doc. MUDr. Vít Weinberger, Ph.D.

přednosta kliniky – Gynekologicko-porodnická klinika


telefon: 532 23 3103
e‑mail:
Základní údaje

Akademické a řídící funkce

Fakulta / Pracoviště MU Gynekologicko-porodnická klinikaLékařská fakulta
Pracovní zařazení Přednosta kliniky

Členství v akademických orgánech

Kolegium děkana Lékařská fakulta
Oborová komise Gynekologie a porodnictví

Pracoviště

Fakulta / Pracoviště MU Gynekologicko-porodnická klinikaLékařská fakulta
Pracovní zařazení Docent
telefon 532 23 3103
e-mail

Osobní informace

Osobní identifikace - univerzitní číslo 21108
Interní informace Portál MU IS MU