doc. RNDr. Petra Urbanová, Ph.D.


Kancelář: pav. 08/-1019a
Kotlářská 267/2
611 37 Brno

Zobrazit na mapě

Telefon: 549 49 6206
E‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Fakulta Přírodovědecká fakulta
Jméno uchazeče v době konání řízení RNDr. Petra Urbanová, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Přírodovědecká fakulta
Obor habilitace Antropologie
Habilitační práce (veřejná část) Využití metod geometrické morfologie v biologii člověka a přidružených oborech
Datum zahájení 17. 12. 2010
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Jaroslav Malina, DrSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
Členové prof. RNDr. Ivan Bernasovský, DrSc. (Prešovská univerzita v Prešově)
prof. RNDr. Jarmila Riegerová, CSc. (UP Olomouc - Fakulta tělesné kultury)
doc. MVDr. Václav Páral, Ph.D. (Veterinární a farmaceutická univerzita Brno)
doc. RNDr. Miroslav Králík, Ph.D. (Přírodovědecká fakulta MU)
Oponenti doc. RNDr. Miroslav Králík, Ph.D. (Přírodovědecká fakulta MU)
doc. MVDr. Václav Páral, Ph.D. (Veterinární a farmaceutická univerzita Brno)
doc. Ing. Petr Hlaváček, CSc. (Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně)
Přednáška pro odbornou veřejnost 29. 5. 2013
Datum zasedání VR fakulty 29. 5. 2013
Datum zasedání VR MU
Stav řízení řízení zastaveno vědeckou radou fakulty
Datum ukončení 29. 5. 2013
Habilitační řízení
Fakulta Přírodovědecká fakulta
Jméno uchazeče v době konání řízení RNDr. Petra Urbanová, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Přírodovědecká fakulta
Obor habilitace Antropologie
Habilitační práce (veřejná část) New Dimensions of Forensic Anthropology
Důvod pro omezení zveřejnění práce: omezená licence
Posudek oponenta Posudek 1
Posudek 2
Posudek 3
Stanovisko komise Stanovisko Komise
Datum zahájení 13. 9. 2016
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Jaroslav Malina, DrSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
Členové RNDr. Hana Eliášová, Ph.D. (Kriminalistický ústav Praha)
Dr hab. Grzegorz Teresinski (Medical University of Lublin)
prof. MUDr. Taťjana Dostálová, DrSc. (2.LF UK v Praze)
Prof. Michael Pietrusewsky, Ph.D. (University of Hawai at Manoa)
Oponenti doc. Mgr. Martin Zvonař, Ph.D. (Kat.kineziologie)
Ing. Bohumil Planka, CSc. (Kriminalistický ústav Praha)
prof. Slawomir Marek Koziel, DSc. (Polská akademie věd)
Přednáška pro odbornou veřejnost 17. 3. 2017
Hodnocení Přednášky
Datum zasedání VR fakulty 26. 4. 2017
Datum zasedání VR MU
Stav řízení jmenování docentem
Datum ukončení 1. 7. 2017

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info