prof. MUDr. Jan Poul, CSc.

Kvalifikace

Ukončená řízení

Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. MUDr. Jan Poul, CSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Fakultní nemocnice Brno
Obor řízení Chirurgie
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení jmenování profesorem
Datum zahájení řízení 9. 11. 2009
Datum ukončení řízení 8. 12. 2010
Přednáška pro odbornou veřejnost 18. 3. 2010
Složení komise
Předseda prof. MUDr. Jan Wechsler, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
Členové prof. MUDr. Petr Gál, Ph.D. (Klinika dětské chirurgie,traumatologie a ortopedie)
prof.MUDr. Antonín Sosna, DrSc. (KU - 1. Lékařská fakulta Praha)
prof. MUDr. Miroslav Kitka, Ph.D. (LF UPJŠ Košice)
prof. MUDr. Richard Škába, CSc. (2. LF UK Praha)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 18. 3. 2010
Datum zasedání vědecké rady Masarykovy univerzity 25. 5. 2010

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info