MUDr. Tomáš Novotný, Ph.D.


telefon: 543 182 433
e‑mail:
Základní údaje

Akademické a řídící funkce

Fakulta / Pracoviště MU II. chirurgická klinikaLékařská fakulta
Pracovní zařazení Zástupce přednosty kliniky pro školství

Členství v akademických orgánech

Pracovní skupina pro simulace v medicíně Lékařská fakulta

Pracoviště

Fakulta / Pracoviště MU II. chirurgická klinikaLékařská fakulta
Pracovní zařazení Odborný asistent

Osobní informace

Osobní identifikace - univerzitní číslo 23163
Interní informace Portál MU IS MU