Mgr. Miloš Gregor, Ph.D.

odborný asistent – Katedra politologie


kancelář: 4.68
Joštova 218/10
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 3264
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Miloš Gregor, narozený 7. 2. 1987 ve Znojmě.
Pracoviště
 • Katedra politologie
  Fakulta sociálních studií MU
  Joštova 10
  Brno 602 00
 • Mezinárodní politologický ústav
  Fakulta sociálních studií MU
  Joštova 10
  Brno 602 00
Funkce na pracovišti
 • Odborný asistent
 • akademický výzkumný pracovník
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2017: Ph.D., politologie, disertační práce "Základní atributy značek ČSSD a ODS 2002-2013 ve volebních kampaních"
 • 2012: Mgr., politologie, magisterská diplomová práce "Koncept brandingu v politice - případová studie TOP 09"
 • 2009: Bc., politologie, bakalářská práce "Analýza volební kampaně v senátních volbách 2008: Případová studie znojemského kandidáta za ODS Petra Nezvedy"
Přehled zaměstnání
 • od 2014: Katedra politologie FSS MU
 • od 2012: Mezinárodní politologický ústav (MPÚ)
Pedagogická činnost
 • Aktuálně vyučované či spoluvyučované předměty na FSS MU:
 • BSS460 - Information Warfare and Propaganda
 • CDS445 - Hybrid Warfare
 • POLb1001 - Úvod do politologie
 • POLn1104 - Základy politického marketingu
 • POLb1119 Campaigns in Central and Eastern Europe
 • POLb1120 - Kampaně v České republice
 • POLb1129 - Pravé či falešné? Informace a argumenty v 21. století
 • POLn6013 - Simulace volebních kampaní
 • POLn6001 - Politický marketing a marketingové průzkumy
 • POLn6003 - Vybrané aspekty volebních kampaní
 • POLn6017 - Branding v politice
Vědeckovýzkumná činnost
 • 2010 - analytik výzkumu kampaně do PSP ČR
 • 2010 - analytik výzkumu kampaně do Senátu PČR a obecních zastupitelstev
 • 2017-2020 - MUNI/G/0872/2016 Manipulativní techniky propagandy v době internetu (člen týmu)
 • 2020-2022 - GA20-07592S Hej, Slované! Vizuální kultura propagandy inspirovaná slovanskými nacionalismy v ČR a SR a její protievropský charakter (člen týmu)
Akademické stáže, studijní nebo pracovní pobyty
 • 2015 - UPS-IPSA Summer School on Methodology
Mimouniverzitní aktivity
 • 2009 - příprava a organizace International Symposium on Political Marketing Brno
 • 2010 - příprava a organizace konference How to Communicate Politics
 • 2011 - stáž na volební kampani Tonyho Halla, San Francisco, CA
 • 2013 - příprava a organizace letní školy Politika a média
 • 2014 - přípava a organizace letní školy Efekty volebních kampaní
 • 2015 - příprava a organizace workshopu Advanced Political Communications Workshop and the U.S. Presidential Campaign Analysis
 • 2015 - současnost - přednášky v rámci Univerzity třetího věku
Vybrané publikace
 • LILLEKER, Darren, Ioana A. COMAN, Miloš GREGOR a Edoardo NOVELLI. Political Communication and COVID-19: Governance and Rhetoric in Times of Crisis. London and New York: Routledge, 2021, 372 s. Politics, Media and Political Communication. ISBN 978-0-367-63679-1. web nakladatelství info
 • GREGOR, Miloš, Petra MLEJNKOVÁ, Miroslava PAVLÍKOVÁ, Barbora ŠENKÝŘOVÁ, Jakub DRMOLA, Miroslav MAREŠ, František KASL, Aleš HORÁK, Vít BAISA, Radim POLČÁK, Jan HANZELKA, Jonáš SYROVÁTKA a Ondřej HERMAN. Challenging Online Propaganda and Disinformation in the 21st Century. Cham: Palgrave Macmillan, 2021, 273 s. Political Campaigning and Communication. ISBN 978-3-030-58623-2. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/978-3-030-58624-9. web nakladatelství info
 • GREGOR, Miloš a Petra MLEJNKOVÁ. Facing Disinformation : Narratives and Manipulative Techniques Deployed in the Czech Republic. Politics in Central Europe. De Gruyter Open, 2021, roč. 17, č. 3, s. 541-564. ISSN 1801-3422. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.2478/pce-2021-0023. Article available online info
 • GREGOR, Miloš. Political consultants' ethics of conviction. In Jennifer Lees-Marshment, Brian Conley, Edward Elder, Robin Pettitt, Vincent Raynauld, André Turcotte. Political marketing : Principles and applications. 3rd edition. London: Routledge, 2019, s. 176-178. ISBN 978-0-8153-5322-5. Publisher's website info
 • EIBL, Otto, Miloš GREGOR, Vít HLOUŠEK, Marju LAURISTIN, Sten HANSSON, Ieva BĒRZIŅA, Ingrida UNIKAITĖ-JAKUNTAVIČIENĖ, Lubomír KOPEČEK, Balazs KISS, Gabriella SZABO, Wojciech CWALINA, Milena DRZEWIECKA, Jozef ZAGRAPAN, Věra STOJAROVÁ, Afrim KRASNIQI, Adnan HUSKIĆ, Ivanka MAVRODIEVA, Marijana GRBEŠA, Berto ŠALAJ, Mirjana MALESKA, Adriana ȘTEFĂNEL, Silvia BRANEA, Ruxandra BOICU, Alenka KRAŠOVEC, Tomaž DEŽELAN, Siniša ATLAGIĆ, Dušan VUČIĆEVIĆ, Jan HOLZER, Igor MUNTEANU, Larisa DOROSHENKO a John ISHIYAMA. Thirty Years of Political Campaigning in Central and Eastern Europe. Cham: Palgrave Macmillan, 2019, 426 s. Political Campaigning and Communication. ISBN 978-3-030-27692-8. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/978-3-030-27693-5. URL info
 • ŠEDO, Jakub, Otto EIBL, Miloš GREGOR, Ondřej SAX, Martin VÉRTEŠI a Miroslav NÁVRAT. České prezidentské volby v roce 2018. Jiný souboj, stejný vítěz. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita; Centrum pro studium demokracie a kultury, 2019, 234 s. Politologická řada, sv. č. 72. ISBN 978-80-210-9167-2. info
 • EIBL, Otto, Miloš GREGOR, Petr DVOŘÁK, Veronika DOSTÁLOVÁ, Peter SPÁČ, Petr VODA, Jakub ŠEDO a Vlastimil HAVLÍK. Volby do Poslanecké sněmovny v roce 2017. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita; Centrum pro studium demokracie a kultury, 2019, 287 s. Politologická řada, svazek č. 74. ISBN 978-80-210-9288-4. info
 • GREGOR, Miloš. Where Have All the Pledges Gone? An Analysis of ČSSD and ODS Manifesto Promises since 2002 to 2013. Politologický časopis. Brno: Masarykova univerzita, 2018, roč. 25, č. 2, s. 152-170. ISSN 1211-3247. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/PC2017-2-152. článek v databázi CEEOL info
 • ŠEDO, Jakub, Otto EIBL, Miloš GREGOR, Ondřej SAX, Martin VÉRTEŠI a Miroslav NÁVRAT. České prezidentské volby v roce 2018 : Jiný souboj, stejný vítěz. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2018, 234 s. Politologická řada, sv. č. 72. ISBN 978-80-7325-470-4. info
 • GREGOR, Miloš, Anna MATUŠKOVÁ a Štěpán SOUKENÍK. Czech Republic. In Bitonti, Alberto; Harris, Phil. Lobbying in Europe : Public Affairs and the Lobbying Industry in 28 EU Countries. 1st edition. London: Palgrave Macmillan, 2017, s. 103-111. European Union Politics. ISBN 978-1-137-55255-6. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1057/978-1-137-55256-3_9. Nakladatelství info
 • GREGOR, Miloš. Rise of Donald Trump: media as a voter-decision accelerator. Online. In Lilleker, Darren; Jackson, Daniel; Thorsen, Eeinar; Veneti, Anastasia. US Election Analysis 2016: Media, Voters and the Campaign. 1. vydání. Poole, UK: Bournemouth University, 2016, s. 18-19. US Election Analysis 2016: Media, Voters and the Campaign. ISBN 978-1-910042-10-6. E-book info
 • GREGOR, Miloš a Alena MACKOVÁ. Euroscepticism the Czech way: An analysis of Václav Klaus’ speeches. European Journal of Communication. Sage, 2015, roč. 30, č. 4, s. 404-417. ISSN 0267-3231. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1177/0267323115582148. fulltext abstract info
 • MOTAL, Jan, Katarína KOMENSKÁ, Miloš GREGOR, Alena MACKOVÁ, Katarína MOTALOVÁ, Hana SEDLÁKOVÁ a Martin ŠKOP. 1. Česko-slovenská letní škola etiky a médií. 2015. URL info
 • GREGOR, Miloš a Anna MATUŠKOVÁ. The presidential election in the Czech Republic: a case study of Karel Schwarzenberg's campaign strategy. In Jennifer Lees-Marshment. Political Marketing. Principles and Applications. 2nd Edition. London, New York: Routledge, 2014, s. 191-193. Monografie. ISBN 978-0-415-63208-9. Routledge info
 • HAVLÍK, Vlastimil, Otto EIBL, Miloš GREGOR, Kamil GREGOR, Lenka HRBKOVÁ, Roman CHYTILEK, Eva KNEBLOVÁ, Tomáš MACEČEK, Alena MACKOVÁ, Michal NOVÝ, Michal PINK, Peter SPÁČ, Jakub ŠEDO a Petr VODA. Volby do Poslanecké sněmovny 2013. Brno: Munipress, 2014, 348 s. Monografie č. 57. ISBN 978-80-210-7147-6. info
 • EIBL, Otto, Alena MACKOVÁ a Miloš GREGOR. First Direct Presidential Elections in the Czech Republic: Analysis of Electoral Campaigns. 2013. "Political Communication in times of crisis" info
 • EIBL, Otto, Miloš GREGOR a Alena MACKOVÁ. O čem a jak hovořil Václav Klaus ve svých projevech. Politologický časopis. 2013, roč. 20, č. 4, s. 392-418. ISSN 1211-3247. info
 • BALÍK, Stanislav, Michal PINK, Petr VODA, Otto EIBL, Monika DVOŘÁKOVÁ, Petr GONGALA, Kamil GREGOR, Miloš GREGOR, Vlastimil HAVLÍK, Lenka HRBKOVÁ, Alena MACKOVÁ, Michal NOVÝ, Andrea SMOLKOVÁ a Vít ŠIMRAL. Krajské volby 2012. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013, 261 s. Monografie, č. 55. ISBN 978-80-210-6641-0. info
 • ŠEDO, Jakub, Markéta MUSILOVÁ, Tomáš FRANKO, Eva NOVÁČKOVÁ, Pavlína ŠEDOVÁ, Otto EIBL, Miloš GREGOR, Alena MACKOVÁ, Lenka HRBKOVÁ, Kamil GREGOR, Michal PINK, Petr VODA, Michal NOVÝ a Vlastimil HAVLÍK. České prezidentské volby v roce 2013. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2013, 253 s. Politologická řada, svazek č. 42. ISBN 978-80-7325-325-7. info
 • EIBL, Otto, Roman CHYTILEK, Anna MATUŠKOVÁ, Barbora PETROVÁ, Radovan BRTNÍK, Miloš GREGOR, Lenka HRBKOVÁ, Silvia HUDÁČKOVÁ, Oto KÓŇA, Marcela KRÁLIKOVÁ, Alena MACKOVÁ, Eva PAVLOVÁ, Tomáš ŠKRHA a Michal ŽIŽLAVSKÝ. Teorie a metody politického marketingu. 1. vyd. Brno: CDK, 2012, 341 s. mimo edici. ISBN 978-80-7325-281-6. info
 • EIBL, Otto, Miloš GREGOR a Alena MACKOVÁ. Analýza projevů Václava Klause. In V. Kongres českých politologů. 2012. V. Kongres českých politologů info
 • MACKOVÁ, Alena a Miloš GREGOR. Krajské volby a volební kampaně. In Krajské volby 2012. 2012. Katedra politologie info
 • GREGOR, Miloš a Alena MACKOVÁ. How to Communicate Politics: Analysis of Václav Klaus' Speeches. In Political Communication Sessions. 2012. Program konference info

9. 6. 2020

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info