doc. RNDr. Petra Urbanová, Ph.D.

ředitelka ústavu – Ústav antropologie


kancelář: pav. 08/-1019a
Kotlářská 267/2
611 37 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 6206
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Probíhající řízení

Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. RNDr. Petra Urbanová, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Přírodovědecká fakulta
Obor řízení Antropologie
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení probíhající řízení
Datum zahájení řízení 23. 11. 2023
Přednáška pro odbornou veřejnost 15. 3. 2024 | Hodnocení přednášky
Složení komise
Předseda prof. MUDr. Petr Hejna, Ph.D., MBA (Ústav soudního lékařství LF UK a FN Hradec Králové)
Členové prof. MUDr. Taťjana Dostálová, DrSc., MBA (Stomatologická klinika dětí a dospělých 2. LF UK a FN Motol)
Prof. Michael Pietrusewsky, Ph.D. (College of Social Sciences, University of Hawai at Manoa, USA)
Prof. Dr. hab. Maria Kaczmarek (Institute of Human Biology and Evolution, Faculty of Biology, Adam Mickiewicz University, Poznaň, Polsko)
Prof. Dr. Roberto Cameriere (Laboratory for Forensic Anthropology, University of Macerata, Itálie)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 29. 5. 2024

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení RNDr. Petra Urbanová, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Přírodovědecká fakulta
Obor řízení Antropologie
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení řízení zastaveno
Datum zahájení řízení 17. 12. 2010
Datum ukončení řízení 29. 5. 2013
Habilitační práce (veřejná část) Využití metod geometrické morfologie v biologii člověka a přidružených oborech
Oponenti habilitační práce doc. RNDr. Miroslav Králík, Ph.D. (Přírodovědecká fakulta MU)
doc. MVDr. Václav Páral, Ph.D. (Veterinární a farmaceutická univerzita Brno)
doc. Ing. Petr Hlaváček, CSc. (Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně)
Přednáška pro odbornou veřejnost 29. 5. 2013
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Jaroslav Malina, DrSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
Členové prof. RNDr. Ivan Bernasovský, DrSc. (Prešovská univerzita v Prešově)
prof. RNDr. Jarmila Riegerová, CSc. (UP Olomouc - Fakulta tělesné kultury)
doc. MVDr. Václav Páral, Ph.D. (Veterinární a farmaceutická univerzita Brno)
doc. RNDr. Miroslav Králík, Ph.D. (Přírodovědecká fakulta MU)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 29. 5. 2013
Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení RNDr. Petra Urbanová, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Přírodovědecká fakulta
Obor řízení Antropologie
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 13. 9. 2016
Datum ukončení řízení 1. 7. 2017
Habilitační práce (veřejná část) New Dimensions of Forensic Anthropology
Důvod pro omezení zveřejnění práce: omezená licence
Oponenti habilitační práce prof. Mgr. Martin Zvonař, Ph.D. (Kat.kineziologie)
Ing. Bohumil Planka, CSc. (Kriminalistický ústav Praha)
prof. Slawomir Marek Koziel, DSc. (Polská akademie věd)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 17. 3. 2017 | Hodnocení přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Jaroslav Malina, DrSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
Členové RNDr. Hana Eliášová, Ph.D. (Kriminalistický ústav Praha)
Dr hab. Grzegorz Teresinski (Medical University of Lublin)
prof. MUDr. Taťjana Dostálová, DrSc., MBA (2.LF UK v Praze)
Prof. Michael Pietrusewsky, Ph.D. (University of Hawai at Manoa)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 26. 4. 2017

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info