doc. Ing. Šárka Hladilová, CSc.

docentka – Ústav geologických věd


kancelář: pav. 03/01003
Kotlářská 267/2
611 37 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 4255
e‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. Ing. Šárka Hladilová, CSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Obor řízení Geologické vědy
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 31. 10. 2000
Datum ukončení řízení 15. 3. 2001
Habilitační práce (veřejná část) Vztahy mezi organismy a prostředím v karpatské předhlubni a vídeňské pánvi během mioénu - případové paleoekologické studie
Oponenti habilitační práce prof. Ing. Zdeněk Vašíček, DrSc. (VŠB TU Ostrava)
doc. RNDr. Ivan Cicha, DrSc. (ČGÚ Praha)
prof. RNDr. Michal Kováč, DrSc. (PřF UKo Bratislava)
Přednáška pro odbornou veřejnost 21. 2. 2001
Složení habilitační komise
Předseda prof. RNDr. Rostislav Brzobohatý, CSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
Členové doc. RNDr. Edmund Sedlák, CSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
prof. RNDr. Jan Zapletal, CSc. (UP - Přírodovědecká fakulta)
prof. Ing. Zdeněk Vašíček, DrSc. (VŠB TU Ostrava)
doc. RNDr. Jaroslav Marek, CSc. (PřF UK Praha)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 21. 2. 2001

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info