MUDr. Radim Němeček, Ph.D.


e‑mail:
Základní údaje

Akademické a řídící funkce

Fakulta / Pracoviště MU Klinika komplexní onkologické péčeLékařská fakulta
Pracovní zařazení Zástupce přednosty kliniky

Pracoviště

Fakulta / Pracoviště MU Klinika komplexní onkologické péčeLékařská fakulta
Pracovní zařazení Odborný asistent

Osobní informace

Osobní identifikace - univerzitní číslo 21810
Interní informace Portál MU IS MU