doc. MUDr. Martina Kosinová, Ph.D.

zástupkyně přednosty ústavu – Ústav simulační medicíny


korespondenční adresa:
Černopolní 212/9, 662 63 Brno

kancelář: bud. F37/517
Kamenice 126/3
625 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 5296
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení MUDr. Martina Kosinová, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Lékařská fakulta
Obor řízení Anesteziologie, intenzivní medicína a algeziologie
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 17. 12. 2019
Datum ukončení řízení 1. 11. 2020
Habilitační práce (veřejná část) Kritické momenty anestezie rizikových pacientů v dětském věku a těhotenství
Oponenti habilitační práce doc. MUDr. Tomáš Gabrhelík, Ph.D. (Krajská nemocnce T. Bati, Zlín)
doc. MUDr. Jiří Málek, CSc. (3. LF UK a FNKV Praha)
MUDr. Miroslav Matej Sven Šulaj, Ph.D. (Medizinische Universität Wien)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 19. 6. 2020 | Hodnocení přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. MUDr. Vladimír Šrámek, Ph.D. (Lékařská fakulta MU)
Členové prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., MBA (2. Lékařská fakulta UK, Praha)
prof. MUDr. Antonín Pařízek, CSc. (1. LF UK a VFN Praha)
doc. MUDr. Pavel Dostál, Ph.D., MBA (LF UK a FN Hradec Králové)
doc. MUDr. Roman Záhorec, CSc. (LF UK a OUSA Bratislava, SR)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 24. 9. 2020

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info