 80-210-3764-4. info
 • NUNVÁŘOVÁ, Svatava a Andrea HOLEŠINSKÁ. Zřizování turistických informačních center obcemi. In MendelNET 2005 - Sborník příspěvků z konference studentů doktorského studia. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Provozně-ekonomická fakulta, 2005, s. 136-146, 10 s. ISBN 80-7302-107-2. info
 • HOLEŠINSKÁ, Andrea. Geografie cestovního ruchu, aneb elektronický atlas cestovního ruchu zemí světa. In Sborník referátů ze semináře "Geografie, cestovní ruch a rekreace" (CD ROM). Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, Katedra geografie, 2005, s. 183-188. ISBN 80-244-1221-7. info
 • HOLEŠINSKÁ, Andrea. Nástin hodnocení kulturně-historického potenciálu cestovního ruchu. In VIII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno: Masarykova univerzita v Brně, Ekonomicko-správní fakulta, 2005, s. 247-253. ISBN 80-210-3888-8. info
 • HOLEŠINSKÁ, Andrea. Veřejný sektor a cestovní ruch. In Sborník z 6. mezinárodní konference "Veřejná ekonomika a správa 2005". Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta, Katedra veřejné ekonomiky, 2005, s. 1-9, 10 s. ISBN 80-248-0876-5. info
 • HOLEŠINSKÁ, Andrea. Návrh tvorby webových stránek destinace. Brno: ESF MU, 2005, 23 s. URL info
 • VYSTOUPIL, Jiří, Martin ŠAUER, Petra METELKOVÁ a Andrea HOLEŠINSKÁ. Marketing and Management in the tourist Destinantion of South Moravia. In Recenzovaný sborník + CD ROM referátů z 9. mezinárodní konference na téma: "Cestovní ruch, regionální rozvoj a školství". Tábor: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta katedra cestovního ruhcu v Táboře, 2004, s. 192-197. ISBN 80-7040-690-9. info
 • HOLEŠINSKÁ, Andrea. Tourism Development and Regionalization in the Czech Republic on the Threshold of a New Century. In 3rd International Confrerence for Young Researchers. Volume I. Gödöllő: Szent István Egyetemi Kiadó, 2004, s. 230-233. ISBN 963-9483-44-3. info
 • HOLEŠINSKÁ, Andrea. Kvalita poskytovaných služeb turistickými informačními centry. In VII. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno: MU Brno, 2004, s. 27-33. ISBN 80-210-3549-8. info
 • HOLEŠINSKÁ, Andrea. Organizace turistických informačních center. In MendelNET 2004 - Sborník příspěvků z konference studentů doktorského studia na CD. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta, 2004, s. 132-132, 7 s. ISBN 80-7302-088-2. info

11. 1. 2015

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info