Mgr. Vanda Šorfová, Ph.D.


e‑mail:

 Dlouhodobě mimo výkon práce

Základní údaje

Pracoviště

Fakulta / Pracoviště MU HydrobiologiePřírodovědecká fakulta
Pracovní zařazení Odborná pracovnice

Osobní informace

Osobní identifikace - univerzitní číslo 222709
Interní informace Portál MU IS MU