Mgr. Pavel Krejčí, Ph.D.


kancelář: bud. A/A.316
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 4266
e‑mail:
Kvalifikace

Probíhající řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení Mgr. Pavel Krejčí, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Filozofická fakulta
Obor řízení Obecná a diachronní lingvistika
Fakulta zajišťující řízení Filozofická fakulta
Stav řízení posuzování habilitační komisí
Datum zahájení řízení 23. 1. 2020
Habilitační práce (veřejná část) Toponymické komponenty v české, chorvatské, srbské a bulharské frazeologii
Složení habilitační komise
Předseda prof. RNDr. Václav Blažek, CSc. (Filozofická fakulta MU)
Členové prof. PhDr. Miroslav Dudok, DrSc. (Univerzita Komenského v Bratislavě)
Assoc. Prof. Cvetanka Avramova, PhD (Univerzita Sofia)
doc. PhDr. Aleš Brandner, CSc. (Filozofická fakulta MU)
doc. Mgr. Bohumil Vykypěl, Ph.D. (Akademie věd ČR)