doc. PaedDr. Jan Ondráček, Ph.D.

vedoucí katedry – Katedra atletiky, plavání a sportů v přírodě


kancelář: bud. E34/304
Kamenice 753/5
625 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 3935
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení PaedDr. Jan Ondráček, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Fakulta sportovních studií
Obor řízení Kinantropologie
Fakulta zajišťující řízení Fakulta sportovních studií
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 22. 3. 2011
Datum ukončení řízení 1. 12. 2011
Habilitační práce (veřejná část) Charakteristika psychomotorických a technických podmínek úspěšné střelby v biatlonu
Oponenti habilitační práce doc. PhDr. František Dvořák, CSc. ()
doc. PaedDr. Eduard Hofmann, CSc. ()
doc. PhDr. Zdeněk Vojtíšek, CSc. ()
Přednáška pro odbornou veřejnost 21. 9. 2011
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Michal Charvát, CSc. (MU - Fakulta sportovních studií)
Členové doc. PaedDr. Marie Blahutková, Ph.D. (MU - Fakulta sportovních studií)
doc. Phdr. František dvořák, CSc. (FTVS UK Praha)
prof. PhDr. Rudolf Horváth, Ph.D. (Prešovská Univerzita)
doc. PhDr. Zdeněk Vojtíšek, CSc. (externí odborník)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 5. 10. 2011

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info