Mgr. Miloš Gregor, Ph.D.


kancelář: 4.68
Joštova 218/10
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 3264
e‑mail:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Miloš Gregor, narozený 7. 2. 1987 ve Znojmě.
Pracoviště
 • Katedra politologie
  Fakulta sociálních studií MU
  Joštova 10
  Brno 602 00
 • Mezinárodní politologický ústav
  Fakulta sociálních studií MU
  Joštova 10
  Brno 602 00
Funkce na pracovišti
 • Odborný asistent
 • akademický výzkumný pracovník
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2017: Ph.D., politologie, disertační práce "Základní atributy značek ČSSD a ODS 2002-2013 ve volebních kampaních"
 • 2012: Mgr., politologie, magisterská diplomová práce "Koncept brandingu v politice - případová studie TOP 09"
 • 2009: Bc., politologie, bakalářská práce "Analýza volební kampaně v senátních volbách 2008: Případová studie znojemského kandidáta za ODS Petra Nezvedy"
Přehled zaměstnání
 • od 2014: Katedra politologie FSS MU
 • od 2012: Mezinárodní politologický ústav (MPÚ)
Pedagogická činnost
 • Aktuálně vyučované či spoluvyučované předměty na FSS MU:
 • BSS460 - Information Warfare and Propaganda
 • CDS445 - Hybrid Warfare
 • POLb1001 - Úvod do politologie
 • POLn1104 - Základy politického marketingu
 • POLb1119 Campaigns in Central and Eastern Europe
 • POLb1120 - Kampaně v České republice
 • POLb1129 - Pravé či falešné? Informace a argumenty v 21. století
 • POLn6013 - Simulace volebních kampaní
 • POLn6001 - Politický marketing a marketingové průzkumy
 • POLn6003 - Vybrané aspekty volebních kampaní
 • POLn6017 - Branding v politice
Vědeckovýzkumná činnost
 • 2010 - analytik výzkumu kampaně do PSP ČR
 • 2010 - analytik výzkumu kampaně do Senátu PČR a obecních zastupitelstev
 • 2017-2020 - MUNI/G/0872/2016 Manipulativní techniky propagandy v době internetu (člen týmu)
Akademické stáže, studijní nebo pracovní pobyty
 • 2015 - UPS-IPSA Summer School on Methodology
Mimouniverzitní aktivity
 • 2009 - příprava a organizace International Symposium on Political Marketing Brno
 • 2010 - příprava a organizace konference How to Communicate Politics
 • 2011 - stáž na volební kampani Tonyho Halla, San Francisco, CA
 • 2013 - příprava a organizace letní školy Politika a média
 • 2014 - přípava a organizace letní školy Efekty volebních kampaní
 • 2015 - příprava a organizace workshopu Advanced Political Communications Workshop and the U.S. Presidential Campaign Analysis
 • 2015 - současnost - přednášky v rámci Univerzity třetího věku
Vybrané publikace
 • GREGOR, Miloš, Anna MATUŠKOVÁ a Štěpán SOUKENÍK. Czech Republic. In Bitonti, Alberto; Harris, Phil. Lobbying in Europe : Public Affairs and the Lobbying Industry in 28 EU Countries. 1st edition. London: Palgrave Macmillan, 2017. s. 103-111, 9 s. European Union Politics. ISBN 978-1-137-55255-6. doi:10.1057/978-1-137-55256-3_9. Nakladatelství info
 • GREGOR, Miloš. Rise of Donald Trump: media as a voter-decision accelerator. In Lilleker, Darren; Jackson, Daniel; Thorsen, Eeinar; Veneti, Anastasia. US Election Analysis 2016: Media, Voters and the Campaign. 1. vydání. Poole, UK: Bournemouth University, 2016. s. 18-19, 2 s. US Election Analysis 2016: Media, Voters and the Campaign. ISBN 978-1-910042-10-6. E-book info
 • GREGOR, Miloš a Alena MACKOVÁ. Euroscepticism the Czech way: An analysis of Václav Klaus’ speeches. European Journal of Communication, Sage, 2015, roč. 30, č. 4, s. 404-417. ISSN 0267-3231. doi:10.1177/0267323115582148. fulltext abstract info
 • MOTAL, Jan, Katarína KOMENSKÁ, Miloš GREGOR, Alena MACKOVÁ, Katarína MOTALOVÁ, Hana SEDLÁKOVÁ a Martin ŠKOP. 1. Česko-slovenská letní škola etiky a médií. 2015. URL info
 • GREGOR, Miloš a Anna MATUŠKOVÁ. The presidential election in the Czech Republic: a case study of Karel Schwarzenberg's campaign strategy. In Jennifer Lees-Marshment. Political Marketing. Principles and Applications. 2nd Edition. London, New York: Routledge, 2014. s. 191-193, 3 s. Monografie. ISBN 978-0-415-63208-9. Routledge info
 • HAVLÍK, Vlastimil, Otto EIBL, Miloš GREGOR, Kamil GREGOR, Lenka HRBKOVÁ, Roman CHYTILEK, Eva KNEBLOVÁ, Tomáš MACEČEK, Alena MACKOVÁ, Michal NOVÝ, Michal PINK, Peter SPÁČ, Jakub ŠEDO a Petr VODA. Volby do Poslanecké sněmovny 2013. Brno: Munipress, 2014. 348 s. Monografie č. 57. ISBN 978-80-210-7147-6. info
 • EIBL, Otto, Alena MACKOVÁ a Miloš GREGOR. First Direct Presidential Elections in the Czech Republic: Analysis of Electoral Campaigns. 2013. "Political Communication in times of crisis" info
 • EIBL, Otto, Miloš GREGOR a Alena MACKOVÁ. O čem a jak hovořil Václav Klaus ve svých projevech. Politologický časopis, 2013, roč. 20, č. 4, s. 392-418. ISSN 1211-3247. info
 • BALÍK, Stanislav, Michal PINK, Petr VODA, Otto EIBL, Monika DVOŘÁKOVÁ, Petr GONGALA, Kamil GREGOR, Miloš GREGOR, Vlastimil HAVLÍK, Lenka HRBKOVÁ, Alena MACKOVÁ, Michal NOVÝ, Andrea SMOLKOVÁ a Vít ŠIMRAL. Krajské volby 2012. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 261 s. Monografie, č. 55. ISBN 978-80-210-6641-0. info
 • ŠEDO, Jakub, Markéta MUSILOVÁ, Tomáš FRANKO, Eva NOVÁČKOVÁ, Pavlína ŠEDOVÁ, Otto EIBL, Miloš GREGOR, Alena MACKOVÁ, Lenka HRBKOVÁ, Kamil GREGOR, Michal PINK, Petr VODA, Michal NOVÝ a Vlastimil HAVLÍK. České prezidentské volby v roce 2013. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2013. 253 s. Politologická řada, svazek č. 42. ISBN 978-80-7325-325-7. info
 • EIBL, Otto, Roman CHYTILEK, Anna MATUŠKOVÁ, Barbora PETROVÁ, Radovan BRTNÍK, Miloš GREGOR, Lenka HRBKOVÁ, Silvia HUDÁČKOVÁ, Oto KÓŇA, Marcela KRÁLIKOVÁ, Alena MACKOVÁ, Eva PAVLOVÁ, Tomáš ŠKRHA a Michal ŽIŽLAVSKÝ. Teorie a metody politického marketingu. 1. vyd. Brno: CDK, 2012. 341 s. mimo edici. ISBN 978-80-7325-281-6. info
 • EIBL, Otto, Miloš GREGOR a Alena MACKOVÁ. Analýza projevů Václava Klause. In V. Kongres českých politologů. 2012. V. Kongres českých politologů info
 • MACKOVÁ, Alena a Miloš GREGOR. Krajské volby a volební kampaně. In Krajské volby 2012. 2012. Katedra politologie info
 • GREGOR, Miloš a Alena MACKOVÁ. How to Communicate Politics: Analysis of Václav Klaus' Speeches. In Political Communication Sessions. 2012. Program konference info

24. 2. 2020