MUDr. Martina Kosinová, Ph.D.


telefon: 532 23 4692, 4698
e‑mail:
Kvalifikace

Probíhající řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení MUDr. Martina Kosinová, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Lékařská fakulta
Obor řízení Anesteziologie, intenzivní medicína a algeziologie
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení řízení zahájeno
Datum zahájení řízení 17. 12. 2019
Habilitační práce (veřejná část) Kritické momenty anestezie rizikových pacientů v dětském věku a těhotenství