MUDr. Miloš Keřkovský, Ph.D.


telefon: 532 23 2569
e‑mail:
Kvalifikace

Probíhající řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení MUDr. Miloš Keřkovský, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Lékařská fakulta
Obor řízení Radiologie
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení řízení zahájeno
Datum zahájení řízení 20. 12. 2019
Habilitační práce (veřejná část) MR zobrazení tenzoru difuze centrálního nervového systému