Mgr. Pavel Pilch, Ph.D.

odborný asistent – Ústav slavistiky


korespondenční adresa:
Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno

kancelář: bud. A/A.317
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 8250
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Mgr. Pavel Pilch, narozen 1. května 1986 v Třinci
Pracoviště
 • Ústav slavistiky FF MU
 • Arna Nováka 1
 • 602 00 Brno
Funkce na pracovišti
 • doktorand
 • asistent
 • garant RIV a RUV
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2021: Ph.D. Teorie a dějiny slovanských literatur, FF MU
 • 2013: Mgr. Chorvatský jazyk a literatura, diplomová práce: Nadávka jako překladatelský problém ve vybraných dílech současné chorvatské prózy, FF MU
 • 2011: Bc. Chorvatský jazyk a literatura, závěrečná práce: Psovka u hrvatskome i češkome jeziku, FF MU
 • 2010: Bc. Český jazyk a literatura, závěrečná práce: Anoikonymie obce Bystřice (okres Frýdek-Místek), FF MU
Přehled zaměstnání
 • 2014 - : OSVČ (překladatelství a tlumočnictví, příprava tiskovin)
 • 2013 - : Asistent Ústavu slavistiky FF MU
 • 2019 - : Soudní tlumočník jazyka bosenského, chorvatského a srbského
 • 2010 – 2014 : Lektor českého jazyka a literatury, EDUA Group, s.r.o., Brno
 • 2010 - 2013: Sort Clerk, UPS Czech republic, Brno
 • 2013: Lektor chorvatského jazyka se zaměřením na oblast stavebnictví, JŠ Lightpoint, s.r.o., Brno
Pedagogická činnost
 • Analýza literárního textu
 • Chorvatština pro začátečníky
 • Chorvatština pro mírně pokročilé
 • Chorvatština pro pokročilé
 • Srbská literatura
 • Současné Srbsko
 • Současný Balkán
 • Úvod do studia literární vědy
 • Kapitoly z dějin jihoslovanského komiksu
Vědeckovýzkumná činnost
 • Jihoslovanský komiks
 • Současná srbská literatura
Akademické stáže, studijní nebo pracovní pobyty
 • 22. 8. 2016 – 2. 9. 2016: Centre for Advanced Academic Studies, Dubrovnik, HRV
  • Letní škola chorvatského jazyka, kultury a literatury zastřešená tématem "Tělo a tělesnost v chorvatském jazyce, literatuře a kultuře".
 • 1. 9. 2015 – 20. 9. 2015: University of Belgrade, Belgrade, Letní škola, SRB
  • Třítýdenní letní škola s intenzivními kurzy srbštiny (konverzace a gramatika), dějin literatury, jazykovědy, odbornými exkurzemi po stopách srbských spisovatelů a jazykovědců.
 • 18. 8. 2014 – 29. 8. 2014: Centre for Advanced Academic Studies, Dubrovnik, HRV
  • Letní škola chorvatského jazyka, literatury a kultury v Dubrovníku zastřešená tématem "Jazyková, literární a kulturní politika v Chorvatsku".
 • 2. 4. 2011: Partnerské instituce fakult (Rozvojový program), HRV
 • 23. 8. 2010 – 3. 9. 2010: Zagreb School of Slavic Studies, Zagreb, HRV
  • Dubrovník, seminář současné chorvatské prózy (45 hodin), poznávací výlety, odborné přednášky (blok 1: Syntax a suprasyntax chorvatštiny, blok 2: Literatura a kultura Chorvatska v 80. letech 20. stol.)
Mimouniverzitní aktivity
 • Soudní tlumočník pro jazyk bosenský, chorvatský a srbský (od r. 2019) Člen Obce překladatelů
Ocenění vědeckou komunitou
 • 2014: Soutěž Jiřího Levého – čestné uznání za překlad ukázky z románu Putovanje u srce hrvatskoga sna Vlada Buliće (chorvatština).
Vybrané publikace
 • PILCH, Pavel. Co(g)ito, ergo sum : kratka rasprava o naravi češke i hrvatske psovke. In Češki dan u Zadru, Zadar, 14. 1 2015. 2015. info
 • PILCH, Pavel. Esa ve škarpě - několik poznámek ke komiksu Asovi solunskog neba. In V. kolokvium Brno - Bělehrad. 2014. info
 • PILCH, Pavel. Silence of the Partisans: The Silence in the Yugoslav Partisan Comics. In Balkanistic Forum 2014: Silence on the Balkans. 2014. URL info
 • PILCH, Pavel. Nejčastější chyby začátečníků při osvojování chorvatštiny. In Krejčová, Elena; Krejčí, Pavel. Výuka jihoslovanských jazyků a literatur v dnešní Evropě. 1. vyd. Brno: Občanské sdružení Porta Balkanica, 2014, s. 581-587. ISBN 978-80-904846-7-2. info
 • PILCH, Pavel. Kecmanović, Vladimir: Sibir. iLiteratura (iliteratura.cz), Sdružení pro literaturu, 2014. ISSN 1214-309X. URL info
 • PILCH, Pavel. "Tak už to chodí, když jsi pes, a k tomu ještě Bosňák.“. Brno: Porta Balkanica o.s., 2014, s. 78-79. Porta Balkanica. ISSN 1804-2449. URL info
 • PILCH, Pavel. Esa ve škarpě – několik poznámek ke komiksu Asovi solunskog neba. In Štěpánek, Václav. Velká válka a areálové souvislosti: kultura, literatura a kulturní historie slovanských národů. Brno: Masarykova univerzita, 2014, s. 95-105. Brněnské texty z filologicko-areálových studií, sv. 5.,edice Brno-Bělehrad, sv. 1. ISBN 978-80-210-7703-4. info
 • PILCH, Pavel. Andrija Maurović - zakladatel tradice devátého umění v Jugoslávii. In Konference mladých slavistů IX. 2013. URL info

4. 11. 2023

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info